Erhvervsskolereformen nedlægger uddannelser: Blokade på Teknisk Skole

Københavns Tekniske Skole på Julius Thomsensgade blokeres fra 9. december af eleverne. Blokaden sker i protest mod den beskæring der sker af uddannelserne med den nye reform for erhvervsskolerne. ‘Reformen’ indfører adgangsbegrænsning, men øget faglighed handler ikke om dansk og matematik.

Grundforløbet til grafisk tekniker og webintegrator nedskæres nu fra 7 og 19 elever pr. halvår fra 300 og mange lærere fyres. Det betyder også en stærkt forringet uddannelse for de elever der bliver tilbage og sandsynligvis en lukning af uddannelserne. I følge undervisningsminister Christine Antorini er det helt bevidst at ‘reformen’ tilpasser antallet af uddannede unge til markedets behov.

Eleverne fortsætter d. 10. december blokaden


Fotos: Københavns Tekniske Skole mod nedskæringer

Eleverne skriver i deres pressemeddelelse:

For at vise vores modstand blokerede hele hele Tekniske Skole Medieproduktion i dag for al undervisning Vores lærere er låst inde og vores printere arbejder på højtryk for at lave en masse vilde bannere.

Læs vores pressemeddelelse og grundlag her:

Vi er et utal af elever fra Københavns Tekniske Skole, som er bekymrede for og utillfredse med den nye reform.

Færre elever

Med reformen ændres grundforløbet på henholdsvis grafisk tekniker og webintegrator ved at indføre adgangsbegrænsninger på 7 elever pr. halvår på grafisk tekniker og 19 elever pr. halvår på webintegrator. En sådan adgangsbegrænsning betyder, at begge linjers tidligere optag af elever skæres ned fra 300 elever til 14 og 38 om året.

Færre elever vil betyde, at skolerne vil få færre ressourcer stillet til rådighed, såsom lokaler og maskiner, som er nødvendige for uddannelserne. Dette vil højst sandsynligt føre til lukning af disse uddannelser på Københavns Tekniske Skole.

Beregningerne er foretaget ud fra antallet af lærepladser i 2013. Ét problem ved dette er, at der mangler lærepladser til disse uddannelser. Ét andet er, at det underkender den værdi, som den læring og udvikling eleverne får fra et grundforløb, har i sig selv. Herudover underkendes det vundne ved grundforløbenes funktion som springbræt til andre uddannelser, afklaring af fremtidsplaner, og til jobs man er kvalificeret til via de tillærte kompetencer.

Regeringen påstår, at den nye reform vil skabe flere og dygtigere uddannede ved at hæve niveauet og skærpe optagelsen af elever.
Hvordan kan færre optagede elever resultere i flere og dygtigere uddannede?

Forkortelse af grundforløbet

Grundforløbet ligger på nuværende tidspunkt på 25 uger, som et minimum. Der er meget basal viden som ikke kan opnås i en virksomhed. Derudover er det en uheldig indbildning at tro, at alle elever, der optages, lærer på samme måde inden for samme tidsperiode. For nogle elever kan en ekstra uge eller to gøre hele forskellen.

Adgangskrav og grænser for antal påbegyndte grundforløb

Undervisningsministeriet ønsker, at flere unge tager en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, og ministeriet har tænkt sig, at erhvervsuddannelserne også skal indeholde en gymnasial uddannelse. Med den nye reform kræves 02 i dansk og matematik for at komme ind på en ungdomsuddannelse.

Dette ser vi som endnu et tegn på den tendens til akademisering af samfundet, som underkender andre kvaliteter. Vi hilser fokus på øget faglighed velkommen, men øget faglighed på erhvervsskolerne handler ikke om dansk og matematik.

Og hvis dette krav har til formål at sørge for, at færre ikke færdiggør uddannelsen, er der så et belæg for en sammenhæng mellem uddannelsesmæssig baggrund og statistikker for hvem der dropper ud? Et øget fokus på de håndværksmæssige og kreative fag i folkeskolen og særligt i studievejledningen, ser vi som en bedre løsning end indførslen af et karakterkrav.

Herudover er vi bekymrede for de nye grænser for antal påbegyndte grundforløb. Et grundforløb er jo netop en introduktion til et ukendt fag, man kan være stødt på og fundet interessant nok til at se an. Mange har kunne tage et eller flere forløb, måske bevidst for at kombinere dem i eventuel egne erhvervsmæssige henseender, eller fordi det første forløb måske ikke var, hvad man havde forventet.

Der kan være et utal af grunde til, hvorfor man vælger at tage ét eller flere grundforløb. Men dette ændres også, hvis den nye reform træder i kraft, hvor elever kun kan tage tre grundforløb og kun er berettiget SU fem gange.

Men hvad er planen for resten? Hvad med dem der ikke kan optages? Er der arbejde til dem i stedet? Ender denne gruppe på overførselsindkomst? Kan der i dette tilfælde være tale om en form for social dumping?

Fyring af lærerne

Og så er der lærerne: Dem der har ansvaret for at give eleverne et skub i den retning, de nu engang vil komme til at føle for. Disse vigtige vejledere vil også få en lussing ved indførelsen af denne reform.

Et hav af lærerne vil d. 16. december 2014 oplyses om, hvilke lærere der kan blive, og hvem der skal have en fyreseddel. Ikke nok med, at det er noget af en julegave så skal over halvdelen af lærerne også fyres baseret på uddannelsesmæssige baggrund.

Det er en misforståelse, at kvaliteten af en lærers undervisning afhænger af dennes uddannelsesniveau; personligt engagement, at brænde for sit fag (som alle lærerne tydeligvis gør) og erhvervsmæssig erfaring er tusind gange mere inspirerende for eleverne, end hvor mange kurser og hvor høj en uddannelse de har.

Vigtigheden af ovenstående har vi i dag valgt at understrege med en blokade: Politikerne skal lytte til os – vi er værd at investere i.

Venlige Hilsener fra eleverne på KTS

Læs mere Københanvs Tekniske Skole mod nedskæringer

Studenterbevægelsen Et andet universitet sender d. 10. december følgende støtteerklæring:

Solidaritet med blokaden på KTS Frederiksberg!
Et andet universitet støtter fuldt ud elevernes blokade på KTS Frederiksberg.

Eleverne på teknisk skole bliver, ligesom os, ramt af en form for ”dimensionering”. For at strømline de tekniske uddannelser har regeringen bl.a. indført karakterkrav på de tekniske skoler. Det betyder, at tusinder af elever bliver udelukket fra at tage en uddannelse.

Konsekvensen er, at visse uddannelser reduceres kraftigt, og massevis af lærere skal fyres. Vi er lodret imod regeringens anslag mod unge; elever, lærlinge og studerende. Vi støtter helhjertet eleverne på KTS og deres kamp for at måtte tage den uddannelse, de ønsker. En kamp for deres fremtid. Til eleverne på KTS har vi kun én ting at sige: Jeres kamp er vores kamp!

Se også

Erhvervsskolereform: Nedskæringer og færre elever
Netavisen 5. december 2014

Videoklip: Undevisning nedlagt
TV2 Lorry

Netavisen 10. december 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne