Venstre og Dansk Folkepartis spil for galleriet


Spørgsmålet om EU og dets afgørende rolle også for folketingets lovgivning og i dansk politik holdes stort set ude af valgkampen. Derfor vakte det undren, at partiet Venstre pludselig ville have Dansk Folkeparti til at sige Ja til at afskaffe den danske retsundtagelse Men det har sin forklaring


Valgkommentar Dag 5

Af Kommunistisk Politik

Venstre vil gerne sikre sig Dansk Folkepartis mange vælgere som grundlag for en kommende regering under Lars Løkkes ledelse. Det er for det ledende parti i blå blok helt fint, hvis man kan holde DF flyvende som opsamling af Nej til EU-stemmer, mens man samtidig sikrer sig DFs støtte til en nyliberalistisk EU-regering.

Sådant et kunststykke forsøger Venstres ledelse sig med i disse valgkampsdage. I den forløbne uge stillede næstformand Kristian Jensen pludselig nogle ‘hårde krav’ til DF i et fremtidigt regeringssamarbejde. Kravet lød, at DF skulle kæmpe for et ja til den kommende folkeafstemning om at afskaffe Danmarks undtagelse fra EU’s overnationale retspolitik.

‘ Uh ha – nu saver de da grenen over de selv sidder på!’
Kommentatorerne undrede sig. Det var da meget utaktisk af Kristian Jensen … – eller var det?

Kristian Thulesen Dahl fik en kærkommen lejlighed til at slå fast, hvor stærk en modstander hans parti angiveligt er af EU’s diktater og overherredømme. Han mente sagtens, at Venstre og DF kunne stå hånd i hånd om landets styrelse, mens partiet selv kunne anbefale et nej og Venstre et ja.

De demokratiske formaliteter ville være i orden, og sammen kunne partierne herefter styre Danmark helt efter EU’s ånd og bogstav, mens Dansk Folkeparti medbringer det nødvendige valgunderlag til EU-regeringen.

Efterfølgende var Lars Løkke Rasmussen ude og glatte ud, så kravet var fremført og visket ud igen på en og samme tid. En regering under hans ledelse vil have som mål at “skabe en proces omkring en folkeafsteming, der sikrer et ja”.

I dette rollespil kan naturligvis sagtens indgå et falsk EU-modstanderparti i en hovedrolle.

Dansk Folkeparti selv vil ikke have problemer med at kalde sig et EU-kritisk parti – af en del mennesker endda betragtet som EU-modstandere – mens de i praksis gennemfører EU’s politik. Blot skal der måske igen opstilles nogle grænsebomme.

En række eksempler kan trækkes frem. F.eks udtalte miljøordfører Pia Adelsteen for nylig om et muligt nationalt forbud mod hormonforstyrrende stoffer:
– Dansk Folkeparti tror kun, at forbuddet for alvor vil komme forbrugerne til gavn, hvis det kommer fra EU – ikke hvis Danmark sidder alene med korslagte arme.

Når det kommer til afstemninger om den generelle politiske udvikling, viser en et par år gammel opgørelse, at i 90 % af tilfældene stemmer partiet ja, når EU-lovgivning skal ekspederes igennem i det danske Folketing.

Forskeren bag undersøgelsen Flemming Juul Christiansen fra Institut Statskundskab på Aarhus Universitet udtalte, at der faktisk er tale om et paradoks: Dansk Folkeparti stemmer næsten altid EU-positivt, mens de opretholder en EU-kritisk facade. Han kalder dem ‘et ansvarligt og hemmeligt EU-parti’.

Enigheden mellem Venstre og DF om EU rækker også til, at de som regering vil spille en aktiv rolle for at sikre britisik forbliven i EU og et ja ved den folkeafstemning, David Cameron har lovet senest i 2017.

Thulesen Dahl ‘kræver’ af en kommende Løkke-regering, at den arbejder for at UK ‘får en lempeligere aftale med EU’. Lars Løkke erklærer sig samtidig generelt enig med David Cameron ‘i det meste’.

Ja, DF er faktisk regeringsparate.

Til gengæld vil en blå EU-regering stå med det problem, at en del vælgere herefter vil falde fra og opdage at skal EU-modstanden fremover have en stemme, må den lægges hos den tværpolitiske og blokoverskridende Folkebevægelsen mod EU – som ikkke opstiller ved valg i Danmark, men er aktiv alligevel både mellem folketingsvalg og EU-parlamentsvalg.

Til forskel fra Dansk Folkeparti er Folkebevægelsen ikke kun EU-modstandere i ord, men en arbejdende bevægelse der opbygger -modstanden i aktive lokale komiteer landet over – ikke kun når der er valgkamp. Og arbejder for at vi kommer helt ud af EU’s spændetrøje.

Følg valgkampen i TEMA: FOLKETINGSVALG 2015

 

 

Netavisen 31. maj 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne