COP20 i Peru: Klimaforandringer er ude af kontrol


Efter mere end 20 års videnskabelige undersøgelser tegner de nyeste rapporter fra FNs klimapanel et ildevarslende billede af situationen, hvor temperaturen er steget til det punkt, hvor en række selvforstærkende mekanismer er begyndt. Virkeligheden kræver et fuld stop for olie, kul og gas og vil i en meget lang årrække fremover kræve fokus på genopretning af naturen før der igen er balance. 

Selv en hurtig udfasning af fossile brændsler og en hurtig global indfasning af bæredygtige og alternative energikilder som sol og vind, vil ikke kunne nå at bremse den globale opvarmning.

Problemet kan f.eks. aflæses på antallet af skovbrande. Den mængde CO2, der var bundet i træ der gik op i røg som følge af usædvanligt tørre sommerperioder, har en accelererende effekt på klimaforandringer, hvilket øger risikoen for nye skovbrande.

De nyeste undersøgelser tyder også på, at klimaforandringerne i mange år har betydet en skjult opvarmning af de dybeste lag i oceanerne. I Stillehavet har strømforholdene en naturlig variation, der skifter med årtiers mellemrum - den såkaldte Pacific Decadal Oscillation eller PDO.

Den har betydet at fra omkring år 2000, er en stor del af temperaturstigningen endt i dybhavet. Rekord temperaturen i 2014 kan være en indikator på at strømforholdene i Stillehavet er på vej til at slå om.

Det har den konsekvens, at det vil være overfladevandet der opsamler den energi som Jorden hele tiden ophober på grund af den stadigt stærkere drivhuseffekt. Hvilket igen resulterer i voldsommere uvejr og kæmpe tyfoner osv..

Det burde altså være tydeligt hvad der står på spil for dette års klimatopmøde COP20 i Peru. Alligevel kan organisationen Friends of the Earth konstatere, at regeringslederne igen ser ud til at forhale og udskyde reelle løsninger på klimakrisen.

De oplagte løsninger indebærer stejle reduktioner i kulstofemissioner, stop for skovrydning, bæredygtige og lokalt baserede energiløsninger, og lokalt forankrede fødevaresystemer.

Hvad der kræves er altså ikke blot en ændring af energikilderne med en opbremsning og en direkte reduktion af energiforbruget i de rige lande og ikke blot omstilling til en fremadrettet bæredygtig brug af naturens resurser, men en genopretning.

Den svenske lære

Sverige oplevede i 2014 den værste skovbrand i 50 år, hvor 13.800 hektar skov og træ for over 100 mio. blev ødelagt eller brændte op.

Det skyldtes ikke kun klimaforandringer, men i høj grad også at man ikke har ændret og tilpasset skovdriften til den globale opvarmning. De store plantager med monokultur så langt øjet rækker, er i særlig høj risiko for kraftigere storme og brand. Til gengæld er der økonomiske interesser i at fortsætte med bind for øjnene.

Selv om der var udstedt varsler mod brug af åben ild i skoven var der intet opsyn eller slukningsberedskab.

Historien om plantager og opdyrkning og kultivering gennem mange 100 år, er et billede på hvordan mennesket i hele perioden med industrialiseringen har forsøgt at tilpasse naturen efter nogle snævre og kortsigtede økonomiske motiver.

Løsningen på alle de problemer som det afføder er ikke en mindre justering, og et ekstra brandberedskab eller flere brandbælter, det er en gennemgribende ændring i hele tilgangen til jordens ressourcer, væk fra kortsigtede økonomiske tænkning.

Forurening og rovdrift med udpining af jorden resurser er på et kritisk punkt, hvor det har ødelæggende konsekvenser.

Virkeligheden kræver et fuld stop for olie, kul og gas og vil i en meget lang årrække fremover kræve fokus på genopretning af naturen før der igen er balance.


kilde: DMI

 Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 8. december 2014