Misvækstplan.dk: Nedskæringer for 12 milliarder i ’Ny moderne offentlig sektor


Margrethe Vestager bebuder en ny moderne offentlig sektor efter der er indgået en trepartsaftale om offentlige nedskæringer for 12 milliarder frem til 2020 med en såkaldt lillidsreform


Lærerlockouten: Foran Christiansborg 11. april 2013


Ministrene i den nyliberale SRSF-regering træder på skift frem for at gennemføre ny nedskæringsreformer, der sælges som forbedringer og ’ løft’ med smukt klingende overskrifter og positivt ladede ord.

Børne- og undervisningsminister Antorini lavede ’Ny nordisk skole’ på lærernes og elevernes bekostning. Finansminister Corydon aftalte OK-forringelser med kommuner og regioner og lockoutede og tvangslovgav mod lærerne. Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morgen Østergård forringede SU’en.

Den socialdemokratiske darling beskæftigelses Mette Frederiksen fortsatte felttoget mod de arbejdsløse og fastholdt sammen med Enhedslisten den asociale og umenneskelige dagpengereform. Hun er nu i fuld gang med at afskaffe retten til en indkomst og en uafhængig økonomi, når der er to i en familie (gift eller ugift) og genindfører en forkrøblende og giftig forsørgerpligt.

Intet ministerium og ingen minister har ikke bidraget til det nyliberale og EU-dikterede angreb på de rettigheder, som blev tilkæmpet i den såkaldte danske velfærdsmodel.

Nu er det Margrethe Vestagers tur til at komme på banen og bringe Vækstplan.dk (eller retterede sagt Misvækstplan.dk) for en ringere offentlig sektor og ringere velfærd inden 2020 i hus. Det kalder hun en 'ny moderne offentlig sektor’.


’Tillidsreform’: Varm luft

I en ’trepartsaftale’ mellem staten, kommuner og regioner og tre faglige hovedorganisationer lægges der op til under dette nydelige navn at skære 12 milliarder inden 2020. Det faldes tilmed en ’tillidsreform’, som har fået syv fine overskrifter:

”- Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater

- Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen


- Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar

- Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation

- Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker

- Ledelse og engagement skal fremme innovation

- Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer”

Det er alt sammen varm luft. Som folkeskolereformen finansieres med lærernes forberedelsestid skal de 12 milliarder hentes på nedskæringer og forringelser for de offentligt ansatte.

Det er allerede meldt ud, at (skole)pædagogernes forberedelsestid til klasserne skal væk. De skal jo ikke have mere tid til forberedelse end lærerne, vel?

De faglige hovedorganisationer vil være med til at finde de gigantiske besparelser, der skal bruges til at kæle virksomhederne og de rige skatteunddragere. De fortsætter deres traditionelle samarbejdspolitik, selvom både ’rød’ og blå blok og hele EU ikke kører med på ideen om det traditionelle socialdemokratiske klassesamarbejde, men kun vil forhandle med nedskæringspartnere.

LO –formanden Harald Børsting er som altid positiv:

- Den aftale, der i dag er indgået mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og de offentligt ansattes organisationer, er et godt afsæt for at skabe fremtidens offentlige sektor. Jeg lægger især vægt på at der nu er aftalt nogle helt centrale principper og mål for udviklingen af den offentlige sektor.


Modernisering = Nedskæringer og forringelser


Af de store offentlige fagorganisationer står Danmarks Lærerforening og FOA udenfor moderniserings aftalen. Deres medlemmer er blevet og vil blive hårdt ramt.

- Principperne indeholder rigtig meget varm luft. Vi har adskillige af den slags projekter, uden at det har medført noget som helst, siger lærerformand Anders Bondo Christensen.

- Det klinger lidt hult i vores ører og giver ikke rigtig nogen mening, når man snakker om tillid og samarbejde, efter lærerne var udsat for regeringens indgreb i foråret, hvor regeringen fuldstændig entydigt støttede arbejdsgiverne.

FOA, som samler mange af den offentlige sektors arbejdere, er ikke mindre afvisende:
 -
De syv principper, der er lavet nu, er søde, men det vil ikke betyde, at FOA-medlemmerne vil opleve en arbejdsdag, hvor de har mere plads til at levere den bedste velfærdsydelse. Det er et papir, som i mine øjne ikke kommer til at spille en synderlig rolle, siger formanden Dennis Kristensen til BT.

Han påpeger, at regeringen nu laver det samme, som den gjorde med lærerne, da den kædede folkeskolereformen sammen med angreb på lærernes arbejdstidsregler. Her kædes ’tillidsreformen’ sammen med nye besparelser. Dennis Kristensen:

­ - Det er det samme, der sker, når de går ind og siger, at de vil effektivisere for 12 milliarder, og en pæn del af det skal findes på de offentligt ansattes arbejdstidsregler. Det betyder, at vi ved kommende overenskomstforhandlinger kan forudse, at vi kommer til at stå i lærernes situation. Altså at regeringen har fjernet penge fra vores overenskomster, og at vores arbejdsgiver står med Corydon med køllen bag sig, klar til at give os de corydonske bøllebank, som lærerne fik.

Det er indlysende, at SRSF ikke har lært noget af forårets protester, men fortsætter i sit spor. Nu med åbenlyst støtte fra fagtoppen både i den private og offentlige sektor. Det er ren kollaboratørpolitik.

Enhedslisten bidrager til at sikre gennemførelsen af hele striben af reformer, som indgår i Vækstplan.dk inden folketingets sommerferie. Nye krav til regeringen er til den kommende nedskæringsfinanslov, hvor partiet står parat med plastre.

De offentligt ansatte kan godt indstille sig på kampe, der ikke bliver mindre hårde end den første, der ramte lærerne, der kæmpede forbilledligt.

Margrethe Vestager har allerede meddelt, at det nuværende sparefelttog ikke stopper ved 12 milliarder.

- Måske er der i virkeligheden plads til at effektivisere for mere end 12 milliarder kroner, siger hun i kølvandet på den reaktionære og arbejderfjendske trepartsaftale.

 

Netavisen 20. juni 2013