Se flere artikler på
kpnet.dk

 

 

 

Det kæmper kvinderne for 8. marts 2013

Af Arbejderpartiet Kommunisterne

 

Arbejderkvinderne og kvindernes store flertal ligger stadig langt bagefter med hensyn til ligeløn, livsindkomst og pensioner. Der skal fortsat kæmpes for retten til uddannelse og for retten til arbejde og til et liv udover arbejdet, et familieliv. Og der skal kæmpes for børnenes ret til et godt liv.

Under den nuværende kapitalistiske krise er alle tidligere fremgange truede. Krisen og den nyliberale politik, som gennemføres i Danmark, resten af EU - og de fleste af verdens lande - fører til massearbejdsløshed og forringelser, som ikke mindst rammer kvinderne.

Derfor  kæmper kvinderne 8. marts 2013

For ligeløn, ligestilling og frigørelse

For retten til uddannelse, arbejde og familieliv

For retten til et godt børneliv

For retten til en tryg alderdom


For penge til velfærd – ikke til krig

I Danmark går SRSF-regeringen i den reaktionære VKO-regerings spor. Gennemførelsen en en hel stribe nedskæringsreformer -  pensions- og efterlønsreform, dagpengereform, fleks- og førtidspensionsreform mv -har forværret forholdene for mange, som er afhængige af overførselsindkomster.

Kvinderne er også i skudlinjen for det generalangreb, som er i gang  mod de offentligt ansatte og hele den offentlige sektor. De allerede vedtagne reaktionære reformer følges nu op med nye, som rammer endnu flere, samtidig med at regeringen dikterer generelt reallønsfald og flere barske offentlige nedskæringer.

Det er aktuel kvindekamp og aktuelle kvindekrav at gå til modstand  mod regeringens og folketingsflertallets amokløb.

Derfor siger vi

Nej til SU til erhvervslivet! Nul kontanthjælp til kapitalen!
Træk de asociale SU- og kontanthjælpsreformer tilbage!

Stop heldagsskole-reformen og hele EU's nyliberale reformpolitik!


Stem Nej til OK13! Solidaritet med lærernes kamp mod KL og regering!

Skab arbejdspladser og jobs! Velfærd til alle!

Lad de rige betale krisen!Kvindeudvalget
Arbejderpartiet Kommunisterne
Se også

Kvindespørgsmål 2013
Kommunistisk Politik 2, 2013

Miss Perfekt 8. marts 2013
Af Dorte Grenaa
Kommunistisk Politik 2, 2013

Netavisen 8. marts 2013