Hverken ’rød’ eller blå blok – Vi skaber alternativet !

Lærerne har vist vejen

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne i forbindelse med lovindgrebet mod lærerne

 

Fra SU

Den brutale lockout mod lærerne for at knække deres fagforening og deres moral – og gennemtvinge dårligere  arbejdsvilkår og en ringere folkeskole – er afsluttet med hastevedtagelsen af en lov, der dikterer lærerne deres arbejdsgiveres (dvs.  kommunernes og statens)  krav.

Hele forløbet af lockouten viser, at der fra start til slut  var tale om aftalt spil mod lærerne, børn og forældre – og at både ’rød’ og blå blok står sammen om den reaktionære politik.

Lærerne har ført en strålende kamp mod en forenet arbejdsgiverfront, der havde nærmest ubegrænsede midler – bl.a.  i form af skatteborgernes penge og magten til at diktere resultatet ved lov. Det er ikke fair play. Det har intet med demokrati at gøre. Det er utilsløret klassekamp fra den borgerlige stat og de kapitalistiske politikere mod en stor gruppe lønarbejdere.

Lærerne erobrede gaderne og bred folkelig sympati med iøjenfaldende, farvestrålende, sjove, rørende og skarpe aktioner. De etablerede et flot modspil til de borgerlige medier, der fremstiller danskerne som forkælede, lærerne og offentligt ansatte som dovne, og arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere som tabere, der selv er skyld i det.

Danmarks Lærerforening tillod kampviljen at kommet til udtryk i stedet for at bremse den, som det er normalt for den klassesamarbejdende LO-top. Den manglende solidaritet fra  de fleste industriforbund og en del i den offentlige sektor svækkede lærernes kamp og har lettet regerings-overgrebet. Der er noget, som trænger til at renses ud!

Lærerne havde hele det politiske apparat  imod sig. Kun Enhedslisten skilte sig lidt ud. Partiet , som er en del af ’rød’ blok, er imod de nyliberale reformer og var imod lockout og diktat. Det støttede  lærerne – men støtter samtidig Helle, Margrete, Annette og Corydon. . . . At det ikke blev gjort klart for regeringen, at den ville blive væltet, hvis den dikterede KL’s overenskomst som lov, gjorde det lettere at gøre præcist det.

Lærerne tabte ikke kampen. Deres kampvilje og sammenhold var intakt, deres fagforening er styrket. De ville have vundet en ’fair’ kamp (som ikke findes i et klassesamfund), og  kunne have vundet, hvis det ikke var for fagligt og politisk svigt.

Lærerne fortsætter nu kampen mod diktatet og dets gennemførelse på deres, børnenes og skolernes bekostning. De fortsætter kampen for at bevare fornuftige lokale arbejdstidsaftaler og imod de nye forringelser.

De vender sig samtidig mod planerne om en ny skolereform. Denne skal erhvervsrette folkeskolen fra dag 1, tvinge børnene til en længere skoledag og arbejdsuge, og  betales med lærernes merarbejde og ringere kvalitet i undervisningen

Lærernes  kamp er inspirerende for hele arbejderklassen, for alle arbejdende og for deres faglige organisationer. Den gamle slendrian har spillet fallit. Klassesamarbejdsfolk må erstattes af kampvillige ledere, der forstår, at tiderne er skiftet.

Klassekampen i Danmark vi fortsætte med at udvikle sig og skærpes i de kommende år. Lockouten og  lovdiktatet er kun en lille del af det nyliberale reformkompleks, som SRSF-regeringen og den borgerlige ’opposition’ står sammen om. Den foreløbige krone på deres reformværk er den såkaldte vækstplan frem til 2020 med kontanthjælp til kapitalen på bekostning af SU, bistandsmodtagere og de kommunale budgetter.

At kalde den  Misvækstplan.dk er mere passende:  De tusindvis af  arbejdspladser, den lov er, er totalt usikre. Den garanterer  til gengæld velfærdsbarbering til benet, fyringer i den offentlige sektor og lønnedgang. . Lærerne er de første – andre kommer til at stå for skud.

I årtier har de to blokke  stået sammen om EU- og europolitikken. I mere end et årti  har de i samrabejde og fællesskab gennemført en lang stribe velfærdsforringelser – fra efterløn og pensionsalder, til løbende dagpengeforringelser og beskæringer i SU og overførselsindkomster. I øget tempo efter den økonomiske krise brød ud i 2008.

Begge blokke er fast besluttede på at gennemføre den EU-dikterede asociale ’reformpolitik’, der forgylder de rige og på den anden side skaber stor fattigdom og knuser de sociale sikkerhedsnet, arbejderbevægelsen har opnået gennem mere end et århundredes kampe.

Derfor må den faglige kamp også blive en politisk kamp. Og derfor må alle, der rammes af den kapitalistiske reformpolitik stå sammen om at bremse den. Det må i øjeblikket ske gennem en samlet kamp mod Misvækstplan.dk, SU-reform, kontanthjælpsreform, folkeskolereform osv.

Partierne håber på, at vreden hos lærerne, andre offentligt ansatte og i arbejderklassen  hurtigt vil lægge sig, og tingene vende tilbage til ’normale’ parlamentariske tilstande, hvor løftepolitik og illusioner trives.

Næste valg er efterårets kommunalvalg, hvor de vil have folk til at stemme på kandidaterne fra nedskæringsfronten, der med Misvækstplan.dk garanterer nedskæringer i alle de kommende syv år.

Både ’rød’ og blå blok har mistet troværdigheden. Der er ingen tillid til løfterne. Folk ser, at de må tage tingene i egen hånd. At vi må organisere os. Stå sammen. Lære at kæmpe igen – som i tidligere tider, men under nye forhold.

Der må skabes et alternativ til ’rød’ og blå blok. Et alternativ til deres fælles politik, der  baserer sig på massernes initiativ og kamp og ikke på parlamentariske løfter og illusioner.

Lærerne har vist vejen! Vi vender ryggen til de to blokker – og skaber alternativet!27. april  2013

Se også

Lockout Log (7): Har lærerne fortrudt – NEJ, NEJ, NEJ
Netavisen 27. april 2013

APK: Åbent brev til progressive organisationer og bevægelser

Netavisen 26. april 2013

APKs 1. maj udtalelse: Vend Thorning-regeringen ryggen!

Netavisen 27. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne