”Dårligt dansk korn”: Landbrugslobbyen presser igen på for at lempe miljøreglerne

Grovvareselskaberne DLG og Danish Agro har endnu engang rejst spørgsmålet om det danske korns dårlige kvalitet med påstanden om at dansk korn bliver underbetalt eller afvises på verdensmarkedet. ”Danish excluded” fortæller de at kornkunder i Asien melder ud, når de bestiller korn fra EU. Men hvad ligger der bagved diskussionen?

Dansk korn indeholder mindre protein, lyder det fra grovvareselskaberne. Deres løsning er mere kunstgødning og lempelsen af de miljøregler der begrænser brugen af hensyn til forureningen af vandløb, grundvand og havene omkring os.

Det er værd at holde sig nogle kendsgerninger for øje om det danske landbrug. Bl.a. at det er det mest intensivt dyrkede i hele Europa. 57 % af landets samlede areal er intensivt dyrket. Til sammenligning ligger gennemsnittet i EU-landene på 30 %.

Dvs at brug af en bestemt mængde NPK gødning pr hektar vil give en samlet større mængde udledning til vandmiljøerne for landets areal som helhed end hvis landbruget var mindre intensivt dyrket.

Professor Stiig Markager uddyber vores særlige omstændigheder til Altinget, hvor han lægger vægt på at Danmark har et naturligt sårbart vandmiljø med relativt store regnmængder og kort vej fra mark til hav.

Det kræver særlige hensyn og landbrugslobbyens pukken på at sænke standarderne til samme niveau som andre EU-lande ville betyde en relativ ekstra belastning for det danske miljø.

Det kapitalistiske storlandbrug er ude i en selvforstærkende spiral af problemer.

Udviklingen går mod stadigt mere intensivt dyrket landbrug, med brug af mere og mere kunstgødning, rene monokulturer der kræver mere og mere sprøjtegift og med kornsorter hvor udbyttet pr hektar er vigtigere end kvaliteten af kornet. Herunder proteinindholdet.

Muligheden for at påvirke proteinindholdet i kornet gennem tilførsel af kvælstof er begrænset i følge Anders Borgen, agronom og økologisk planteforædler. Han udtalte i 2014 til OrganicToday:

“I de sidste 100 år har proteinindholdet i både byg og hvede været svagt faldende, men i den samme periode er kvælstoftildelingen blevet ti-doblet. Det har ført til massiv forurening, men har ikke ført til bedre bagekvalitet”.

Løsningen er ikke mere af det samme, men en omlægning af landbruget. Indenfor det økologiske landbrug arbejder man med at skabe større biodiversitet, dvs større genetisk forskellighed på en kornmark, hvorved modstandskraften mod sygdomme styrkes og pesticider kan undgås.

Man arbejder med at genopdage ældre tiders kornsorter, der umiddelbart giver et lavere udbytte, men har et langt højere indhold af næringsstoffer. Og hvis man medtager den pris samfundet kommer til at betale for et ødelagt miljø vil udbyttet reelt være langt større end i det nuværende system.

Grovvareselskabernes pres for bedre proteinindhold i korn vil betyde endnu større forurening og ødelæggelse af vores grundvand hvis de imødekommes – og problemerne med kornets lavere kvalitet løses ikke.

Se grovvareselskabernes udspil

Dansk korn dumper på verdensmarkedet
JyllandsPosten 31. maj 2015

Læs også

Landbrugs lobbyisme: Venstres og storlandbrugets kampagne for mere kvælstof
Netavisen 12. december 2014

 

 

Netavisen 2. juni 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne