GMO: EU står over stort flertal af medlemslande

 

Tirsdag den 11. januar 2014 var 19 ud af 28 europaministre i EU klart imod  at tillade den notorisk skadelige GMO-majs fra den amerikanske kemigigant DuPont.

Danmark har fra seneste regeringsrokade ikke længere en europaminister, men var repræsenteret af den nye udenrigsminister Martin Lidegaard (R), der også har fået EU som resort-område. Lidegaard afviste også at godkende DuPont-produktet.

I USA står gensplejsede produkter for 80-90 pct af de store afgrøder, herunder majs. I EU er indtil nu kun et enkelt GMO-produkt tilladt, nemlig en majs fra Monsanto, som dækker mindre end 1½ pct. af den samlede majsproduktion. Massiv modstand i EU-landene har forhindret nye godkendelser siden 2001.

Kun fem EU-lande var for at godkende den gensplejsede majstype, som producerer et giftstof, som skal ramme ’skadelige’ insekter, men også vil ramme nyttige. Tyskland undlod at tage stilling.

Dermed skulle man tro, at sagen var afgjort, og at marker og forbrugere i EU ikke vil blive ramt af GMO-vanviddet.

Men så simpelt er det ikke. Et simpelt flertal blandt medlemslandene er ikke nok til at stoppe DuPonts GMO-majs.

For ifølge EU’s stemmeregler skal der et kvalificeret flertal på mere end 2/3 af stemmerne til, for at et forslag vedtages – eller forkastes
lder.

Selvom 19 lande var imod, ville en afstemning ikke have sikret det ‘kvalificerede flertal’, og derfor blev der ikke stemt. Og dermed var afgørelsen om GMO-majsen overladt til EU-kommissionen, der er DuPont og de europæiske og multinationale monopoler særdeles gunstig stemt, og meget ivrig efter at introducere GMO-produkter i EU.

Det forventes derfor, at DuPonts giftige majs vil blive tilladt i EU, selvom befolkningerne massivt er imod, og et stort flertal af regeringerne også er det. Demokrati og EU har ikke noget med hinanden at gøre.

I et forsøg på  moralsk og politisk pres til EU-kommissionen har 12 af de 19 lande, der er imod DuPonts GMO-majs, lavet en fælles henvendelse til EU’s kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, Tonio Borg, hvor de appellerer til EU-kommissionen om at droppe at give grønt lys.

– Vi er overbevist om, at Kommissionen ikke kan ignorere de retslige, politiske og videnskabelige bekymringer, der er blevet fremført af så mange medlemslande og det generelle politiske landskab, hedder det i brevet fra bl.a. Frankrig, Italien, Østrig, Polen og Ungarn.

Danmark har ikke skrevet under på det.

Brevskriverne henviser til en erklæring fra EU-kommissionen fra 1999 om, at den ikke vil gå imod et simpelt flertal blandt EU-landene. Men erklæringen er ikke EU-juridisk bindende, og EU’s regler overlader det altså til kommissionen at overtrumfe et stort flertal af lande.

- Det er for dårligt, at regeringen ikke er konsekvent i sin håndtering af denne sag. Ministeren bør stå fast på det mandat, hun fik fra Folketingets Europaudvalg, der lød på et nej, udtaler Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

– EU-Kommissionen prøver at tromle GMO-spørgsmålet igennem, selv om det har mødt omfattende modstand fra medlemslandene ved at gøre en ellers meget politisk diskussion til et teknisk procedure-spørgsmål, suger Rina Ronja Kari og tilføjer:

– Den danske regering burde stå sammen med de andre kritiske lande og give EU-Kommissionen modstand.


Se også

EU-beslutning i dag: Ja eller nej til genmodificeret majs
Netavisen 11. februar 2014 Opdateret 12. februar

Insektdræbende GMO-majs op i EU for anden gang: Fik ja i EU-Komissionen

Netavisen 7. november2013

Den europæiske Fødevareautoritet – EFSA: At godkende for industrien og berolige befolkningen

Netavisen 1. november 2013

Fødevareindustrien og sundhedspolitikken: ‘Som at lade Dracula lede en blodbank”
Netavisen 14. oktober 2013

Netavisen 15. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater