Nej tak til flere biler i København

 

En stribe grønne organisationer og debattører danner fælles front i debatten om trængsel og alternativer til bilen

Den såkaldte “havnetunnel” til 27 mia. kr., vil øge trafikken i København voldsomt. Via “Havnetunnellens” mange til og frakørsler vil biler om få år kunne drøne ind og ud af tæt beboede områder på Østerbro, Indre Amager, Islands Brygge og i Sydhavnen.

Overborgmester Frank Jensen, har en havnetunnel som sin foretrukne løsning på trængselsproblemerne. Projektet støttes af Bjarne Corydon, mens regeringen endnu ikke har taget samlet stilling.

Men planerne vækker modstand. En samlet front med en række grønne organisationer er nu dannet.

De bakker op om Københavns borgmester for Teknik og Miljø, Ayfer Baykal i hendes modstand overfor en Havnetunnel i København, og har 7. februar udsendt nedenstående pressemeddelelse:
 
Trængselskommissionen fremlægger om kort tid et idekatalog med forslag, der skal nedbringe trængslen i hovedstaden. Med erfaringerne fra debatten om trængselsringen i frisk erindring, forener en række grønne organisationer og debattører nu kræfterne for at sikre, at der kommer fokus på cykler og kollektiv transport.

– Debatten om trængselsringen viste meget klart, at hverken København eller omegnskommunerne ønsker flere biler, hvor folk bor. Alligevel kom debatten aldrig til at handle om de gode og grønne alternativer til bilen. For at sikre en mere kvalificeret debat denne gang, forener tilhængerne af bedre forhold for fodgængere, cyklister og brugerne af den kollektive transport nu kræfterne, siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF), der er en af initiativtagerne til den fælles front mod øget biltrafik.

For at sikre en nuanceret debat om trængselskommissionens forslag har gruppen oprettet debatsiden ”Nej til flere biler i København” på facebook:
https://www.facebook.com/NejTilFlereBilerIKBH

Her vil Danmarks Naturfredningsforening, Cyklistforbundet, NOAH-Trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik, Cykelrepublikken, Det Økologiske Råd og Klimabevægelsen sammen med teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal bidrage til debatten. 

Gruppen fandt sammen i kølvandet på debatten om valget af linjeføringen på en havnetunnel, som trængselskommissionen nu skal regne videre på. 

– En motorring i et rør under jorden – i omfang svarer det til at bygge en Storebæltsbro under København. De 27 milliarder kan investeres bedre, hvis formålet er at skabe et bedre og mere grønt byliv. Man kan få mange cykelstier, kollektiv trafik og grønne områder for 27 milliarder
, siger Erik Hjulmand, formand for Cyklistforbundets afdeling i København.

 - Københavns Borgerrepræsentation har peget på at bygge en motorring i København. Det vil ødelægge flere grønne områder, bl.a. de fredede arealer Amagerfælled og Kløvermarken hvilket er uacceptabelt. De fredede områder i København er unikke og bør være ukrænkelige. De skal ikke ødelægges af tekniske anlæg, siger Rune Kjærgaard Lange, formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.

 - En havnetunnel vil – som enhver anden ny udvidelse af motorvejene mod København – være en enorm bilgenerator, vil oversvømme Gentofte kommune og store dele af Amager med flere biler og vil ikke aflaste Indre By for unødvendig biltrafik. Tænk hvad vi for 27 mia kr. kunne få af bæredygtige trafikløsninger, eksempelvis en fritlægning af Ladegårdsåen, et fremragende system af letbaner og ideelle forhold for gang- og cykeltrafkken, siger Kjeld A. Larsen, formand for Rådet for Bæredygtig Trafik.

– Al erfaring og forskning viser, at flere vælger at købe og køre i bil, når man forbedrer fremkommeligheden for bilister ved at investere i motoringe, som en havnetunnel kan sammenlignes med. Det gør det nødvendigt at investere i nye vejudvidelser andre steder og bliver skruen uden ende. Man løser ikke trængslen i hovedstaden ved at investere i mere asfalt til bilerne men ved at investere i bedre kollektiv transport og bedre forhold for cyklister, siger Ivan Lund Pedersen fra NOAH-Trafik. 

– Havnetunnellen vil øge biltrafikken i Indre By & på Broerne med ca. 20 %, der vil derfor skulle bruges yderligere 10-15 mia. på nye parkeringspladser. Der er ikke plads til flere biler i myldretiden, derfor vil myldretiden bliver forlænget, med 3-4 timer ekstra om dagen. Det bliver dødsstødet til københavn som en by for mennesker. København skal hold fast i sit mål om at 50 % af alle ture i byen skal foregå på cykel, det kan nemt nås, hvis vi tør tage ansvar og prioritere, siger Lars Barfred fra Cykelrepublikken.

 - Det er helt uforståeligt, at et flertal i Københavns Borgerrepræsentation bakker op om en havnetunnel, da den vil spænde ben for flere af kommunens grønne mål. En Havnetunnel vil fuldstændig undergrave Københavns klimaplan og ambitionen om at blive CO2 neutral i 2025,  siger Thomas Meinert Larsen fra Klimabevægelsen. 

– Vi skal investere samfundets begrænsede ressourcer i sundhedsfremmende cykeltrafik frem for forurenende biltrafik. Derved kan vi både minimere sundhedsudgifterne og opfylde EUs basale luftkvalitetskrav. To fluer med et smæk, siger seniorrådgiver, Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Pressemeddelelsen er udsendt af

Ayfer Baykal, teknik- og miljøborgmester (SF)

Erik Hjulmand, Direktør i Cyklistforbundet

Ivan Lund Pedersen fra NOAH-Trafik. (Repræsenterer NOAH-Trafik i Trængselskommissionen)  

Kjeld A. Larsen formand for Rådet for Bæredygtig Trafik

Rune Kjærgaard Lange, Formand Danmarks Naturfredningsforening i København

Thomas Meinert Larsen fra Klimabevægelsen

Kåre Press Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske Råd

Lars Barfred fra Cykelrepublikken

Læs også

SF-borgmester skaber ny strid om havnetunnel i København

Netavisen 8. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne