Kvindespørgsmål 2013

Kommunistisk Politik 2, 2013

 

Når 8.marts markeres sker det i år under de offentlige ansattes overenskomstforhandlinger. Langt over halvdelen af de offentlige ansatte er kvinder. Det offentlige er den største arbejdsplads for kvinder.

Overenskomstforhandlingerne her har stor betydning for kvindernes hverdag. Uligelønnen og den EU-dikterede systematiske fjernelse af den offentlige velfærd har afgørende betydning for kvindernes muligheder for arbejde og børn.

Stress, nedskæringer, voksende deltid, angreb på arbejdstiden, flere arbejdsår og totalt manglende anerkendelse af kvinders kompetencer indenfor omsorg som empati, tålmodighed og faglig kunnen er nogen af de ting, der præger det offentlige arbejdsmarked i dag. 

Se

OK 2013: Højere løn er de varme hænders topkrav

8.marts markeres midt under SRSF- regeringens udspil med at skære perioden med sygedagpenge ned til det halve –  til 26 uger. Den nye mirakelkur hedder Ingen penge, ingen job, ingen rettigheder. Over halvdelen af de langtidssygemeldte er kvinder.

8.marts markeres midt under virkningerne af SRSF-regeringens nedskæringer på dagpengeregler, akutpakker. Over 5.000 arbejdsløse har allerede i år helt mistet sin indkomst og forsørgelsesgrundlag. Siden krisen er langtidsledigheden (mere end 6 mdr) vokset med 350 %. Andelen af nyuddannede, der går direkte ud i ledighed efter endt uddannelse, er mere end fordoblet siden 2008, viser tal fra  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Der er flest kvinder blandt de arbejdsløse, langtidsarbejdsløse og nyuddannede arbejdsløse.

8.marts markeres samtidig med, at SRSF er ved at lægge sidste hånd på nye nedskæringer i adgangen til kontanthjælp i en såkaldt reform. Du skal være over 30 år, bevisligt enlig udover alle grænser og stort set kun eje det, du står og går i. Og så skal du naturligvis arbejde for den nedsatte kontanthjælp. Virkeligheden også for en voksende gruppe unge kvinder.

8.marts: Midt under regeringens krav om at spare 2 milliarder årligt på nedskæringer i SU – statens uddannelsesstøtte. Kortere tid til at gennemføre uddannelser, mindre støtte. Der skal bruges flere timer på at tjene penge ved siden af og mindre tid og råd til at have familie og børn, hvis begge skal studere. Det er fortsat flest mænd,  der får de højeste uddannelse, selvom kvinder generelt er bedre uddannet. Den ny reform vil skubbe videre i den retning. 

8.marts midt under indførelse af en tvungen sort heldagsskole for fremtidens børn. En heldagsskole der samtidig skal tage det sidste livtag med den offentlige børnepasning af en vis pædagogisk kvalitet. Sikringen af barndommen, af børnenes skole og adgang en ordentlig offentlig børnepasning er forsat vigtige kvindespørgsmål.

Ikke at alle disse ting og samfundsforhold ikke også angår mænd og virker undertrykkende på mænd. Selvfølgelig gør de det, og derfor er kvindekampen heller ikke en kamp mod mændene. Men fordi de også berører mænd, gør det dem ikke mindre vigtige i kvinders liv og hverdag. 

8.marts er en international kampdag,  og den markeres, mens EUs og dansk imperialistiske krigsdeltagelse er udvidet til også at gælde lande i Afrika, som f.eks. Mali. Verden over rejser kvinderne kravet om stop for imperialismen krige og ødelæggelser af liv. Krav om at sikre befolkningerne adgang til jordens ressourcer og sikring af livet på moder jord.

Se også

Det kæmper kvinderne for 8. marts 2013
Af Arbejderpartiet Kommunisterne

Miss Perfekt 8. marts 2013
Af Dorte Grenaa
Kommunistisk Politik 2, 2013

Ligelønnen, der forsvandt
Af Dorte Grenaa
Kommunistisk Politik 20,2012

Netavisen 12. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne