V og DF i kamp mod miljøet: Hvordan løfterne om natur blev tryllet væk

I 2008 besluttede regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti, at alle braklagte områder kunne pløjes op. Tilladelsen gjaldt ikke alene for nyligt braklagte marker, men naturområder der ikke havde været opdyrket i århundreder ‘smuttede med’ i samme omgang. Minister Eva Kjer Hansen, der nu igen sidder i ministerstolen fik en stor næse, men fuldender nu den totale fjernelse af de lovede naturarealer, der skulle erstatte ødelæggelsen

Opdyrket brakmark – venstre del er taget i 2008 og højre del er fra 2007. Foto Naturbeskyttelse.dk

I 2008 og 2009 tillod daværende og nuværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), at mere end 100.000 hektar naturrige brakmarker blev pløjet op. Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening kaldte det den største naturødelæggelse i mange årtier.

Braklægningen blev ophævet i september 2008 med støtte fra Dansk Folkeparti.

Ministeren fik en næse og regeringen lovede at der ville blive fuldt kompenseret for de 100.000 ha ødelagt natur. Det blev der aldrig. Den angivelige kompensation kom i form af 50.000 ha udlagt som randområder omkring vandløb. Et areal som den efterfølgende SSFR regering reducerede til det halve.

Nu står de resterende områder på 25.000 ha randzone til at blive helt strøget af industrilandbrugets regering.

Læs gennemgangen af forløbet hos Gylle.dk

Ny miljø- og fødevareminister med gamle lig i lasten

Se også

Industrilandbrugets regering: Væk med alle begrænsninger!
Netavisen 10. juli 2015

Netavisen 27. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne