Maden er ikke ældre, men gammel

En vakuumpakket portion af halvfabrikata med tilsætningsstoffer og kønsløst kød, præpareret med en særlig gas til at forlænge holdbarheden. Det kaldes ældremad, men er gammel mad.

55% af landets kommuner leverer mad i vakuumpakker, der kan holde 17 dage i køleskabet til de ældre. 28 % af kommunerne sender maden ud som dybfrost, mens kun godt 22 % tilbyder et dagligt varmt måltid til hjemmeboende ældre,

Stadig flere ældre bliver underernærede, når de ikke længere selv kan købe ind og lave mad. Det går hårdt ud over både helbred og livskvalitet.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) og Venstres sundhedspolitiske ordfører er blevet helt enige med hinanden om, at nu må kommunerne gribe drastisk ind og ændre den udvikling, som Ældresagen har kaldt ‘en kortsigtet sparepolitik’.

Finde værktøjer og lave måltal

Regeringen vil derfor sætte 3,5 millioner kr. af i finanslovens satspuljemidler til ”at udvælge og udbrede værktøjer til at identificere underernærede ældre.” Kommunerne skal screene de ældre og lave måltal for indsatsen og finde den bedste løsningsmodel.

Problemet er bare, at de ældre hverken vil få mere mad eller få det bedre af det. Der er tale om en såkaldt konsulent-løsning.

For 2 år siden blev plejehjem i nogle lokalområder i Københavns Kommune udsat for lignende pilotforsøgsordninger.

Det plejepersonale der skulle deltage i måltiderne, og støtte og hjælpe de ældre der havde behov for det på en værdig måde, måtte i stedet sidde og screene og inddele beboerne i blå, rød og grøn gruppe og dokumentere indsats- og handleplaner før, under og efter.

Mens køkkenpersonalet blev udsat for at skulle lave handleplaner til både kommunens nye kostkonsulenter og Madhusets konsulenter og evalueringseksperter.

Sypersygehuse uden køkkener

Kost & Ernærningsforbundet har netop lavet en undersøgelse, der viser, at underernæring af ældre koster samfundet 55 millioner kr. ekstra om året i indlæggelser og genindlæggelser på sygehuse.

Underernæring blandt ældre er uden tvivl et problem, vi skal tage alvorligt. Hvis man er undervægtig, kan det få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og give dårlig trivsel”, siger sundhedsminister Astrid Krag og forsætter:

Derfor er det også vigtigt, at der er fokus på underernæring, både på sygehusene, hvor der indlægges mange ældre medicinske patienter, og på plejehjem og i den kommunale hjemmepleje, der er tæt på borgerne i det daglige”.

Man kan så undre sig over ting, som at 4 ud af de 6 nye supersygehuse, der skal bygges de næste år, har fået sparet køkkenerne væk på deres planlægningsbudgetter.

Men selvfølgelig – man kan fortsat bruge masser af skattekroner på forskning, projekter og forsøg, der skal undersøge om varm, nylavet mad af friske råvarer er at foretrække eller ej. En viden der tidligere hørte til almindelig sund fornuft, opsamlet gennem generationers erfaring.

En milliardforretning

I dag, hvor man med New Public Management-metoder har fået værdien af mad af friske råvarer videnskabeligt dokumenteret, går man alligevel den anden vej og udliciterer stadig mere af den offentlige mad til børn, ældre og syge til store centrale industrikøkkener.

Landets kommuner leverer 1,1 millioner portioner mad hver dag til institutioner, sygehuse og hjemmeboende. Det er ifølge Dansk Industris (DI) egne analyser en milliardforretning, der er på vej til at blive helt eller delvist udliciteret til private firmaer. Kommunerne bruger i dag 2,5 milliarder kr. om året på det de kalder madservice. DI’s tal viser, at der ligger et marked på mellem 4 og 8 milliarder kr. om året.

Det Danske Madhus A/S

I dag er den største private madservice-koncern herhjemme holdingselskabet Det Danske Madhus A/S. Det ejer en række lokale datterselskaber landet over, hvor mange er af typen OPS (offentlig-privat samarbejde). Det Danske Madhus består desuden af selskabet Multitrans, der leverer maden.

Firmaet fordoblede sidste år antallet af ansatte og indtjening gennem opkøb og dannelse af nye firmaer af typen offentlig-privat samarbejde.

Bl.a. Cepos og Deloitte har ikke overraskende lavet analyser, der viser, at kommuner og regioner kan spare halvdelen af deres udgifter ved at udlicitere hele det offentlige madområde.

Hvad det vil koste i fyrede medarbejdere i køkkener og pleje indenfor det offentlige, i undernærede ældre, i genoptræning og sygehusbehandling – der bliver virkningsløs uden tilstrækkelig ernæring – det fortæller hverken sundhedsminister, analyser eller kommuner noget om.

Netavisen 11. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne