Køb eksamen til tiden: Normal EU-uddannelsespraksis


Køb gode karakterer og kom forrest i køen.  Sådan lyder det fra private firmaer som ASPIRI A/S.  Der  tjenes penge  på ringere studieforhold og eksamensangst. Torsdag demonstrer uddannelsesorganisationerne foran Christiansborg.


Fra demonstration mod SU-nedskæringer 28. februar 2013

Der er store penge at tjene på studerendes eksamensangst og pres for stadig højere karakterer. Flere år i træk har undersøgelser fra fagforbundet Djøf vist, at et stigende antal studerende betaler for ekstra undervisning ved siden af deres studier. 

Stadig ringere undervisningsforhold og færre undervisningstimer, skarpere normeringskrav og et stigende karakterræs  er nogle af konsekvenser af skiftende blå-røde regeringers uddannelsespolitik.  Det har fået studerendes stress og utryghed til at blive en god forretning for private.

De studerende frygter, at den nye studiefremdriftsreform, som pålægger de forskellige uddannelsesinstitutioner at få de studerende hurtigere igennem og de bebudede store nedskæringer på  dette års finanslov på op til flere tusinde kr. pr. studerende vil accelerere denne udvikling yderligere. 

Blandt andet dette har fået uddannelsesorganisationerne og andre ungdosmorganisationer til at indkalde til demonstration torsdag den 9. oktober kl. 16 foran Christiansborg for

Se

Unge kræver handling – for uddannelse, job og bolig!

I Helle Thornings Schmidts åbningstale til folketinget den 7. oktober bebudede hun en ny gymnasiereform i forlængelse af den katastrofale folkeskolereform og den elendige erhvervsskolereform.

Våbenkapløb om karakterer

De studerende presses til stadig højere karakter for at klare sig igennem næste nåleøje. De peger derfor på yderligere en væsentlig grund til, at så mange køber privat ekstrav undervisning,  nemlig et karaktersystem, hvor der ofte gives relative karakterer i stedet for absolutte.

Det betyder at den enkeltes karakter afhænger af hvor høje karakterer de medstuderende får. Hvis alle ligger på et højt nivo bliver det sværere for den enkelte at få den eftertragtede ekstra høje karakter.

Mere end hver fjerde studerende hos Djøf har tilkøbt privat undervisning. Men undersøgelserne viser stor  variation. Færrest studerende på RUC (Roskilde Universitet) og flest på CBS (Copenhagen Business School) hvor det er omkring halvdelen af alle studerende.

At det efterhånden er normalt på danske uddannelser flugter med en europæisk tendens, hvor offentlig undervisning i stigende grad bliver en basisydelse, den studerende supplerer med privatundervisning.

Sådan lyder det fra forskningsleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet Camilla Hutters, der samtidig understreger, at  den stigende brug af privatundervisning rider på den bølge af new public management, der skyllede ind over uddannelsessektoren omkring årtusindeskiftet.

 

 

Netavisen 7. oktober 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne