Produktivitetskommission og Koch-udvalg: Nyliberale alibier for reaktionær nedskæringspolitik


Af Kommunistisk Politik

Privatisering af offentlige daginstitutioner, folkeskoler og gymnasier – det er bare ét af forslagene i ’Produktivitetskommissionens’ seneste delrapport. Arbejdsgiverne og blå blok klapper i hænderne, mens regeringen forbereder at luske så meget som muligt af den endelige slagtning af den danske ’velfærdsmodel’ igennem. Carsten Koch-udvalget og Produktivitetskommissionen udsender deres slutrapporter inden for en måned.

 1. maj-protest: Århus 2013

Regeringskommissioner har til formål at levere noget, der skal ligne et videnskabeligt grundlag for deres nyliberale nedskæringspolitik. Det sikrer man f.eks. gennem deres kommissorier og deres personsammensætning. Det er arbejdsgiverrepræsentanter og akademikere, der ved, hvad der forventes af dem.

Det gælder også Carsten Koch-udvalget til trimning af fremtidens underbetalte og veldresserede arbejdskraft – betegnet som ’aktiv beskæftigelsesindsats’ – og den såkaldte produktivitetskommission under forsæde af økonomprofessor Peter Birch Sørensen, der blev nedsat af Thorning-regeringen i 2012 .

Sidstnævnte blev  ’overvismand’ (formand for Det økonomiske råd) i 2004, og Ridder af dannebrog i 2009. Som de fleste ’ledende’ økonomer opdagede han ikke den økonomiske krise, før den eksploderede, og har siden forvaret den førte økonomiske politik op til og efter krisen.

Den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch har haft en ikke ubetydelig rolle i at få afskaffet en progressiv beskatning.

Begge kommisioner har afleveret en række skræmmende delrapporter, der skal forberede offentlighden på nye tilbageskridt for velfærden. Den endelige rapport fra Carsten Koch-udvalget forventes at komme sidst i februar, mens Produktivitetskommissionens slutrapport ventes en måned senere.

Produktivitetskommissionens sjette delrapport, der netop er offentliggjort, handler om samarbejde offentlig/privat – med andre ord om at fremskynde udliciteringer og privatisering af offentlige virksomheder og opgaver.

Den foreslår blandt andet, at offentlige  børnehaver, folkeskoler og  gymnasier skal overtages og drives af private aktører.

FOA’s Dennis Kristensen fastslår, at der er tale om et ’ideologisk’ fremstød og ikke om redeligt arbejde på basis af kendsgerninger:

– Det virker som om, at kommissionen har sat kikkerten for det blinde øje og er blevet ideologisk. Mantraet er tilsyneladende, at det private kan løse stort set alting billigere og bedre end det offentlige.
Problemet er bare, at det er der ikke nogen sikker dokumentation for. Derfor er jeg meget forundret over de anbefalinger og endnu engang bliver offentligt ansatte angrebet for at være uambitiøse og ineffektive. Intet kunne være mere forkert.

Se hele FOAs kommentar her

I det hele taget er fagbevægelsen stærkt kritisk. Det gælder også regeringens støtteparti Enhedslisten. Men det plejer ikke at ændre på tingenes skæve gang.

Se

Fagbevægelsen: Produktivitetskommissionen er på dybt vand

Det nyliberale felttog skal nedtromle den sidste modstand
Det nyliberale felttog har nu varet flere årtier, i Danmark som i resten af EU og det meste af verden.

I Danmark har den herskende elite og dens repræsentanter i blå og ’rød’ blog fået lagt ’velfærdssamfundet’ i ruin, militariseret landet og inddraget det i en række uendelige krige, og ført det ind i en økonomisk krise, der er blevet til en langvarig depression, der ikke er udsigt til at komme ud af.

VKO-regeringens økonomiske politik sikrede at krisen blev særlig dyb, og SRSF at den ikke er overvundet.

Krisen er blevet et påskud for at ’reformere’ – det vil sige slagte – de sidste ´velfærdslevn gennem en uhørt serie af nedskæringer af overførselsindkomster af alt fra dagpenge og bistand til pensioner, ledsaget af et frontalangreb på den offentlige sektor og på de arbejdendes lønninger.

En tidligere relativt velfungerende offentlig sektor skal privatiseres og udliciteres, mens ’velfærdssamfundet’ bliver til ’konkurrencesamfundet’, hvor fanden tager de sidste. Børneinstitutioner, skoler og uddannelse skal ligesom sundheds- og ældrepleje og alt andet omstilles til laveste EU-standarder.

Hele øvelsen består i at forgylde de rige, monopolerne, storkapitalen, der sikres skattelettelser og talrige andre begunstigelser på det store flertals bekostning.

Det er en kurs, som regeringsalternativerne i Danmark – ’rød’ og blå blok – er enige om, og som de samarbejder om at gennemføre både i opposition og i regering. Det udelukker ikke, at de samtidig slås indædt om regeringsmagten og ministerposterne.

Med de to endelige rapporter fra Koch-udvalget og Produktivitetskommissionen i hånden lægger regeringen i samspil med blå ´blok op til at tromle den sidste modstand mod slagtningen af det gamle kapitalistiske ’velfærdssamfund’ ned og slippe jungledyret løs.

 

Se også

Carsten Koch-udvalget: Nedskæring af dagpengene og væk med selvvalgt uddannelse
Netavisen 21. januar 2014

Produktivitetskommissionen: Mareridt om motorveje

KPnetBlogs 10. januar 2014

Netavisen 18. februar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne