Regeringen beslutter: Internationale børnekonventioner holdes ude af dansk lov

Regeringen har efter længere tids tøven meddelt, at en række internationale konventioner om bl.a. tortur, handicap, børns rettigheder og forbud mod racediskrimination skal holdes ude af dansk lov. Det er en hån mod mere end 40 års arbejde mod tortur, udtaler læge Inge Genefke. Hun opfordrer alle humanistiske organisationer og enkeltpersoner til at protestere


Af Anti Tortur Support Foundation

Justitsministeriet har overraskende meddelt, at regeringen ikke vil inkorporere internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret, herunder FNs konvention mod tortur. ATSF –Anti Tortur Support Foundation – protesterer mod justitsministerens chokerende afgørelse.

‐ Det er simpelthen en skandale og en hån mod mere end 40 års arbejde mod tortur, siger læge Inge Genefke, der startede anti‐torturcentrene dels Rehabiliterings‐ og Forskningscentret for Torturofre RCT (Dignity) og dels det Internationale rehabiliteringsrå for torturofre, IRCT.

‐ Det skader Danmarks rolle og internationale ry som foregangsland i arbejdet mod tortur, siger professor, dr. med. Bent Sørensen, mangeårigt medlem af FN’s komite mod tortur og Europarådets komité til forebyggelse af tortur, som startede sit arbejde for netop 25 år siden.

‐ Vi opfordrer de danske anti‐torturcentre, Amnesty International, FN‐forbundet, Institut for Menneskerettigheder, de politiske partier samt alle de danske humanitæe menneskeretsorganisationer til at protestere og gå sammen i en fælles opfordring om inkorporering af de internationale menneskeretskonventioner, herunder især FNs konvention mod Tortur (CAT), siger cand. mag., konsulent Tue Magnussen, der i mere end 15 år har arbejdet som talsmand og advocacy‐koordinator for RCT og Anti‐Torture Support Foundation (ATSF).

Regeringens beslutning gå klart imod to sagkyndige udvalgs betækninger med anbefaling af at inkorporere bl.a. FNs konvention mod Tortur i dansk lov (2001‐ betækningen 1407 og 2014‐ betækningen ‐ fra september ‐ 1546) og høingssvarene.

FNs konvention mod Tortur (vedtaget for 30 å siden i 1984) er banebrydende: globalt som en jus cogens norm (en tvingende, uomgængelig folkeretlig norm) og vigtig i dansk sammenhæng fx omkring asyl‐ og udvisningssager samt overdragelse af fanger under vænede konflikter (forbuddet mod refoulement) og forpligter enhver stat til gøre tortur kriminelt og undersøge enhver mistanke mhp. retsforfølgning – et yderst aktuelt spørgsmål ifm. Green Dessertoperationen under Irak‐krigen.

Ved at undlade at gøe FNs konvention mod tortur til dansk lov sender regeringen et dåligt internationalt signal og til stor skade for Danmark som foregangsland internationalt. Tidligere har indsatsen mod tortur haft topprioritet i den danske udenrigspolitik: gennem vedtagelse påFN’s menneskerettighedskonference i Wien 1993 af ”reedom from Torture” indføelse af 26. juni som international dag mod tortur , gennem resolutioner i FN‐regi og senest udenrigsminister Martin Lidegaards lancering af ”En Verden uden Tortur”, der – paradoksalt – netop skal fremme, implementere og inkorporere FNs konvention mod tortur.

Kontakt: ATSF (Inge Genefke/Bent Sørensen) tlf. 45 80 10 20 eller Tue Magnussen mobil 23 35 10 80 tuemagnussen@gmail.com

Læs også

Asylret i aktion i Folketinget: Nej til et ubarmhjertigt lovforslag
Netavisen 21. november 2014

22. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne