Odense: Asocialt nedskæringsforlig for 2014


Store protester fra forældre, lærere og andre kommunalt ansatte forhindrede ikke at besparelser på omkring 300 millioner kroner, heraf 135 millioner på børn og unge-området blev vedtaget torsdag aften, da der blev indgået budgetforlig på Odense Rådhus

Af jep-Odense


– det er et asocialt nedskæringsbudget
Billede fra Danmarks Lærerforening/Odense

Odense kommune skal skære ned for 300 millioner kr. Det blev besluttet torsdag af ‘blårødt flertal’. Samtidig vil man de næste fire år bruge 100 millioner kroner om året til en erhvervs- og vækspulje. Heri ligger der bl.a. skattelettelser til erhvervslivet og nedsættelse af dækningsafgiften i Odense.

De voldsomme besparelser, der var meldt ud i forslaget til budget for 2014 i Odense, havde fået de ansatte og forældrene i Odense til at komme op på barrikaderne.

I forslaget lå der besparelser for 300 millioner kroner, og  på børn og unge-området, som i de seneste år i forvejen har fået med sparekniven, skulle der spares 155 milioner kroner. Det vil betyde fyringer af dagplejepersonale, pædagoger og lærere. For forældrene vil det betyde en voldsom forringelse af kvaliteten og forholdene for deres børn i institutionerne og skolerne.

Onsdag den 18. september, da byrådet i Odense havde første behandling af budgetforslaget var der demonstrationer på Flakhaven, Odenses rådhusplads.

Odense Lærerforening mødte op med budgetkage til politikerne og gjorde opmærksom på deres krav, og Odense Forældre-Organisation stod for en demonstration, der gjorde politikerne opmærksomme på, hvad deres nedskæringer vil betyde for børnenes forhold og fremtid.

 Forældre, lærere, pædagoger, dagplejere og andre offentligt ansatte fulgte med ind til byrådsmødet med skilte, bannere mm. Politikerne skulle ikke glemme, hvad det drejede sig om.

Det, som også havde vakt de ansattes og forældrenes harme, var, at budgetforslaget efter anbefaling af “Odense Business Task Force” opererer med at bruge 100 af de 300 millioner kroner man vil spare på velfærdsydelser til erhvervsfremmende foranstaltninger, såsom skattelettelser, nedsættelse af dækningsafgift,afskaffelse af byggesagsgebyrer osv.

Det er jo også valgår i år med kommunalvalget i november som noget, der er ret tæt på, så den socialdemokratiske borgmester Anker Boye udtalte efter byrådets førstebehandling, at han havde lyttet til de bekymrede forældre, og at han ville søge, hvis det var muligt, at finde besparelser på administrationen, så man kunne bruge disse besparelser til at mindske besparelserne på børn og unge-området:

“Kan vi finde små råderum, skal det gå til børnene og deres læring. De er vores fremtid”, udtalte den omsorgsfulde borgmester.

Også børn- og ungerådmanden Brian Dybro fra SF havde været ude på forhånd og udtalt, at hvis det stod til ham, så skulle midlerne fra erhvervs- og vækstpuljen bruges til at afbøde og mildne de store besparelser på børn og unge-området, og at skattelettelser og nedsættelse af dækningsafgift bestemt ikke var SF´s kop te.

Det viste sig imidlertid, at han både drak teen og slugte et par kameler, da budgetforliget var strikket sammen  torsdag aften.

Det blev indgået med tilslutning af alle partier i Odense Byråd (S,SF, V, K og DF)med undtagelse af  Enhedslisten og to løsgængere.

“Herligt forlig. Det er ren blå politik“, jublede V og K.

Hvad fik Brian Dybro og SF så for at gå med i forliget? Jo, Anker Boye havde i sin forligsskitse taget 20 millioner kroner ud af de varslede 155 millioner kroners besparelser på børn- og ungeområdet, som skal tilføres daginstitutionerne. Den åd SF.

“Vi har kæmpet hårdt for børnene”, udtaler Dybbro: “Det bliver aldrig SF-politik at give erhvervslivet skattelettelser samtidig med at der skæres på børnene. Men der var massivt flertal for skattelettelser, og havde vi ikke kæmpet for børnene, var de 20 millioner aldrig kommet i spil.”

Det er lige til at blive helt rørstrømsk over den “kæmpende “rådmand fra SF, men det er dog borgmester Anker Boye, der tager prisen, når han i forbindelse med, at der tages 20 millioner ud af en samlet besparelse på 155 millioner kroner på børn- og ungeområdet, udtaler at “det område har været ekstraordinært hårdt ramt i de seneste år. Det retter vi nu op på. Vi hæver niveauet på daginstitutioner med 20 millioner kroner om året.

Voila! Sådan bliver nedskæringer til hævelse af seviceniveauet.

Budgettet skal endeligt vedtages onsdag den 9. oktober, men efter at der er lavet budgetforlig, bliver det en ren paradeforestilling.

Ingen ansatte eller forældre har noget at juble over. De kan stadig imødese fyringer, forringelser af arbejdsforhold og forholdene for børn og unge.Men de er indstillet på at fortsætte kampen.

Louise Marie Friis, formanden for Odense Forældre-Organisation udtaler i en kommentar til forliget og de 20 millioner:

” Det svarer til at være tæt på at tabe en fodboldkamp med 0 -10 og så score til 1 -10 i overtiden….Det er derfor beskæmmende at politikerne forsøger at sælge budgettet som positivt, fordi man i sidste øjeblik finder et beløb som en slags sukkerknald til forældrene…Budgettet kommer til at medføre voldsomme forringelser. Kommunen kommer til at tibyde børnene en hverdag, der minder om rendyrket opbevaring.”

På trods af at det er kommunalvalgår kører nedskæringsmaskineriet uanfægtet videre i kommuner og regioner landet over..

Netavisen 21. september 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne