COP20 i Peru: Snigmord og ‘Licence to kill’ som baggrund for klimatopmøde

Den 10. december planlægges de hidtil største demonstrationer ved klimatopmødet i Perus hovedstad Lima. De finder sted i et land, som historisk har været præget af snigmord på kommunister og arbejder- og bondeledere.

Fra juni i år har politi og militær fået ’licence to kill’ – til at skyde og dræbe demonstranter. Lignende scenarier forberedes også i det uroplagede USA.

Protest i Peru for retten til vand, beslaglagt af multinationale

Mexico: 43 studerende myrdet af bander og politi – med politisk samtykke

For nogle måneder siden forsvandt 43 mexicanske lærerstuderende sporløst. Siden er det kommet frem, at de blev indfanget af et korrupt politi under en politisk protest mod nedskæringer og privatiseringsreformer på undervisningsområdet, som magthaverne ikke brød sig om.

Politiet overlod dem til kriminelle bander, som det samarbejder med. De slog dem ihjel, brændte ligene og lod dem forsvinde fra jordens overflade. De forkullede rester af en af dem er nu identificeret.

Mordene og myndighedernes mangel på vilje til at opklare dem og til at gribe ind over for politiets og bandernes vold har udløst nogle af de største protester i Mexico i mange år. I hele landet er der demonstreret  og aktioneret for at tvinge præsident Enrique Pena Nieto til at gå af.

Et hemmeligt samarbejdet mellem de politiske magthavere, et korrupt politi og militær og kriminelle bander eller paramilitære  lejemordere er ikke usædvanligt i Latinamerika.

Det nye er at der nu også vedtages love, der giver politi og militær straffrihed for at dræbe demonstranter.

Peru: ”Licence to kill”

I Peru, der oplever store protester fra det indianske flertal mod koncessioner til mineselskaber, der fortrænger dem fra deres jorder, har politi og militær i juni i år fået tilladelse til uden strafforfølgelse at dræbe demonstranter.

Landet er blandt verdens største producenter af sølv, kobber og andre mineraler. Regeringen har givet koncessioner til minedrift til udenlandske firmaer i store ele af landprovinserne. Det har udløst enorm modstand, efterhånden som mineselskaberne trænger frem Og modstanden slås ned med hård hånd.

Et af de seneste skridt er tilladelsen til at dræbe protester.

Menneskerettighedsgrupper frygter det vil føre til brug af ’overdreven vold’. Sagt mindre forblommet er der tale om fascistisk vold i den imperialistiske udplyndrings tjeneste.

Se

Peruvian police and soldiers given ‘licence to kill’ protesters five years after Bagua violence
The Independent

 

USA: Hæren vil skyde ved uroligheder

Snigmord er en velkendt metode i militære konflikter og har også en lang historie og aktuel anvendelse også mod politisk protest og revolutionære kræfter – og ikke kun i Latinamerika.

Et netop offentliggjort dokumenter fra den amerikanske hær viser, at den er i gang med at forberede sig på optøjer i stor skala ved at give et  ’dødbringende svar’ mod demonstranter.

Det sker i en situation, hvor uroligheder er eksploderet over hele USA efter racistiske politidrab på ubevæbnede sorte. Nationalgarden er blevet sendt til byen Ferguson i ´Missouri, der har været et arnested for protesterne efter mordet på en 18-årig og den efterfølgende frikendelse af morderen i politiuniform.

Dokumentet taler om både snigskytter og direkte brug af skydevåben mod protesterende – og understreger at det skal bruges både i og udenfor ’det kontinentale USA’ til at få kontrol over ’urolige og voldelige folkemasser’ og ’slå optøjer ned og genoprette den offentlige orden’.


Se


Document: Army Preparing to Use Lethal Force Against “Unarmed Civilians” During “Full Scale Riots” in U.S.

Infowars.com

Snigmord som imperialistisk våben

I det seneste nummer af den intenationale marxistisk-leninistiske bevægelse CIPOMLs tidsskrift har Perus Kommunistiiske Parti ML en artikel, der beskriver hvordan snigmord og drab på kommunister og revolutionære og politiske protester er blevet anvendt i årtier. Den er skrevet kort før militær og politi fik ’License to kill’.

Det hedder her:

Hvad Peru angår står det klart, at snigmord allerede blev brugt i 1960erne for at stoppe og eliminere forsøg på folkelige opstande og folkelige landreformer, som Perus Kommunistiske Parti ML (PCP ML) har søgt at fremme.

Dette fænomen med udryddelse af den revolutionære organisation voksede systematisk i 1980erne med både Lysende Stis opkomst og undertrykkelsen under Fujimori, som tilintetgjorde titusinder af bønder for at svække massernes kampevne.

Det var et forspil til gennemførelsen af ’neoliberalismen’ med Fujimoris forfatning, frihandelsaftalerne (FTA) og koncessionerne til at hugge alle naturtilgange, lokalsamfundenes ejendom og privatisering af vandet, mens salget af deres GMO-produkter med deres megamarkeder og butikscentrer blev påtvunget.

For tiden er der mere end 100 snigmorderbander, som systematisk begår forbrydelser med de neokoloniale statslige myndigheders medskyldige tavshed: politiet, hæren, domstole, parlamentet og den udøvende magt – og også med tavshed i den presse, som står i imperialismens tjeneste. Den er hovedsagelig koncentreret i hænderne på Miro Quesada familen, som bakkes op af grupper af peruvianske kapitalister, imperialismens høge: Romero-gruppen, Brescia-gruppen, Benavides de la Quintana grupppen, Wiesse, etc.

Hver eneste af disse grupper har ophobet formuer på mere end 1 milliard dollars. Brescia har mere end 5 milliarder, Benavides de la Quintana mere end 4 milliader, Romero mere end 3 milliarder dollars. De er blevet medskyldige i udplyndringen, de er grupper af anti-patriotiske forrædere mod det peruvianske folk.

Alle disse snigmorderbander er i stand til at begå forbrydelser. Selv ifølge den borgerlige presse har en enkelt snigmordergruppe dræbt mere end 100 peruvianere. Vi taler med andre ord om tusindvis af drab, der forbliver straffri, og som beskyttes af kapitalisterne og statsmagten.

Disse snigmorderbander har politisk støtte fra de vigtigste politiske partier, Fujimoris, APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana),  PPC (Kristeligt Folkeparti), PPK (Pedro Pablo Kuczynskis parti), Toledos parti og nu fru Nadine Heredia nationalistiske parti. Hun er  konen til den siddende  præsident Ollanta Humala, der – da han først var valgt som præsident – afslørede sig som imperialismens tjener og fuldstændigt underlagt diktaterne fra den amerikanske ambassade.

På denne baggrund fremsætter og udvikler PCP ML taktikker til at organisere og politisere det peruvianske folk, til at organisere bonde-, arbejder- og studentermasserne og de øvrige folkelige kræfter, til at modgå koncessioner og privatiseringer, til at kæmpe for tilbagetrækning af de love, der annullerer de tidligere vundne rettigheder, så som loven om ’uddannelsesreform’, for genindførelse af Lov 24 029 for lærerne, til at kæmpe for tilbagetrækning af ’tjeneste’-loven og genetablere de offentligt ansattes rettigehder, og til at kæmpe for annulleringen af FTA’erne – de såkaldte frihandelsaftaler.

Vi kæmper for at trække koncessionerne tilbage sammen med loven om ’forudgående konslutationer, gennemført af Ollanta Humala, som afviser at anerkende retten til lokal (kommunal) fællesejendom og af reel deltagelse af bondemasserne, som under dødstrusler er blevet tunget til at acceptere koncessionerne og den efterfølgende invasion og udplyndring af naturressourcerne, mineselskabernes 100 % ekspropriation af vandet, og invasorerne i almindelighed.

I hele Peru organiserer masserne sig for at organisere og gennemføre modstanden og den politiske organisering i praksis, for at udarbejde en ny politisk forfatning på dette stadie med henblik på ægte national befrielse og virkelig uafhængighed. Uafhængigheden af 28. juli 1821 var ikke andet end en udskiftning af de herskende, en forandring fra et vicekongedømme til regeringer af udbyttere og magthavende peruvianske grupper, som er efterkommere af europæerne og deres tjenere.

Det er på hele denne baggrud protesterne ved COP20 skal ses

Se også

COP20 i Peru: Klimaforandringer er ude af kontrol

Netavisen 8. december 2014

Om mineselskaberne – se bl.a.

Conga Conflict

The situation in Peru and the international context
Unity&Struggle #28,2014


Se endvidere


Klar til social uro: Danske soldater træner nedkæmpelse af jysk oprør

Arbejderen 8. december 2014

Netavisen 9. december 2014

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne