Udtalelse Århus mod Krig og Terror: Krig er ikke en løsning på terror!

Udtalelse
Århus mod Krig og Terror

Stop_krigspolitikken_banner

Der er god grund til at fordømme terrorangrebet i Paris og mod det russiske passagerfly over Sinai.

Terrorangreb mod civile er en utilgivelig forbrydelse. De dræbte er uskyldige ofre. Terroristerne har helt og fuldt skylden. Der er ingen undskyldende omstændigheder.

Hvad kan vi gøre for at stoppe terroren?

At analysere og at forstå årsagerne til terror er ikke det samme som at undskylde eller acceptere terror. At analysere og at forstå er nødvendigt, hvis vi skal handle rationelt fremadrettet og ikke skal efterlades passivt ventende på den næste terrorhandling.

Desværre er der ikke megen analyse bag Vestens reaktion på terroren. Der er langt imellem de besindige overvejelser om, hvordan det kunne komme så vidt.

Som efter 11. september 2001 fokuseres i stedet på at få hævn.

Hvis vi vil ændre situationen og undgå fremtidig terror, må vi gøre noget andet, end det vi hidtil har gjort, for den hidtidige indsats mod terror har åbenlyst ikke virket.

Den krig og borgerkrig, som er baggrunden for terroren, kan der gøres noget ved. Ikke ved at gå ind i krigene, ikke ved at sende flere våben og kaste bomber, men ved at arbejde politisk for våbenhvile og fredelig konfliktløsning.

Det kan man gøre igennem FN. Danmark har tidligere bidraget konstruktivt til fredsmissioner gennem FN.

Fredsbevægelsen har peget på, at hvis der skal opnås fred i Irak, skal der ikke kastes bomber over sunni-muslimerne, i stedet skal der lægges politisk pres på Irak og USA for at inddrage sunni-muslimerne i de demokratiske processer og give dem en plads og en fremtid i Irak.

En politisk indsats kan fjerne grundlaget for IS.

USA må sikre, at dets allierede i Mellemøsten, Kuwait og Saudi Arabien, ikke fortsat leverer våben til oppositionsgrupper i Syrien, som ender hos IS, og at dets allierede ikke fortsat køber olie hos IS, som sikrer IS deres økonomiske grundlag.

USA og NATO må sikre at NATO-landet Tyrkiet støtter den kurdiske modstandskamp mod IS i stedet for at bekæmpe kurderne.

En politisk løsning i Syrien kræver, at alle parter inddrages i forhandlingerne.

Det samme siger FN, alle fredsforskere og besindige politikere. Men reaktionen på terrorangrebet er alligevel et bevidstløst krav om flere bombninger.

Ud over at bomberne bringer død og ødelæggelse, som det er bombers natur og formål, så skaber de desværre også nød, elendighed, håbløshed og had.

De 4 elementer: Nød, elendighed, håbløshed og had er præcist det, der skal til for at hverve nye terrorister.

Bomber, jagerfly og krigspolitik bidrager altså til terrortruslen mod Danmark, Frankrig, Rusland og resten af Verden.

Intensiveringen af den internationale jagt på terrorister skaber desuden fremmedangst for flygtninge og muslimer, som danner grobund for dæmonisering af disse grupper og sikrer grundlaget for kyniske juridiske og økonomiske sanktioner mod flygtninge og muslimer, som selv er ofre for terroren i hjemlandene.

Terrorlovgivningen og den øgede indsats mod terror med overvågning og kontrol underminerer ligeledes de menneskerettigheder og de frihedsidealer, der er selve grundlaget for vores demokrati og de værdier, vi kæmper for.

Århus mod Krig og Terror
26. 11. 2015

Find Århus mod Krig og Terror på Facebook

Kontakt til Århus mod Krig og Terror: Helge Ratzer tlf. 20 47 96 99.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater