Regeringen sikrer fødekæden til privatskoler

Af FOA

Regeringen vil give privatskoler mulighed for at drive vuggestuer. Det fremgår af et nyt lovforslag, som første-behandles i dag. FOA ærgrer sig over udsigten til mere privatisering.


Selvom regeringspartierne stemte imod øget privatisering af børnepasningen, mens de var i opposition, går regeringen nu den modsatte vej og åbner op for muligheden for, at privatskoler kan etablere vuggestuer.

”Med lovforslaget får privatskoler mulighed for at udvide børnepasningen til også at gælde de helt små børn fra 0-2½ år. Fødekæden til de private skoler er dermed sikret. Det undrer mig, at regeringen vælger at gå den vej, samtidig med at de påstår, at de vil forbedre folkeskolen,” siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Med den kommende lov får privatskolerne ret til at etablere børnepasning helt uden en aftale med kommunerne. Kommunerne kan heller ikke anvise pladser til børn i en privat institution, hvorimod kommunerne har pligt til at sørge for pladser til børnene fra de private institutioner, hvis de private institutioner lukker.

”I realiteten betyder det, at kommunerne er nødt til at bruge penge på overkapacitet i de kommunale institutioner for at få det til at hænge sammen. Penge der i stedet kunne bruges på at forbedre folkeskolen,” siger Jakob Sølvhøj.

Antallet af børn, der passes i private institutioner, er steget i de senere år. I 2007 gik 8960 børn i private vuggestuer og børnehaver. I 2012 var tallet steget til14.285. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Med det nye lovforslag forventer FOA, at tallet vil stige endnu mere.

Læs også

Skolefest i Sverige: Skoler blev til korrupt profit
Netavisen 26. oktober 2013

Profit på undervisning: Gigantisk spekulationskapital bag svenske friskoler
Netavisen 28. oktober 2013

Profitstyring af kommunerne:
Årlig overbetaling til private plejehjem på 100 millioner kr.

Netavisen 29. oktober 2013

Netavisen 16. januar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne