Aftalt spil: Folketingsindgreb mod lærerne

SRSF og blå blok dikterer lærerne ny aftale tæt på KL’s lockoutgrundlag og afslutter samtidig aftalen om en reaktionær ’vækstplan’. Lærernes kamp viser vejen frem: Det er nødvendigt igen at lære at organisere sig, lære sig at kæmpe. Klassekampen er ikke forbi, siger talsmand for APK Troels Riis Larsen.

view_oppefraRegeringen og folketingsflertallet sidder de største protester i mange år overhørig og lovgiver mod lærerne

Den fire uger lange lockout fra Kommunernes Landsforening mod lærerne skal nu afsluttes med et regeringsindgreb og en lov, som i det store og hele følger kommunernes diktat.

Det meddelte Helle Thorning Schmidt på et pressemøde torsdag morgen, selvom hun hele tiden har fastholdt, at regeringen ikke vil gribe ind. Nu skal skolerne fungere igen fra mandag.

Diktatet vækker ny vrede hos mange lærere, offentligt ansatte og andre, der støtter dem, oven i den, som allerede er der. Der varsles demonstrationer og protester. Regeringen slipper ikke uskadt afsted med en brutal konflikt og en dikteret afslutning.

– Regeringsindgrebet viser, at der har været tale om aftalt spil hele vejen igennem. Det er et forløb som har været kalkuleret og koordineret mellem KL og regeringen. Selv ombudsmanden mener der er tale om urent trav, siger Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne.

– Lærerne har ikke villet bøje sig og har gennemført en fantastisk kamp mod deres arbejdsgivere i stat og kommune og mod et rødblåt folketingsflertal og en ubegrænset konfliktfond af skatteborgernes penge. Lærerne er ikke kommet krybende på deres knæ. De er ikke blevet knækket, og der er ingen udsigt til at de bliver det. Derfor har regeringen valgt at diktere en ny arbejdstidsaftale gennem et lovindgreb.

Han fortsætter:

– Det har med andre ord været en total overflødig lockout med omkring en million ofre for et spil, hvor resultatet var givet på forhånd. Lærerne har ikke tabt, de bliver tromlet. Konflikten har åbnet øjnene for stat, kommune og regering som brutale arbejdsgivere, der fører klassekamp mod deres medarbejdere uden hensyn til omkostningerne.

Regeringsindgrebet skal hastebehandles i folketinget. Det dikterer lærerne nye arbejdstidsregler, der bl.a. betyder, at aftalereguleret arbejdstid afskaffes, og cementerer et inspektørvælde på skoler og undervisningsinstitutioner. Fornuftige tilbagetrækningsordninger for ældre lærere udfases og asfskaffes.

Dermed sættes Danmarks Lærerforening uden for døren i afgørende spørgsmål om medlemmernes arbejdsforhold.. Et af lockoutens væsentligste formål har været at knække fagforeningen.

Indgrebet kaldes ’normalisering’ i forhold til andre offentligt ansatte: Reelt kommer det til at betyde en ringere skole, og regeringen fortsætter samtidig med sin plan for at gennemføre en folkeskolereform, der skal finansieres ved at lærerne arbejder mere.

85 procent af lærerne er imod en ’aftale’, som indrettes efter KL’s linjer, selvom den forsødes med overgangsordninger mht pension og en beskeden lønforhøjelse. Gymnasielærerne nedstemte med et tilsvarende nej-stemme tal en lignende aftale – som imidlertid gennemføres i kraft af de faglige sammenkædningsregler.

Indgrebet i lockouten kommer umiddelbart efter der onsdag aften blev indgået en aftale mellem regeringen og blå blok om den sidste del af den såkaldte Vækstpakke.dk.

Offentlige besparelser gennem påtvunget lavvækst – reel minusvækst – i kommunerne skal sammen med beskæringer af SU’en og voldsomme forringelser af kontanthjælpen finansiere en nedsættelse af selskabsskatten fra 25 til 22 procent og en række andre tiltag.

Det skal ske ved at beskære de offentlige ydelser og presse de offentligt ansattes løn yderligere i de kommende år.

– Lærerne er de første, de bliver ikke de sidste, siger Troels Riis Larsen. – Regeringen og folketingsflertallet har erklæret krig mod den offentlige sektor og dens ansatte helt i tråd med deres nyliberale økonomiske doktrin og EU’s anvisninger.

– Vækstplan.dk garanterer ikke jobs, men den garanterer øget social ulighed. De rige bliver rigere og alle andre skal pukle mere for en ringere løn i et discountsamfund. Man må sige, det er en smuk vision for fremtiden, de to regeringsblokke deler.

APKs talsmand slutter:

– Vækstplan.dk, den ny folkeskolereform og de øvrige nyliberale reformer skal stoppes gennem massekamp. Lærernes kamp viser vejen frem: Det er nødvendigt igen at lære at organisere sig, lære sig at kæmpe. Klassekampen er ikke forbi. Den er kommet til en ny fase, og begynder nu for alvor.

– Lad os ved 1. maj-markeringerne landet over vise, at vi vender ryggen til den asociale regering og dens blå venner og vil kæmpe endnu hårdere for at stoppe deres politik


Se også


Nej Fabrin – vi kommer ikke på vores grædende knæ

Netavisen 24. april 2013

Første del af Vækstplan.dk aftalt: Garanti for profit, ikke for jobs
Netavisen 22. april 2013

Netavisen 25. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater