Job-reformen: Fra ondt til værre

Jobreformen vedtages med stor sandsynlighed i dag i Folketinget. 50.000 er allerede smidt ud af dagpengesystemet og reformen fortsætter angrebene på de lediges rettigheder. Job-rotations ordningen forringes dramatisk, i aktivering vil der fremover kun være pligt – ingen rettigheder. Fra 2015 fastsættes timelønnen i aktivering af det offentlige og overenskomstmæssig løn skrottes. Reformen er gennemsyret af mistillid til de arbejdsløse og sætter retssikkerheden på spil.

Af FOA

I dag vedtager Folketinget med stor sandsynlighed den nye job-reform. FOA frygter, at de arbejdsløse vil gå fra ondt til værre med reformen, der lægger op til et historisk brud med lediges rettigheder.

”Det er en historisk chance, der forspildes med den nye reform. Omkring 50.000 ledige har måttet se sig smidt ud af dagpengesystemet, og nu vil en række af elementerne i reformen sætte nyt pres på de ledige,” siger næstformand i FOA Mona Striib.

Hun peger på, at den nye reform forringer job-rotationen dramatisk.

”Reformen ødelægger jobrotations-redskabet. Vi har med rotations-ordningen haft en lille succes de sidste fem år, hvor 5000 har fået en erhvervsuddannelse, mens andre 5000 kom i job. Nu afskæres muligheden fra at gå fra ufaglært til faglært, og perspektivet med at få kvalificerede ledige i arbejde. Jobrotation bliver fremover alene for AMU-kurser, og det vil maltraktere dette redskab,” mener Mona Striib.

”Den nye reform lægger også op til et historisk brud med lediges rettigheder, når de skal aktiveres. Der er åbenbart ikke længere ret og pligt for ledige i aktivering, kun pligt. Folketinget bryder med et historisk princip, når det offentlige fra 2015 fastsætter timesatsen under aktivering. Indtil i dag har det ellers været reglen, at aktivering følger gældende overenskomst,” påpeger Mona Striib.

Reformen giver kommunerne langt større spillerum. Det er godt nok, hvis kommunerne er dygtige til opgaven, men erfaringen viser også, at kommunernes indsats for ledige er af stærkt varierende kvalitet.

”FOA mener, retssikkerheden for ledige sættes på spil med manøvren. Helt nye dataoplysninger skal nu være til rådighed for kommuner og private aktører, f.eks. oplysninger fra praktiserende læger. Fordi man mister sit arbejde er man ikke pr. definition et socialt eller medicinsk tilfælde. Det er tale om en mistænkeliggørelse af ledige, som overhovedet ikke hører hjemme i dag,” siger Mona Striib.

Læs også

Dagpenge: Ingen hjælp fra folketinget
5. november 2014

Hvordan dagpengeberettigede blev til de udstødte
Netavisen 24. oktober 2014

Netavisen 17. december 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne