Nye udviklinger: Enhedslisten og kurderne


Den danske regering sender krigsfly og soldater angiveligt i krig med Islamisk Stat. Men den vil ikke støtte kurderne i den autonome region Kojave og byen Kobane, som trues med at blive indtaget af IS med alle de forfærdelige konsekvenser, det vil have. Enhedslisten konstaterer, at den uden held har forsøgt at råbe krigsregeringen og krigspartierne op.

4. oktober 2014

 Demonstration mod IS i København


Nedenstående artikel ‘Enhedsilisten og kurderne’ (26. september) kritiserer Enhedslistens tvetydige holdning til den danske krigsdeltagelse i den amerikanske krigskoalitions nye krig i Syrien og Irak og i forhold til kurdernes modige kamp i den selvstyrende Rojava-region i Nordsyrien mod terroristbanden IS, der har støtte fra den internationale reaktion.

Den opforder Enhedslisten til at give konkret støtte og opgive illusionerne om den danske regering også i denne sammenhæng. Herunder til at rejse en kampagne for at fjerne det kurdiske PKK fra danske og internationale terrorlister.

Siden artilklen blev skrevet har folketinget besluttet at sende Danmark ud i en ny krig. Enhedslistens folketingsmedlemmer stemte sammen med den tidligere minister Uffe Elbæk imod at sende syv danske F16-fly og 120 soldater til Irak. Det næststørste militære bidrag til den proklamerede krig mod IS – kun overgået af USA’s eget.

Enhedslisten har måttet indse, at den danske regering ikke vil sende våben til kurderne i Rojava-regionen eller til forsvaret af Kobane, som de internationale lejemordere i IS truer med at løbe overende og foranstalte en masskre og etnisk udrensning. Regeringen vil heller ikke gå i brechen for at få fjernet terrorstemplingen af det kurdiske PKK.

I en pressemeddelelse 3. oktober udtaler ordfører Nikolaj Villumsen:

– Siden jihadisternes offensiv mod de kurdiske områder i Syrien har vi uden held prøvet at råbe regeringen og de øvrige partier op og opfordret til at støtte de kurdiske forsvarsstyrker med våben og humanitær støtte. Nu står IS få kilometer fra byen Kobane, hvor 400.000 civile er truet af etnisk udrensning.

Den 3. oktober overrakte Nikolaj Villumsen 53.500 kr. til forsvaret af Kobane til Salih Müslim, leder af partiet PYD i Rojava. Det var resultatet af en lynindsamling i partiet.

Videre hedder det i pressemeddelelsen:

Se

Enhedslisten støtter kamp mod IS

Klaus Riis, redaktør af Kommunistisk Politik, siger om Enhedslistens nye initiativ:

– Det er rigtig positivt, at Enhedslisten nu tager konkrete skridt til at støtte kurderne i Kobane og Nordsyriens kamp mod IS. De er omgivet af magter, der ikke er glade for dem og må grundlæggende stole på egne kræfter, men den internationale solidaritet er utrolig vigtig. Også for at synliggøre deres kamp i forhold til en borgerlig mediedækning, der kun har plads til ‘de godes’ kamp mod ‘de onde’, hvor kurderne falder lidt uden for.

– Den amerikanske krigskoalition med Danmark i cockpittet fører krig for deres egne interesser. Ikke for kurdernes skyld, ikke for syrerne eller irakerne. Ekspreimenter i demokrati som i Rojava har ingen interesse. Når Enhedslisten stadig – og på trods af de negative erfaringer – fortsat håber, at den danske regering vil ‘vågne op’, er det at kaste blår i øjnene på sig selv og andre. Og det har hverken den danske eller internationale krigsmodstand eller de progressive kurdiske kæmpere brug for.

– Hvis byen Kobane bliver indtaget af IS med det efterfølgende rædselsscenarie vil den danske regering og hele krigskoaltionen, indbefattet NATO-medlemmet Tyrkiet, være direkte ansvarlige.


Se artiklen

Det er et brutalt og kynisk spil, som foregår i Mellemøsten og med den nye krig i Syrien og Irak. Enhedslisten forsøger både at støtte ‘rød’ blok, ‘kurderne’ og krigen mod IS – og manøvrer sig selv ind i en krog

Påskuddet for den nuværende krig er at knuse den islamistiske terrorgruppe Islamisk Stat, der har udråbt et kalifat i dele af Syrien og Irak. Denne terrorgruppe er et produkt af de vestlige krige, og er direkte støttet af lande som Qatar, Saudiarabien og Tyrkiet, der nu mere eller mindre indgå i alliancen, der har erklæret krig mod IS.

– Det er et brutalt, kynisk og kompliceret spil, der foregår efter mere end 11 års krig i Irak og 3 års vestligt understøttet borgerkrig i Syrien, der har skabt kaos og enorme ødelæggelser og fremmet de brutale og fundamentalistiske islamistiske strømninger i hele regionen,  konstaterer Klaus Riis, redaktør af Arbejderpartiet Kommunisternes blad.

– De Frankenstein-monstre, man selv har skabt, bruges som anledning til nye krige, der har det samme mål: Kontrol over landene i Mellemøsten og deres rigdom på råstoffer. Sådan fungerer imperialismen.

Enhedslisten erklærer sig ’dybt betænkelig’ ved at sende de danske F16-fly ud. Ligesom i tilfældet Libyen stemte partiet for det første skridt i Danmarks krigsdeltagelse,  da man stemte ja til at sende våben til kurderne i Nordirak.

Men nu siger Enhedslistens ordfører Nikolaj Villumsen at Danmark i stedet for bombefly skal udvide og øge støtten til kurderne i området, så den også omfatter de kurdere, der er i Syrien.

– I stedet for at sende bombefly, burde vi satse mere på at støtte de lokale demokratiske kræfter, der bekæmper Isil. Lige nu kæmper kurderne i Syrien en ensom kamp mod Isil uden nogen støtte fra omverdenen.

Til dette argument siger Klaus Riis:

– Det må vist betegnes som et patetisk forsøg på at redde Enhedslisten ud af den klemme, partiet har anbragt sig selv i ved at støtte de første skridt i USA’s og Danmarks nye krig, selvom antikrigsbevægelsen gjorde det lysende klart, at det netop kun var starten.

– Nikolaj Villumsen og Enhedslisten ved udmærket godt, at Danmark, Tyskland, USA eller NATO aldrig vil levere våben til kurderne i Nordsyrien – i Rojava-regionen, som den hedder – fordi der er skabt noget progressivt med et autonomt styre beskyttet af selvforsvarsstyrker, som har relation til PKK. PKK står på USA’s og EU’s terrorliste.

– Det er illusorisk og utopisk at forestille sig at USA, NATO, Tyrkiet eller Fogh Rasmussen, der på tyrkisk foranledning fik sikret lukning af Roj-TV, skulle være en allieret i de progressive kurderes kamp. De samarbejder med de reaktionære kurdiske kræfter i Irak med henblik på at bruge dem for egne interesser.

Klaus Riis tilføjer:

– Hvis Enhedslisten er seriøs om støtte til kurderne vil partiet organisere en stærk kampagne for at få terrorstemplingen af PKK ophævet og dermed retssagerne mod de danske ’terrorstøtter’ – og organisere støtte, herunder indsamlinger til våben, til de kurdere i Syrien, der nu – og det er helt rigtigt – ’kæmper en ensom kamp’.

For at gøre  Arbejderpartiet Kommunisternes holdning helt klar, siger Klaus Riis videre:

– USA og NATO kan aldrig være allierede i en progressiv kamp, en kamp for fremskridt og sociale forandringer, eller en kamp for national selvbestemmelse. Prisen for en sådan alliance vil være at komme i lommen på en stærkere magt.

– APK støtter det kurdiske folks og den kurdiske nations selvbestemmelsesret, men går imod reaktionære alliancer, der understøtter imperialismen og imperialistiske krige.

– Vi støtter ubetinget kurderne i Rojava og deres kamp mod det barbariske IS og forlanger, at Tyrkiet og andre NATO-magter ophører med støtten til IS og stopper med at lægge forhindringer i vejen for de syriske kurderes kamp mod IS.  Terrormærkatet på PKK skal fjernes og de absurde retssager om terrorstøtte mod ’PKK-sympatisører’ bør indstilles.


Se også

’Rød’ og blå blok hånd i hånd i ny krig: Danmark bomber igen
Netavisen 26. september 2014

Appel: Faren for en massakre i Kobani må afværges
Stop Terrorkrigen

Enhedslisten støtter våben til kurderne
Enhedslisten

Demo mod IS – København 8. august 2014
KPnetTV

RojTV: Offer for NATO-studehandel
Kommunistisk Politik 18, 2010

Netavisen 26. september 2014

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne