Asylret i aktion i Folketinget: Nej til et ubarmhjertigt lovforslag

Danmark fører krig, smadrer infrastruktur og levevilkår med den ene hånd og lukker vores grænser for flygtningene med den anden. Torsdag var lovforslag L72, der begrænser flygtninges rettigheder og muligheder for at blive sammen som familie til 1. behandling i Folketinget. Asylret gennemførte en syngeaktion fra tilhørerpladserne. Alle deltagere blev anholdt. Bag aktionen stod også ”Gæstfrie i Halsnæs” og ”Hus en Flygtning”.


Foto: Asylret

Asylret udtaler:

I dette øjeblik (20.11.14) har en gruppe mennesker i en protestaktion sunget en sang i Folketinget: ”Lille bange land, vis nu hvad du kan.” Aktionen fandt sted i protest mod at lovforslaget L72, der i dag var til 1. behandling i Folketinget og sangen var skrevet til lejligheden. Der blev under aktionen smidt flyers ned til Folketingsmedlemmerne. Bag dagens p…rotestaktion står mennesker fra ”Gæstfrie i Halsnæs” og ”Hus en Flygtning”. Aktionen støttes varmt af flere, her i blandt Asylret og aktivister fra Løs Asylknuden som deltog.

Lovforslaget L72 kritiseres skarpt i UNHCRs (FNs) høringssvar for bl.a. at krænke hensynet til familiens enhed og barnets tarv samt for at indskrænke rettigheder for flygtninge, da beskyttelsesstatus gøres midlertidig (§ 7.3) og UNHCR skønner, at mange flygtninge fra Syrien ville være berettiget til konventionsstatus efter §7.1.

Asylret deler UNHCRs betænkeligheder ved lovforslaget og Asylret tilslutter sig også SOS mod Racismes høringssvar til lovforslaget. Her står bl.a.:

”Blandt de familiemedlemmer, der nu ikke kan familiesammenføres med § 7.3 flygtninge det første år, vil der formentlig være dødsfald fra krig, sult og sygdom. Det samme skete under Tamilsagen ifølge Månedsbladet Press, da Danmark ulovligt stoppede først asylbehandlingen og familiesammenføringen af tamiler under en urigtig foregivelse af, at de snart ville kunne vende tilbage til Sri Lanka”.

Det fremgår ikke på nogen måde af lovforslaget, at Danmark har taget hensyn til UNHCRs høringssvar.

Lovforslaget er ubarmhjertigt og helt uden forståelse og respekt for de syriske flygtninges situation. Asylret minder om, at Danmark og det øvrige Europa kun får en brøkdel af de syriske flygtninge: ca. 95 procent er i nabolandene.

Asylret spørger, hvordan regeringen kan bekæmpe Islamisk Stat med den ene hånd og samtidig fremsætte et lovforslag som dette rettet mod helt almindelige mennesker på flugt fra krig i Syrien med den anden hånd?

Hvad er det for en forarmet demokratiopfattelse vi lever ud og forsvarer ved hjælp af våben i dette land, mens vi lukker vores døre og vores hjerter for mennesker på flugt og nægter dem de rettigheder de har i henhold til FNs konventioner, som vi dog har tilsluttet os?

Lovforslaget er en skændsel og der er særdeles god grund til dagens protestaktion i Folketinget.

Asylret, Johanna Haas og Said Parvin

Se mere på facebook

Netavisen 21. november 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne