Industrilandbrugets regering: Væk med alle begrænsninger!

Den nye V (DF)-regering lagde ud med at give Dansk Arbejdsgiverforening deres helt eget ministerium. På landbrugssiden er det planen, at industrilandbruget fremover skal diktere vilkårene for landbrugsproduktion, natur og miljø. Hæmmende begrænsninger skal bare væk.

Storlandbrugets højborg – Axelborg – hvor lobbyisterne i Landbrug og Fødevarer holder til

Regeringen har store planer om at gå hurtigt og brutalt til angreb på alt hvad der hedder beskyttelse af naturen og miljøet. Det er for dem kun unødige omkostninger.

Første skridt var at lægge Miljøministeriet sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet og desuden fratage det flere vigtige områder. Planloven hører nu under Erhverv og Vækstministeriet, og Miljøministeriet mister også reguleringen af affalds-, spildevands- og vandforsyningssektoren, som overgår til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Hos Landbrug&Fødevarer er lobbyist og tidligere fødevareminister Karen Hækkerup (S) forståeligt nok begejstret.

V, K og DF’s landbrugspakke

Allerede inden valget var V, K og DF klar med et fælles program i 16 punkter, som ganske snart vil blive lagt frem i form af en landbrugspakke, der ”skal gøre det lettere at være landmand, fisker og fødevareproducent i Danmark”.

Det forfulgte, trængte, forgældede og misforståede storlandbrug – landets sande vækstmotor – skal nu komme til ære og værdighed og styre landets miljøpolitik og tilpasse den til dets interesser.

Ligesom løn-og arbejdsforhold skal presses i et ræs mod bunden skal det samme ske for vandmiljø og natur.

”Med Eva Kjær Hansen som ny superminister får vi en mere gelinde landbrugspolitik”, udtaler Karen Hækkerup.

Væk med gødningsrstriktioner – ud til højre med randzonerne!

Vi tager med det samme fat på at fjerne det obligatoriske krav om randzoner og efterafgrøder. Vi vil også se på gødskningsrestriktionerne”, meddelte miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen (V).

Både randzoner og kravet om efterafgrøder har Venstre selv været med til at indføre.
De blev dog allerede indskrænket under den tidligere regering på grund af storlandbrugets pres og skal nu helt fjernes.

Der skal kunne gødes og sprøjtes helt tæt på vandløbene.

Venstres ændrede holdning kommenterer ministeren nonchalant:

”Det er vigtigt i politik at erkende, hvis man har lavet en fejl”

Formålet med randzonerne var at begrænse problemerne med forurenet grundvand, iltsvind og fiskedød i søer, fjorde og kystfarvande.

Da randzonerne blev indført fik landmændene kompensation for jorden, men storlandbrugets organisation Landbrug og Fødevarer truede alligevel med at lægge sag an mod staten.

Her trådte Dansk Folkeparti frem som ægte miljøfjender, der gerne vil overtage pladsen som storlandbrugets parti. De forsøgte at samle stemmer i Folketinget med krav om en folkeafstemning mod ‘krænkelse af ejendomsretten’.

Det lykkedes dem dog ikke at samle de krævede 60 medlemmer.

Løgnen om den ulige konkurrence

S-R-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bestilte i fællesskab en rapport fra Cowi der skulle undersøge spørgsmålet om konkurrenceforholdene for dansk landbrug. Det skulle undersøges om vi har strammere miljøregler, der stiller landbruget dårligere end de øvrige EU-lande – et såkaldt nabotjek.

Venstre-regeringen anerkender tydeligvis ikke resultatet. I følge Politikens gengivelse var konklusionen af undersøgelsen:

”Danske landmænd klarer sig lige så godt som deres kolleger i blandt andet Tyskland, Holland og Sverige, og konklusionen er derfor, at det ikke er særligt skrappe miljøregler i Danmark, som er skyld i, at erhvervet er ude i en alvorlig økonomisk krise”…Når de danske landmænd er i krise skyldes det deres gæld”.

Danmarks truede natur

Baggrunden for at randzonerne overhovedet blev indført var, at Danmark er et af de mest kvælstof-forurenende land i Europa. I 2010 var grænsen for økosystemernes tolerance for næringsstoffer overskredet på alle naturområder. Det vil kun blive værre nu hvor gødningsreglerne lempes.

Den såkaldte ‘overimplementering’ af EU’s regler som regeringen vil gøre op med her som på andre områder er en myte.

Danmark er det mest intenst opdyrkede land i Europa. 57 % af landets samlede areal dyrkes som landbrug. Til sammenligning ligger gennemsnittet i EU-landene på 30 %.

Det giver et stærkt forøget pres på vandløb og natur, da en bestemt gødningsmængde pr hektar medfører en langt større samlet gødningsmængde. Hvis slutresultatet skal følge et EU-niveau skal begrænsningerne af udledning af giftstoffer og næringsstoffer nødvendigvis være større hos os.

Landbrugslobbyens projekt ‘dårligt korn

Som en bearbejdning af den offentlige holdning har storlandbrugets organisationer over en længere periode kørt en falsk propaganda om nødvendigheden af lempelse af gødningsrestriktionerne.

Proteinindholdet i dansk korn skulle være helt elendigt og reglerne satte angiveligt de danske bønder i en helt skæv konkurrrencesituation.

”Dårligt dansk korn”: Landbrugslobbyen presser igen på for at lempe miljøreglerne

Forøvrigt viser ny forskning af når proteinindholdet falder skyldes det, udover årsager i sorter mm, at luftens CO2-indhold er steget.

Læs om undersøgelsen hos Gylle.dk

Breaking News: Mere kvælstof afhjælper ikke lavt proteinindhold i korn!

Planloven liberaliseres – flere luksussommerhuse ved kysterne

Et andet vigtigt punkt på regeringens liste er at planloven skal liberaliseres. For at fremme processen flyttes arbejdet med planloven fra miljøområdet til Erhverv og vækstområdet. Økonomisk vækst bliver styrende.

Kommunerne skal bl.a. have ny frihed til at bygge i det åbne land og ved kysterne.

Storcentre og produktionsvirksomheder vil hen ad vejen kunne spredes tilfældigt i landskabet. Og ikke mindst kan kysterne, landets eneste egentlige naturområder blive ødelagt gennem bebyggelse af feriehoteller, sommerhuse og hævdelse af den private ejendomsret.

Ud med bøvl som skatter og afgifter – og ned med lønnen

Landbrugets arbejdsgivere skal i regeringens plan have endnu flere lettelser. Der skal ”Gøres op med skatter, afgifter og administrativt bøvl”.

Landbrug & Fødevarer har netop bestilt en sænkning af pesticidafgifter og energiafgifter. Så det skal de nok få. Det vil betyde mere gift på markerne og højere CO2-udledning.

Landbrugets klager over de høje lønninger skal der også gøres noget ved. Den generelle politik med sænkning af bistandsydelser vil give et pres på mindstelønningerne og samtidigt lægger regeringen op til mere import af billig arbejdskraft fra udlandet.

Flytter 40.000 job – hvis de ikke får lavere løn og skat

Ny regering – fiskene vender tilbage

Regeringen vil ”arbejde for at reducere regler og bureaukrati for danske fiskere”.

Det har mirakuløst allerede betydet at blot en uge efter tiltrædelsen af den nye Venstre-regering er årtiers tilbagegange i fiskebestandene vendt til fremgang, og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) gør klar til at forhøje fiskekvoterne markant.

Læs mere hos Gylle.dk

Ny regering og vupti – pludselig er der masser af fisk i havet

Landbrugspakken

Formand for Landbrug- og Fødevarer, Martin Merrild, har læst regeringsgrundlagets planer for landbrugsområdet – og han er tilfreds med linjen:

Der er ikke så meget nyt (nej, han har jo selv skrevet teksten), men jeg er glad for det, og det er fuldstændig i overensstemmelse med de ønsker, vi har. Nu skal der bare kød på og det skal gå stærkt”.

Forsvar naturen og en sund landbrugsproduktion!

Vores grundvand er livsvigtig for os alle og er det først spoleret af giftstoffer og gødningsoverskud er vi ilde stedt og folkesundheden truet. Døde vandløb, søer og have bliver følgen af forureningen.

Landbrugsproduktionen hærges af helt uacceptable forhold for dyrene, MRSA for lov at spredes fra svinestaldene uden effektive forsøg på at stoppe problemet.

Luften på landet forpestes af giftig gylle med den evige undskyldning ”bønderne var her først”. Ja, men ikke i form af kæmpemæssige svinefabrikker lagt tæt ved beboelse.

Naturen og mulighederne for også i fremtiden at kunne producere mad til dyr og mennesker må forsvares som en del af den samlede kamp for levevilkårene og mod det nyliberale amokløb, hvor hver ny regering gennemfører nye angreb, nye forringelser – hver gang værre end den foregående.

Netavisen 10. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne