EU-plan for ‘Bedre regulering’: Endnu et skridt mod monopolernes diktaturstat

EU-kommissionen har fremlagt en ny plan der skærer ud i pap hvis interesser EU er skabt for. Den bør få alarmklokkerne til at ringe og alle EU-modstandere til at lægge sig ekstra i selen for at få Danmark ud af EU. Det går kun én vej – mod et rent monopolernes diktatur.

I maj måned fremlagde EU’s ”kommissær for bedre regulering” Frans Timmermans et forslag der er meget parallelt til de regler som handels- og investeringsaftalen TTIP vil lægge ned over alle EU’s medlemsstater.

Der er ikke tale om noget grundlæggende anderledes i forhold til EU’s karakter, der for hver ny traktat er kommet tættere på at være en udbygget unionsstat uden demokratiske rettigheder og indflydelse for flertallet af befolkningerne i medlemslandene. En stat hvor EU lovgiver til fordel for markedskræfterne.

Men med TTIP og det beslægtede ‘undersøgelsesråd’ der nu planlægges tager unionen nye vigtige skridt vendt mod det store befolkningsflertal.

Skridt der vil bringe EU nærmere til dets grundlæggende idé – en fuldt udbygget monopolernes økonomiske og politiske diktaturstat uden national eller folkelig demokratisk indflydelse over egne forhold.

Ligesom TTIP vil indføre et ‘regulerende råd’ der skal godkende fremtidens standarder og rettigheder – eller mangel på samme – i både USA og EU-landene ønsker EU-kommissionen at oprette det såkaldte “Regulatoriske Undersøgelsesråd” hvor kapitalinteresser kan sikre sig en mere direkte kontrol over lovgivningen.

EU gennemfører således på samme tid en deregulering og det de kalder en ‘bedre regulering’.

På de områder hvor EU har regler der begrænser industriens frihed i forhold til miljø, fødevarestandarder, arbejdsbetingelser mm sker der et såkaldt opgør med ‘buraukrati’ og ‘administrative byrder’.

En deregulering som ikke drejer sig om at afskaffe dumme bureaukratiske regler, men om at afskaffe regler til beskyttelse af sundhed, miljø, overudnyttelse af arbejdskraften og af vores natur, regler og love som igennem tiden er tilkæmpet i de enkelte lande og overført til EU-regler.

Erhvervs- og Vækstministeriet skrev d. 19. maj :

”Europa-Kommissionen har i dag lanceret en fornyet europæisk indsats for bedre regulering. Kommissionen er stærkt inspireret af det danske Virksomhedsforum for enklere regler, som siden 2012 har leveret konkrete resultater til gavn for dansk erhvervsliv”.

Her er dog ikke bare tale om at komme med gode idéer. Det drejer sig om en mekanisme, hvor det nye råd får beføjelser til at stoppe forslag fra Ministerrådet eller EU-parlamentet, hvis det nye ‘råd’ finder at disse trækker EU-kommissionens forslag i en forkert retning.

Da den nye EU-kommission blev nedsat blev der oveni købet indført en vetoret for kommissæren for bedre regulering, som han kan bruge overfor nye forslag. Det kan gælde forslag fra ministerrådet eller EU-parlamentet, men også fra andre kommissærer på deres forskellige områder.

Det Regulatoriske Undersøgelsesråd, som Erhvervs- og Vækstministeriet kalder en ‘interessentplatform’ skal bestå af én repræsentant fra hvert medlemsland og af 20 ‘markedseksperter’ som udpeges af kommissæren for bedre regulering.

Rådet vil også have beføjelse til at kontrollere lovgivningen i de enkelte EU-lande. Er der andre love og regler på vej i medlemslandene end dem EU ønsker på området, kan den nationale lovgivning stoppes af reguleringsrådet.

Man kan argumentere for sine ‘særregler’, men Kommissionen og det regulatoriske undersøgelsesråd har det endelige ord – med vetoret til erhvervslivets direkte repræsentant – reguleringskommissæren.

Man taler også om ‘mere gennemsigtighed’. Det betyder her at erhvervslivet skal ind omkring lovgivningen på et meget tidligt tidspunkt, så den kan blive tilpasset dets interesser. Det vil også gælde amerikansk baserede firmaer inklusive de regelændringer de ønsker, hvis TTIP bliver gennemført.

Beslutningerne skal fjernes helt fra de nationale parlamenter og også fra EU-parlamentet, hvis man skønner det nødvendigt.

EU-parlamentet har aldrig været tænkt som et reelt demokratisk parlament, men skabt til at give et skin af demokrati og skabe illusioner om EU, der kan fange kritikere op i uendelige debatter og forsøg på at ændre EU indefra. Men selv dette skindemokrati er blevet en torn i øjet på de egentlige beslutningstagere, de multinationale firmaer og kapitalinteresser der har skabt unionen.

EU er opbygget så dets udvikling og regelgrundlag ikke kan påvirkes gennem nogen form for demokratiske mekanismer fra medlemslandenes befolkninger, bortset de få gange hvor det er lykkedes at kæmpe folkeafstemninger igennem.

Folkeafstemninger kan ændre kursen for det enkelte land ved at forhindre tilslutning til en ny traktat, men ikke ændre EU. Man kan stemme til EU-parlamentet, men man kan ikke ændre EU’s grundlag.

Hvis vi ikke vil ende med at leve i en diktaturstat må vi i Danmark kæmpe for at komme ud af EU, ligesom befolkningerne i de andre EU-lande må gøre det samme.

Lækket dokument: Endnu bedre vilkår for erhvervslivet
Stop TTIP

Se også

Danmark kan ikke længere føre en selvstændig politik

Uddrag af Centralkomiteens beretning til APKs 6. kongres, maj 2015

Tema:

Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol: STOP TTIP, CETA og TISA!

Netavisen 16. juni 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne