Erhvervsskolereform: Nedskæringer og færre elever

‘Reformen’ for erhvervsskolerne har allerede givet resultat: Færre elever lukkes ind på grund af karakterkravene, lærere fyres og uddannelsesretninger må opgives


Karaktermuren holder unge væk fra uddannelse

Regeringen gennemførte erhvervsskolereformen med et væld af påstande om dens positive hensigter. 25 % flere unge skulle vælge en erhvervsskoleuddannelse når vi nåede frem til 2020, og de unge skulle have flere undervisningstimer og øget faglighed.

Erhvervsuddannelserne skulle ‘styrkes og gøres attraktive’, bl.a. ved at indføre karakterkrav i dansk og matematik. Virkeligheden står i skarp kontrast til påstandene om lovens positive effekt. Til gengæld har regeringen opnået andre mål, nemlig at færre unge tilbydes en uddannelse, så udbuddet af faglærte arbejdere kan tilpasses markedets behov.

De negative konsevenser viser sig allerede nu, hvor en mindsket tilgang til erhvervsskolerne medfører nedskæringer, dårligere undervisning og nedlæggelse af attraktive uddannelser.

” Vi har flere eksempler på besparelser på omkring 25 millioner kroner på nogle af de store skoler, og så taler vi om 30 til 50 afskedigelser, siger han og tilføjer, at de 18 skoler i gennemsnit forventer otte procent færre elever i 2015 og ti procent færre i 2016. Nogle af skolerne melder om helt op mod 30 procent færre elever” fortæller Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler

Mie Hovmark, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation udtaler om besparelserne og indskrænkningen af uddannelsesstederne:

“Det får store konsekvenser for både eleverne og skolernes økonomi. At gå fra 300 elever til 14 som eksempelvis på KTS er lige hårdt nok. Lukker man uddannelsen grafisk tekniker i København, skal man til Aalborg eller Kolding for at tage den på hovedforløbet. Det er skidt, hvis kvoter betyder, at eleverne får længere til deres uddannelse”.

Undervisningsminister Christine Antorini fortæller Politiken d. 3. december, at nedgangen i elevtallet er et led i tilpasningen til arbejdsmarkedet og altså tilsigtet. Restgruppen af unge der ikke får en uddannelse overlades kynisk til en fremtid på kontanthjælp, som menneskeligt ‘overskud’.

Hun underbygger sit syn på eleverne ved at bemærke, at dem med under 2 i karakter nok var faldet fra under alle omstændigheder!

Læs mere her

Erhvervsskoler varsler store sparerunder
Fagbladet 3F 4. december 2014

Indlæg af Mie Hovmark, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation EEO

Skolepraktikelever tager ansvar og ønsker rettigheder

Læs også

Dårlig erhvervsskolereform betales af lærere og elever
Netavisen 25. februar 2014

Eleverne skal betale ny erhvervsskolereform

Kommunistisk Politik 9, 2013

Netavisen 5. december 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne