RojTV: Offer for NATO-studehandel

Det kurdiske ROJ TV er grundløst anklaget efter terrorlovgivingen og lukningstruet som offer for et beskidt storpolitisk spil

Kommunistisk Politik 18, 2010

Da den væbnede ’forkæmper for ytringsfriheden’ Anders Fogh Rasmussen var dansk statsminister, afviste han den tyrkiske præsident Erdogans udtrykte ønske om at få lukket det i Danmark baserede kurdiske Roj TV.

At repræsentanter for kurderne, herunder PKK, på Roj TV giver udtryk for deres opfattelser, er en torn i øjet på det tyrkiske regime. I 2005 forlod Erdogan i raseri det danske statsministerium og en pressekonference med Anders Fogh, fordi Roj TV var til stede.

Piben havde fået en anden lyd i april 2009, da Fogh Rasmussen kandiderede til at blive USA’s mand som generalsekretær i NATO. Tyrkiets accept var nødvendig, og med Obama som mellemmand blev der indgået en studehandel, hvorved Tyrkiet bl.a. fik en vicegeneralsekretær for militærblokken – og et løfte om, at Roj TV ville blive lukket.

Avisen Cumhurriyet citerede dengang Erdogan for følgende:
"Vi genfremsatte  vores forbehold på topmødet. Den ærede amerikanske præsident Obama gav sin garanti for, at de var løst. Derefter gav vores præsident (Erdogan selv, KP) sit samtykke. Deres forpligtelser over for os er: at Roj TV stopper, en dialog med islamis­ke lande, samt at en tyrker bistår gene­ralsekretæren.”

Den italienske præsident Silvio Berlusconi bekræftede også, at en sådan studehandel var indgået.


"Jeg ser også Roj TV"

I 2010 skal løfterne indfris. Den danske stat har anlagt sag mod Roj TV for at få den terrordømt og lukket. ’Ytringsfriheden’ er nu en by i Belgien.

Derfor havde Kurdisk Forum, der samler en lang række kurdiske organisationer, indkaldt til en støttedemonstration for Roj TV på Vesterbro Torv lørdag den 11. september.
Det blev en flot og markant manifestation, som det fremgår af reportagen på KPnetTV, der dækkede den – i modsætning til de borgerlige medier, der har lagt en ring af tavshed om dette principspørgsmål om ytringsfrihed.

I sin tale sagde repræsentanten for arrangørerne:
– Roj TV selv er ikke tiltalt for selv at have medvirket til terrorhandlinger, men alene for at have bragt udsendelser, som kan betegnes som propaganda for PKK. Hvis en tv-station med millioner af seere kan lukkes, fordi den rapporterer om faktuelle begivenheder og bringer interviews med den ene part i den væbnede konflikt, så er der tale om et alvorligt angreb på presse- og ytringsfriheden.

Tue Magnussen fra FN-forbundet konstaterede:
– Der er to grunde til at protestere i dag. For det første for at støtte de kurdiske folks nationale rettigheder, herunder retten til en kurdisk tv-station. For det andet, som et led i kampen for ytringsfrihed, at protestere over det seneste skræmmende eksempel på, hvad terrorlovgivningen kan indebære.

Sagen om Roj TV er et eksempel på den politiske brug af terrorlovgivningen til at knægte den ytringsfrihed og de rettigheder, som de påstås at forsvare. Der er al mulig grund til at forstærke protesterne mod anslaget mod Roj TV.

Se hele reportagen på KPnetTV


Roj TV: Ytringsfrihed for et undertrykt folk


Den kommende retssag sag mod Roj TV er ikke et isoleret kurdisk problem, men handler om ytringsfrihed til et undertrykt folk.

Roj TV dækker dagligt begivenhederne fra de kurdiske områder, herunder den tyrkiske stats overgreb på flere millioner kurdere i Tyrkiet. Kanalen, som formidler på kurdisk, giver 40 millioner kurdere overalt i verden mulighed for at se tv på deres eget sprog.

Roj TV er en vigtig informationskilde til konflikten mellem PKK og den tyrkiske stat. De tyrkiske medier er ensidige i deres nyhedsdækning, og Roj TV udgør derfor en vigtig modvægt til den tyrkiske stats udlægning af konflikten.

Derfor er Roj TV en torn i øjet på den tyrkiske stat, der har spillet en særdeles aktiv rolle for at få de danske myndigheder til at lukke kanalen. Tiltalen mod Roj TV viser desværre, at de danske myndigheder har givet efter for presset fra den tyrkiske stat og er gået på kompromis med grundlæggende demokratiske rettigheder som pressens ytrings- og informationsfrihed.

Tv- og Radio-nævnet har nemlig tre gange tidligere undersøgt indholdet af Roj TV’s programmer med henblik på at vurdere, hvorvidt kanalen skulle have inddraget sin sendetilladelse. Nævnet har hver gang afgjort, at indholdet af kanalens programmer ikke overtræder gældende danske regler. 

Støt ROJ TV – Støt presse- og ytringsfriheden!

Netavisen 24. september 2010