Åbent brev til progressive organisationer og bevægelser

Et reelt alternativ til både Thorning og Løkke er nødvendigt

 

Thorning-regeringen er ved at begå selvmord for åben skærm. Den ene reaktionære reform efter den anden, løftebrud efter løftebrud. Dens troværdighed er med god grund på nulpunktet, dens lovede resultater i form af kickstart, vækst og jobs er udeblevet og nu udskudt til en gang i fremtiden, til 2020 med den elendige Misvækstplan.dk.

SRSF er gået længere i nedskæringer, angreb på den offentlige sektor og foræringer til de rige på de manges bekostning end VKO-regeringen turde. Den har også gennemført den største offentlige lockout nogensinde med hundredtusinder som gidsler iet aftalt spil mellem regering, stat og kommuner - og afsluttet den med et brutalt lovdiktat til lærerne.

Derfor er opbakningen til regeringen og dens politik på et lavpunkt. Medlemmerne flygter fra de tre regeringspartier. Ifølge meningsmålingerne står SRSF til et knusende valgnederlag – og Danmark til en ny blå regering med et komfortabelt flertal.

De to blokke fører grundlæggende samme politik – og det er nødvendigt at skabe et reelt alternativ. Både på gaden -  i den skærpede klassekamp nu og i de kommende år - og også parlamentarisk.

Overalt i EU og omegn er dannelse af folkelige fronter, der vender sig mod både de borgerlige og de socialdemokratiske regeringer, sat på dagsordenen. Flere venstrepartier i de kriseplagede EU og euro-lande er ved at se dagens lys efter den græske Syriza-model. Det er på samme tid et parlamentarisk parti og en samling af en modstandsfront af organisationer og bevægelser, af alle de kræfter der kan samles om at give den nyliberale reformpolitik modstand og opbygge et alternativ til de to traditionelle regeringsblokke.  Syriza står med mulighed for at vinde flertal i parlamentet.

APK mener det er på tide at vende ryggen til Thorning-regeringen og ideen om en ’rød’ blok med socialdemokrater i front. Til forestillingen om at de kan presses til en progressiv politik. Tiden er kommet til også at sætte opbygningen af et folkeligt og revolutionært alternativ på dagsordenen i vores land: Imod den asociale nyliberale reformpolitik. Imod EU og euro. Imod krigspolitikken.

Ved folketingsvalget i 2011 anbefalede APK at stemme blankt. Simpelthen fordi der ikke var andcet valg end et valg mellem to blokke. Dengang skrev vi i valgudtalelsen:

”Vi ønsker VKO hen, hvor peberet gror! Men vi advarer mod at tillægge S/SF/R/Ehl  som blok en grundlæggende anderledes politik. Det vil der ikke være tale om, selvom det kaldes en helt ny politik. Derfor er der ikke noget valg ved valget.
Derfor opfordrer vi til at understrege behovet for en reelt ny politik ved at stemme blankt!”

Det var ikke ligefrem populært hos tilhængerne af Thorning og ’rød’ blok. Der blev koldt om APK. I dag er Stem blankt blevet en regulær strømning. Man kan ikke både være imod regeringens og folketingsflertallets politik og støtte Thorning-regeringen.

APK ser meget gerne et seriøst parlamentarisk alternativ, der kan stemmes på. Men først og fremmest er det nødvendigt at udvikle en stærk kampfront og massekamp mod blokkenes fælles politik

Vi opfordrer partier, organisationer og bevægelser til at bryde med Thorning-regeringen og finde vejene til at samles om opbygningen af et sådant alternativ.


APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


26. april  2013

Dette åbne brev er sendt til Enhedslisten samt en række politiske partier og organisationer uden for folketinget, til Folkebevægelsen mod EU og andre folkelige bevægelser, progressive fagforeninger, uddannelsesorganisationer o.a.

Se også

Vend Thorning-regeringen ryggen!
APKs 1. maj-udtalelse 2013