Flygtninge fordrives fra Gellerupparken


Af Beboergruppen på Bentesvej

Demonstration for de opsagte beboere på Bentesvej 13 – 51
mandag d. 3. juni 2013 kl. 14,
Foran Helhedsplanens kontor på Gudrunsvej 58 (ved Biblioteket)

1.6.2014 skal 192 gode familieboliger i 3 blokke på Bentesvej 13 – 51 være revet ned på grund af Aarhus Kommunes beslutning om normalisering af beboer-sammensætningen i Gellerup-bebyggelsen i Aarhus V.

Tusinder skal flytte fra Gellerup som en del af en helhedsplan for området, og Gellerup skal fremover omdannes til et nyt og mere attraktivt område. 
De fleste familier har prøvet tvangsflytninger før, for det er flygtningefamilier fra Palæstina og Somalia, det mest går ud over.
 
Hvor skal vi hen, du?

Mange af familierne har boet i deres lejligheder i Gellerup i mange år og er for længst blevet danske statsborgere, men nu må der gøres noget ved Gellerup-ghettoen, mener alle politikerne i Aarhus Byråd undtagen Enhedslisten, og det går nu ud over sagesløse beboere i 3 blokke på Bentesvej, som alle er blevet sagt op.

De fleste bliver imidlertid nødt til at blive i Gellerup-området for 30 almene boligselskaber har meddelt, at de ikke vil modtage beboerne fra Bentesvej.

– Jeg har ikke lyst til at flytte fra lejligheden, for jeg har tilbragt næsten halvdelen af mit liv her, siger Rabah Hamad, der bor i lejligheden sammen med sin kone og fire børn.

-Jeg må for eksempel ikke flytte til Langkær, Bispehaven eller Aarhus Nord. Jeg ved ikke hvor jeg kan flytte hen, fortæller han.

Rabah Hamad føler sig derfor tvunget til at skulle acceptere de tilbud, som Brabrand Boligforening kommer med på et senere tidspunkt – han mener ikke, at beboerne i blokkene på Bentesvej får et reelt valg.

Hvem skal nu betale?

Beboerne har fået forelagt en Tryghedspakke, som skulle dække udgifterne ved tvangsflytningen, men der er mange uafklarede spørgsmål om flytteomkostninger, som beboerne ikke har fået klare svar på.

Demonstration for de opsagte beboere på Bentesvej 13 – 51,
mandag d. 3. juni 2013 kl. 14,
foran Helhedsplanens kontor på Gudrunsvej 58 (ved Biblioteket).

Talere: Hanne Fisker og Rabah Hamad, Beboergruppen, Bentesvej, og Helge Ratzer, Enhedslisten.

Nej til fordrivelse fra vores hjem!
Nej til udemokratiske beslutninger om Helhedsplanen!
Nej til Brabrand Boligforenings nuværende Tryghedspakke!
Nej til en forkert integrationspolitik!
Integration skabes ikke med bulldozere og nedrivninger!
Ja til en social helhedsplan for Gellerup!

Arrangør: Beboergruppen på Bentesvej.
Kontaktperson Mohammad Wajih Saleh, tlf. 28 74 33 03.

Netavisen 29. maj 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne