I dag rammes asylansøgeren: Ifølge Arbejdsgiverregeringen er det kun starten

 

I dag rammes asylansøgeren – i morgen bliver det dig. Den parole kommer hurtigt til at gælde gruppe efter gruppe af mennesker. I dag kontanthjælpsmodtageren – i morgen dig. I dag sygedagpengemodtageren – i morgen dig.

For selvom vi allerede har været igennem et reformhelvede, så starter Venstre-regeringen gennemførelsen af Arbejdsgiverforeningens (DA) plan for den fuldstændige afskaffelse af de danske sociale ydelser. Første skridt i DA’s plan ”Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark” er beskæring af de sociale ydelser for asylansøgere ned til SU niveau.

Dansk Arbejdergiverforening dikterer en ny reformbølge i et langt hurtigere tempo end den tidligere regering kunne levere, selvom de godt nok gjorde sig umage. Nu skal der tages det endelige opgør med det sociale system, vi kender, siger DA. I alt 28 nye store reformer indenfor hele det sociale område skal fjerne halvdelen af alle de ydelser vi kender i dag og sætte ydelserne ned.

Des- Integrationsminister Inger Støjberg leverer første skridt med et ”straks forslag” i Folketinget i dag om at ydelsen for asylansøger pr. dags dato sættes ned på SU-niveau. Efter sommerferien kommer endnu et lovforslag om, at det også skal gælde for de asylansøgere, der allerede er i Danmark.

Både ministeren og de fire partier bag forslaget – Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative erkender blank, at det ikke giver færre asylansøgere, sådan som de ellers påstår. At straffe asylansøgere og deres børn er bare en markering, siger de.

Regeringen har i sit regeringsgrundlag varslet, at der i alt skal spares én milliard kroner på udlændingeområdet. Den nye aftale ventes at give 400 millioner kroner i statskassen. Så dette er bare starten, lover de fire partier.

Lavere sociale ydelser betyder fattigdom, afsavn, isolation og færre muligheder. For asylansøger og flygtninge betyder det desuden dårligere muligheder for integration. Sådan lyder det fra en lang række humanitære og flygtningeorganisationer.

Nedskæringerne og stramningerne på asylområdet er ikke bare indfrielse af valgtrusler. Det er en veltilrettelagt start, hvor man tager den svageste, mest retsløse og forsvarsløse gruppe først. Og hvor man under de kommende store mega nedskæringsreformer kan henvise til at asylansøgere har det værre end andre grupper.

Regeringen er kommet i arbejdergivertøjet.

Se også

Solidaritet og fælles fremtid: En progressiv asyl-, flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik
Af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Netavisen 3. juli 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne