Regeringens dobbeltspil: Frihandelsaftale betyder ja til GMO

Regeringen ønsker fred og ro om frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA. Officielt siger de nej til DuPonts GMO-majs, mens de samtidig udtrykker bekymring for at nej’et kan give knaster på vejen i forhandlingerne, der netop skal bane vejen for Europa som åbent marked for genmodificerede produkter.
Af TSO

Den danske regering sagde nej til at godkende DuPonts genmodificerede majs på ministerrådsmødet i EU for nylig.

De gjorde det af ‘forsigtighedsgrunde’, ikke fordi Danmark har en principiel vedtagelse om at gå imod GMO.

Man siger formodentlig nej, fordi den danske befolkning i den grad gør det, og et ja ville udløse en protestbølge, politikerne ikke har lyst til at møde. En anden og afgørende ‘forsigtighedsgrund’ spiller ind – hensynet til fred og ro omkring frihandelsaftalen mellem EU og USA.

Regeringen lader til at være meget bevidste om netop dette punkt. Op til ministerrådsmødet d. 11. februar havde Miljøministeriet udarbejdet et notat om sagen til regeringens specialudvalg vedrørende miljø.

USA har længe været kritisk over for EU’s beslutninger, der træffes på GMO-området, og som man fra amerikansk side ikke i alle tilfælde finder videnskabeligt begrundede”

…”Det bemærkes, at EU’s beslutninger om at tillade eller afvise markedsføring af genetisk modificerede afgrøder kan spille ind på EU’s handelspolitiske relationer til USA”

I følge regeringen og repræsentanter for dansk monopolkapital vil frihandelsaftalen kun betyde fremskridt for danskerne. Højere løn og nye arbejdspladser. Deres fantasiopgørelser veksler mellem 10.000 og 25.000 nye arbejdspladser. Alene de skiftende tal tyder på, at tallet er ren fantasi.

Samtidigt afvises enhver form for angreb på danske eller europæiske standarder indenfor arbejderbeskyttelse, miljø og sundhed. Det skal vi ikke bekymre os om.

Selvom det står klart, at netop spørgsmål som hormoner i kød, klorvaskede kyllinger, manglende regler for sprøjtegift og ikke mindst spørgsmålet om genmodificerede organismer betragtes som handelshindringer af USA, og nedbrydningen af europæiske beskyttelsesregler er en afgørende begrundelse for overhovedet at indgå aftalen. Det europæiske marked skal åbnes for amerikansk superkapital og superprofitter.

Miljøet er allerede under angreb i EU, der forhindrer, at vi selv kan gennemføre stramninger og f.eks. forbyde kemi, der ødelægger børns hjerner. De frie markedsmekanismer på et samlet EU-USA marked vil tage os endnu et skridt nærmere kapitalens totale og uhæmmede dominans.

Når der som en del af frihandelsaftalen planlægges et særligt råd, som industrien styrer, der skal afgøre tvister, og de multinationale firmaer får retten til at lægge sag an mod regeringer, hvis de mener, der findes nationale handelshindringer for deres adgang til markedet, er det svært at opretholde troen på, at danske miljøregler vil blive respekteret.

At regeringen mener det samme fremgår ikke af deres officielle udtalelser, men indirekte gennem deres holdning til DuPonts genmodificerede majs. Hvordan skulle frihandelsforhandlingerne ellers ”blive forstyrrede af et nej til GMO i EU”?

Målet for frihandelsaftalen melem EU og USA er bl.a. at åbne det europæiske marked for genmodificerede organismer helt uden regler om mærkning. At på sigt fjerne alle demokratisk besluttede ‘handelshindringer’. Vi ved det, USA ved det og det gør regeringen også.

 

Læs også

GMO: EU står over stort flertal af medlemslande
Netavisen 15. februar 2013

EU-beslutning i dag: Ja eller nej til genmodificeret majs
Netavisen 11. februar 2014 Opdateret 12. februar

Insektdræbende GMO-majs op i EU for anden gang: Fik ja i EU-Komissionen

Netavisen 7. november2013

Den europæiske Fødevareautoritet – EFSA: At godkende for industrien og berolige befolkningen

Netavisen 1. november 2013

Fødevareindustrien og sundhedspolitikken: ‘Som at lade Dracula lede en blodbank”
Netavisen 14. oktober 2013

Netavisen 17. februar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater