100 års festens fortielser

FV2015 – Valgkommentar Dag 11

Af Kommunistisk Politik

 

 

Nogle smarte hoveder – vistnok fra Dansk Kvindesamfund –  havde fundet på at lave en repeat af kvindernes tog til majestæten på grundlovsdagen for hundrede år siden for at takke for stemmeretten. LO var med på det, og Enhedslisten havde sin egen blok.

Denne gang blev Grundlovsoptoget modtaget ikke af en hankonge, men af  det danske demokratis to ypperste – begge kvinder – den ene dronning af guds og grundlovens nåde, den anden en ‘folkevalgt’ statsminister midt i en valgkamp.

Begge synlige og symbolske beviser på at kvinderne er nået helt til tops i det danse samfund. På 100 års fremskridt!

Det hele blev til en ‘folkefest’ ved Christiansborg, arrangeret af regeringen og folketinget, i samarbejde med Dansk Kvindesamfund og Distortion!

Reklameværdien for kongehuset, ‘folkestyret’ og ikke mindst Helle Thorning Schmidt kan dårligt gøres op. Det var en stor dyr dag.  

Denne   længe planlagte markering af 100-året for grundlovsrevisionen i 1915 var utvivlsomt også en af de vigtige faktorer for, at folketingsvalget er udskrevet til den 18. juni.

Grundloven af 1915 udvidede valgretten fra at omfatte 15 procent af den voksne befolkning til at omfatte hovedparten, herunder hovedparten af kvinderne. Men langt fra alle, mænd og kvinder,  og ingen unge under 25.

Der blev i 2015 takket, fejret og festligholdt efter alle kunstens regler og i historiske kostumer.

Socialdemokraterne lancerede nogle tynde kvinde- og familiekrav, og dagens hoveddiskussion blev barselsorlov til mænd. Ligeløn blev dårligt nok berørt. Sikring af arbejde til alle eller nedsat arbejdstid for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen stod hverken på jubilæumsdagens eller valgkampens dagsorden.

Grundlovsdagen plejer at være en stor dag for de borgerlige partier med møder over hele landet – men denne gang satte en socialdemokrat sig på den sammen med den rigtige dronning.

Helt ignoreret af medierne blev Minoriteternes grundlovsdag afholdt på Christiania, og Folkebevægelsen mod EU holdt møder en række steder i landet i et forsøg på at sætte den udemokratiske europæiske union på valgets dagsorden uden at det blev dækket af den borgerlige presse.

Ikke engang et basalt demokratisk problem i det lovpriste ’danske demokrati’ blev taget op eller synliggjort af de to dronninger.

Til  trods for al festivitas gælder den almindelige valgret ikke for alle i Danmark eller alle danskere. Og her taler vi ikke om alle dem under 18.

Næsten en halv million – knap 450.000 – har ikke ret til at stemme ved folketingsvalg. Dels omkring 300.000 udenlandske statsborgere, der bor og lever deres liv i Danmark, og ca. 135.000 danskere, som bor i udlandet og ikke har stemmeret. Dertil kommer nogle tusinde umyndiggjorte.

Det er store grupper som stadig holdes uden for det borgerlige demokrati. Stemmeretten for de fattigste og mest udsatte grupper er oven i køber ikke er en grundlovssikret ret, som  kan tilbagekaldes af et folketingsflertal.


Læs mere hos Ugebrevet A4

450.000 borgere har ikke ret til at stemme

Se også

100 året for kvinders stemmeret – men ikke for arbejdsløse og fattige
Af Dorte Grenaa, KPnetBlogs

Disse krav rejser vi 8. marts 2015 – Kvindernes Internationale Kampdag

APKs kvindeudvalg

 

 

 

Netavisen 6. juni 2015Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne