Den europæiske Fødevareautoritet - EFSA: At godkende for industrien og berolige befolkningen


En ny rapport fra Corporate Europe Observatory (CEO) påpeger den store repræsentation af industriens folk i EU's kontrolinstitution for fødevarer - EFSA – på dansk 'Den europæiske Fødevareautoritet'. Hvordan fungerer EFSA i forhold til vores fødevaresikkerhed?

 EFSA er den højeste autoritet, når EU's forsamlinger som EU-Komissionen, EU-parlamentet og ikke mindst medlemslandene skal vejledes om fødevaresikkerhed. EFSA skal angiveligt sikre, at vurderinger af fødevarer sker på et objektivt og videnskabeligt grundlag.

EFSA tager stilling til hvilke sprøjtegifte, tilsætningsstoffer, farvestoffer, sødemidler osv, der tillades i EU-landene. Spørgsmålet om vurdering og godkendelse af genmodificerede produkter hører også under EFSA.

Kraftig kritik har fulgt EFSA siden dens oprettelse i 2002. Her blev den angiveligt sat i verden for at sikre forbrugerne i EU mod livsfarlige fødevarer, som kød der gav kogalskab, dioxinskandaler mm.

EFSA officielle formål er, at garantere at Europas fødevarer er sikre. Så alle fødevarer solgt og godkendt i EU er nu pr definition sikre.

Fødevareindustriens indflydelse – der ikke alene sker gennem lobbyisterne, men gennem direkte indflydelse - har fra starten været kritiseret.

EFSA selv benægtede længe, at der skulle være et problem, men anlagde så i 2012 ”en ny gennemgribende og uafhængig politik” i et forsøg på at genvinde tilliden. Der skete store udskiftninger indenfor alle områder, men ændrede det noget?


Unhappy Meal

Den nye rapport 'Unhappy Meal' kan fortælle, at det ikke ændrede så meget. Omkring 60 % af de tilknyttede videnskabelige eksperter i EFSA's panel har stadig direkte eller indirekte forbindelse til fødevareindustrien, den industri de skal regulere. Og det er kun efter et konservativt skøn, der bygger på eksperternes egne oplysninger.

Også når man søger ind i ekspertpanelerne, sker vurderingerne udelukkende ud fra ansøgerens eget CV.

Desuden er EFSA's egen opfattelse af 'uafhængighed' i de konkrete sager sådan, at bare man ikke har direkte interesser i det konkrete produkt eller stof der vurderes, har ens øvrige forretningsinteresser ingen betydning.

Og selv hvis reglerne følges, er der ingen garanti for neutralitet. Man kan gå fra at have industriinteresser den ene dag til at være 'ren' og neutral den næste. Går man ud af Unilever's bestyrelse om fredagen, er man uafhængig ekspert om mandagen.

GMO, Roundup, rotter og cancer

En af de mere omtalte sager fra EFSA er sagen fra 2012 om rotteforsøg med genmodiceret majs og Roundup. Monsanto søgte om godkendelse til at sælge en ny patenteret majs, NK603 i EU og franske, uafhængige forskere lavede et forsøg, hvor man testede både majsen som foder og sprøjtegiften, der bruges sammen med GMO-majsen.

Man testede ikke kun indholdsstoffet i Roundup, glyphosat, men også følgestoffet, der bruges til at få giften til at trænge ind planterne. Forskerne lod også rotterne leve længere end man normalt gør i rotteforsøg. Forsøgets resultat var, at rotterne udviklede mere cancer og døde tidligere. Ikke alene den sprøjtede majs havde denne virkning, men også den genmodificerede majs alene.

Forsøget viste sig at have visse videnskabelige mangler, men var dog af en del højere standard end den type forsøg EFSA normalt bygger deres vurderinger på. Studiet der lå til grund for godkendelsen var gennemført af Monsanto selv, EFSA skulle blot godkende den videnskabelige metode, som det er almindelig kutyme.

EFSA afviste de franske forsøgsresultater og de afviste også, at forsøgene gav grund til at stoffet skulle undersøges nærmere. I stedet blev NK603 godkendt til dyrefoder i EU. Ligesom EFSA har godkendt alle andre GMO-produkter, de har fået til godkendelse.

Sagen fik det særlige efterspil, at Monsanto efterfølgende lagde sag an mod EFSA for at have offentliggjort forsøgsrapporten.

EFSA i Danmark

EFSA er også øverste rådgiver for fødevaresundhed i Danmark. Systemet er bygget op, så EFDA har et dansk 'samarbejdscenter', nemlig DTU Fødevareinstituttet, der står for de danske vurderinger. DTU skriver på deres hjemmeside:

Den videnskabelig vurdering af risici samt den forskningsbaserede vurdering af overvågningsdata ligger nu hos DTU Fødevareinstituttet, Danmarks tekniske Universitet (DTU)” og ”Som nationalt samarbejdscenter fungerer DTU Fødevareinstituttet som bindeled mellem EFSA og danske interessenter”

DTU gennemfører også dansk forskning, men er samtidig en del af EU-opbygningen.

Et eksempel viser lidt om, hvordan det fungerer.


Aspartam – er det farligt?


På Videnskab.dk kan man finde en brevkasse, hvor nysgerrige eller opskræmte danskere kan stille spørgsmål til eksperter. En læser spørger:

Jeg har fået at vide, at aspartam er skadeligt og kræftfremkaldende. Er det rigtigt?”

Videnskab.dk nævner først, at aspartam jo har været udsat for en del kritik, har været anklaget for at være kræftfremkaldende osv. Men nu må vi jo høre videnskaben.

Man henvender sig til seniorforsker Alicja Mortensen fra DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering. Hun er udover at være toksikolog (giftekspert) også formand for ekspertpanelet, ANS, der beskæftiger sig med tilsætningsstoffer og næringsstoffer tilsat til fødevarer under Den europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Alicja Mortensen kan beroligende forklare, at:

”aspartam er godkendt som tilsætningsstof i EU efter at have gennemgået omfattende undersøgelser på både forsøgsdyr og mennesker, der viser, at aspartam ikke er sundhedsskadeligt for mennesker”.

For Alice Mortensen har det ingen betydning, at de videnskabelig eu-udredninger om Aspartam er leveret af firmaet bag stoffet, og i øvrigt er 30 - 40 år gamle. Det er troværdigt under alle omstændigheder, ”for de skal jo dokumentere det videnskabeligt”, som hun siger. Hun syntes også det ville være uetisk, at ofre så mange uskyldige rotter i nye dyreforsøg!

Hun foretrækker åbenbart forsøg på mennesker.

Med hensyn til Aspartam betød en række uafhængige forskeres kritik, at EU-Komissionen pålagde EFSA at genvurdere Aspartam og inddrage alle tilgængelige forsøg i vurderingen. Deres rapport kom 31. juli 2013 og frikender pure aspartam. Det kan tilføjes, at 90 % af de undersøgelser der er lavet af aspartam, er betalt af industrien selv.

Og sådan kører EU-systemet videre på et grundlag af benhårde kapitalinteresser blandet op med et absurd teater af tilsyneladende seriøse hensyn til sand og uafhængig videnskab og forbrugerinteresser.Se rapporten fra CEO

Unhappy meal. The European Food Safety Authority's independence problem
Corporate Europe Observatory 23. oktober 2013

Læs også

Fødevareindustrien og sundhedspolitikken: 'Som at lade Dracula lede en blodbank"
Netavisen 14. oktober 2013


 

Netavisen 1. november 2013