Vend Thorning-regeringen ryggen!

1. maj-udtalelse 2013

Af Arbejderpartiet Kommunisterne


SU’en beskæres for de uddannelsessøgende; kontanthjælpen til de dårligst stillede reduceres til knap og nap eksistensminimum; tusinder og atter tusinder kastes ud af dagpengesystemet i den sociale massegrav ... for at give kontanthjælp til kapitalen, for at give skattelettelser til de rige og bestikke med en boligjobordning.

SRSF’s  Misvækstplan.dk lover arbejdspladser, men garanterer ingen. Den garanterer derimod voksende fattigdom i den underste ende, stadige beskæringer af offentlige ydelser med lav kommunal vækstrate, fortsat krise – og øget social ulighed, hvor de rige bliver forgyldt, mens de fattige bliver fattigere.

Oveni føres der benhård arbejdsgiverpolitik med en brutal lockout mod lærerne, koordineret mellem staten og Kommunernes Landsforening. Man har hensynsløst ramt ikke bare lærerne, men hundredtusinder af børn og forældre. Et aftalt spil, der er afsluttet med et overgreb mod lærerne, der dikterer  arbejdsgivernes politik som lov.

Et hidtil uset angreb på den offentlige sektor er i gang. Der føres krig mod fagforeningerne. Lærerne er de første – andre vil komme efter. Tusinder skal fyres i den offentlige sektor, løn- og arbejdsvilkår skal forringes.

Det vil selvfølgelig også ramme de arbejdende i den private sektor. Til gengæld vil det sikre monopolernes, bankernes og spekulanternes profitter – og politikernes og topembedsmændenes fede honorarer og pensioner. En ny offentlighedslov skal gøre det nemmere at planlægge svinestregerne bag lukkede døre.

Den såkaldte ’røde’ regering og blå  blok står  ubrydeligt sammen om denne reaktionære og asociale politik, som er både  arbejder- og ungdomsfjendsk og rammer det store flertal.

At de står sammen er ikke tilfældigt: De slår sammen vagt om EU og EU’s nyliberale reformpolitik, uanset at den har kastet millioner i EU-landene ned i afgrunden og berøvet ungdommen i de hårdest ramnte eurolande håbet om en fremtid.

De står også sammen om NATO og USA’s krigspolitik, der har skabt en global tilstand af permanent krig og sendt danske soldater ud for at føre krig, hvor de intet har at gøre, i mere end 10 år.

Der bliver ført klassekamp fra kapitalens og dens regeringers side mod det store flertal. Det er den barske kendsgerning.

Derfor må det store flertal – arbejdere, arbejdsløse, unge – gå til modstand. Lærerne har vist vejen under lockouten. Vi må gøre fagorganisationer og folkelige bevægelser til kamporganisationer. Sætte uduelige og forræderiske ledere på porten. Vi må organisere os, lære sammenhold og solidaritet, lære at føre kamp.
Ellers er fremtiden tabt.

Der er ingen reel forskel på ’rødt’ og blåt i dansk politik. De er fælles om den, uanset hvem af dem, der p.t. har regeringsmagten. Thorning-regeringen er en borgerlig kapitalistisk regering. Alt håb er dømt ude.

Det danske velfærdssamfund er ribbet og afmonteret. I sidste ende kan kun socialisme garantere velfærden.


Vend ryggen til Thorning-regeringen!
I bogstavelig forstand 1. maj. Og hver dag siden!

Hverken ’rød’ eller blå blok -
Byg et folkeligt og revolutionært alternativ


26. april 2013Se også


Åbent brev til progressive organisationer og bevægelser:

Et reelt alternativ til både Thorning og Løkke er nødvendigt