Nyliberalismens privatiseringsfelttog  skal fremmes: Folkeskolen køres i bund


De sidste fire år er beløbet pr. elev i folkeskolen blevet skåret med 8 %. Samtidig giver den nye skolereform flere penge til privatskolerne. I Sverige høster private skolekoncerner rekordoverskud – og Sverige er et ’modelland’ for SR og dens Produktivitetskommission.

Lockouten 2013: Lærere i kamp for folkekolen – mod EU-reformer, regering og folketingsflertal

Til det nye skoleår skal regeringens nye folkeskolereform være i fuld omdrejning over hele landet. Samme ’reform’,  som regeringen og statsmagten kun fik gennemført med et overgreb på lærerne og folkeskolen med den store lærerlockout sidste år.

Dengang sagde regeringen, at reformen skulle gennemføres uden yderligere penge til folkeskolen. Nu viser det sig, at den skal gennemføres samtidig med, at folkeskolens udgifter yderligere er skåret ned.

En analyse fra Weekendavisen viser, at siden 2009 er udgifterne pr. elev faldet fra 67.061 kr. til 61.37 kr., hvilket svarer til ca. 8 %. Det kommer efter et årti med kraftige nedskæringer på skolebudgetter.

– Man opstiller forventninger, som skolerne i virkeligheden ikke har mulighed for at leve op til. For os ser det ud som et bluffnummer, og det er rigtigt skidt. I sidste ende er det opbakningen til folkeskolen, som er i spil, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.


’Verdens bedste folkeskole’ sender elever på privatskoler

Både Fogh-, Løkke- og Thorning-regeringerne har deklameret, at de var i gang med at skabe intet mindre end ’verdens bedste folkeskole’, mens de i virkeligheden skar ned. Skoler blev nedlagt og lagt sammen i effektiviseringens navn, og antal elever i klasserne steg.

Skoleudgifter blev under nyliberalismens New Public Management flytter fra bøger og undervisningsmateriale og andre pædagogiske goder for eleverne til bureaukrati, dokumentation, kontrol og konsulenter.

Senest har spareøvelsen kaldet inklusion bidraget til at kører folkeskolens ressourcer ned, hvor man har nedlagt specialundervisning og -klasser. 
Bluffnummeret virker:

Sidste år startede mere end hver 6. elev i en privat skole. I 2012 gik 561.553 elever i folkeskolen, mens tallet i privatskolerne trods de små børneårgange var vokset til 104.740 elever.


Privatskoler får mere

Den hurtigst voksende udgift på statens investering i børn og unge uddannelse er tilskud til privatskoler. Det er en udvikling, der samtidig dræner de kommunale skolebudgetter.

Ligesom på andre privatiserede velfærdsområder modtager de private støtte udregnet efter den gennemsnitlige kommunale pris.
Undersøgelser fra bl.a. Cevesa viser, at nogle privatskoler modtager mere i statsstøtte pr. elev end folkeskolerne.
Privatskolerne får et fast beløb om året pr. elev, men kan helt lovligt vælge de elever fra, der kræver flest ressourcer og koster mest.

Folkeskolen modtager derimod forskellige satser for statsstøtte, afhængigt af elevsammensætning – og er i sagens natur tilgængelig for alle børn.
Private skoler med mange ressource-stærke elever får nemlig 41.000 kroner om året for hver elev.

Til sammenligning hermed får offentlige skoler med mange ressource-stærke elever kun omkring 38.000 kroner pr. elev.

Ministerbluff

Sidste år lovede en forarget undervisningsminister Antorini (S), at hun ville se på tilskudsreglerne, da forfordelingen af privatskolerne blev offentliggjort.

Lige nu over overvejer regeringen, hvad de kalder ’en social taxameter ordning”, der skal opmuntre privatskoler til at være socialt ansvarlige.

Også dette er bluff, da det er nøjagtig samme tilskudsregler, der findes inden for sundhedsområdet, hjemmeplejen og plejehjem, der sikrer overbetaling af private firmer på bekostning af det, der er tilbage af det offentlige.


Svensk rekordoverskud på privatskoler

I naboland Sverige, der har været igennem en tilsvarende EU-udvikling, har man også taget næste skridt: Nemlig fuld ret til privatskoler til at tjene penge på skoledrift som et regulært firma.

Det er nøjagtig det, som den af SRSF-regeringen i 2012 nedsatte Produktivitetskommission, hvis slutrapport offentliggøres mandag den 31. marts, også vil have indført på det danske skoleområde

Årsregnskaberne for de svenske skolekoncerner viser,  at det er milliardforretninger.

I toppen ligger Academedia, der har øget sin omsætning med næsten 10 % til over 5 milliarder kr. Med en overskudsgrad på syv- otte procent.  Bag Academedia står kapitalfonden EQT, med Wallenberg-imperiet som største ejer.

Den Internationale Engelsk Skole kommer på en anden plads ifølge det svenske Dagens Industris opgørelse.  Omsætningen ligger på omkring en milliard. Det ejes af det amerikanske TA Associates, der er en af de 50 største kapitalfonde i verden.

Det er en sådan udvikling, SR-regeringen er i gang med at føre det danske skolesystem – og hele den stadigt beskårne offentlige ektor ud i – samtidig med at centrale og samfundsvigtige tilgange som DONG og Nets sælges til Goldmann Sachs og private amerikanske investeringsfonde.

De svenske privatiseringserfaringer har været generelt været katastrofale. I forhold til uddannelsessystemet har det været en traumatisk tid for elever, forældre, lærere og skoler. Og Sverige har måttet erkende, at løfterne var bluff: Det svenske uddannelsesniveau er simpelthen blevet ringere.

Det er EU-nyliberalisme i frit fald.

Se også

Den ‘svenske model’ er katastrofal
Netavisen 5. marts 2014

Regeringen og Venstre vil udlicitere børnene til kapitalfonde
Netavisen 27. februar 2014

Produktivitetskommission og Koch-udvalg: Nyliberale alibier for reaktionær nedskæringspolitik

Netavisen 18. februar 2014

Misvækstplan.dk: Nedskæringer for 12 milliarder i ’Ny moderne offentlig sektor

Netavisen 20. juni 2013

Nye arbejdstidsregler og pædagogfyringer skal betale folkeskolereform
Netavisen 11. juni 2013

Så kan de lære det, kan de! Skoleleverne skal have en arbejdstid som på arbejdsmarkedet
Netavisen 7. juni 2013

SRSF’s nyliberale mesterstykke: Folkeskolereform på lærernes regning
Netavisen 4. december 2012

Netavisen 30. marts 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne