Blårød blokpolitik: Skattereform på plads

Det tog kun et par timer, efter partiet Venstre igen havde meldt sig ind i forhandlingerne om en såkaldt skattereform, før den var en realitet. Aftalerne med Enhedslisten blev skrottet lige så hurtigt, og regeringens nu forhenværende støtteparti blev sendt ud af banen.

Med det hurtige forlig om den asociale skattereform, og sparket til Enhedslisten kom den asociale skattereform igennem efter flere ugers drama og boykot af forhandlingerne.

Regeringen fik sit ønskeforlig – og en samletrødblå blok trådte igen frem, synlig for alle, som den egentlige regeringsblok. ‘Rød’ eller blå – den følger et fælles program efter EU’s mønster og diktater.

APKs talsmand Troels Riis Larsen har denne kommentar til skattereformen:

– Det er de fattige, der skal betale til de rige. Folk på overførselsindkomster skal endnu engang betale for de velbjergedes skattelettelser. Fleksjob- og førtidspensionsreformen er på skinner. Skattereformen er asocial nyliberalisme af værste skuffe.

Forliget fik LO-toppen med Harald Børsting i spidsen til at juble: Selvom det for de fleste af fagbevægelsens medlemmer vil betyde nedgang eller ubetydelige skattelettelser, mener Børsting, at nu kan trepartsforhandlingerne (om arbejdstidsforlængelser) genoptages.

– LO-toppen har travlt med at tilpasse sig den tyske arbejdsmarkedsmodel, siger Troels Riis Larsen:
– Det betyder lønsænkninger, længere arbejdstid og dårlige arbejdsforhold. Det søges til gengæld kompenseret gennem skattelettelser, der betales gennem nedskæringer i de offentlige budgetter. Og først og fremmest af folk på overførselsindkomster og af offentligt ansatte.

– Hvis trepartsforhandlingerne genoptages efter hensigten, vil modstanden være så stor, at den vil være vand i sammenligning med den modstand mod fjernelsen af fridage, der fik stoppet dem i første omgang, tilføjer APKs talsmand.

Enhedslisten er fortørnet over situationen. Partiet havde næsten et forlig med regeringen klart, der betød accept af topskattelettelser mod at de ikke blev finansieret af de arbejdsløse. Jubelen  over igen at være inde i varmen og i mediernes fokus er blevet afløst af skuffelse, bitterhed og vrede:

– Regeringen har jo nu definitivt valgt at melde sig ind i blå blok, erklærede JohanneSchmidt-Nielsen på et pressemøde, og fortsatte:
– Enhedslistens tillid til regeringen er ikke eksisterende. Vi er ikke længere støtteparti. Vi er i opposition.

Det blev konkretiseret med, at partiet nu vil ’stemme fra sag til sag’. Men Johanne Schmidt-Nielsen afviste alligevel ikke, at Enhedslisten til efteråret kan stemme for den næste finanslov.

– De svinestreger skal der rettes op på krone for krone, hvis de skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om en finanslov, sagde Johanne Schmidt-Nielsen.

APKs talsmand Troels Riis Larsen har denne kommentar:

– Enhedslisten må opgive sine drømme og sin retorik om en ’rød blok’ med en ny og progressiv politik. Partiet må erkende, at det er anbragt nøjagtig der, hvor regeringen ønsker dem. Det blårøde flertal og blårød politik er dominerende.

– Enhedslisten er på den ene side tildelt rollen som alibi for Thorning-regeringens progressive, eller potentielt progressive, karakter, og på den anden side som en stående trussel mod Venstre og oppositionen som mulig forligspartner, hvis de borgerlige partier ikke som ønsket vil være med.

Han tilføjer:
– Det er svært at forstå, at Enhedslisten lægger op til at fortsætte i denne alibi-rolle og snakker om at indgå i et forlig om en finanslov, hvis asociale hovedelementer allerede er på plads. Der er i stedet brug for et signal om at der skal mobiliseres og føres kamp til stregen mod den blårøde politik.

Se også

Byg op til et rigtig varmt efterår
Kommunistisk Politik 13, 2012

Skattereform, trepartsforhandlinger og regeringskrise
Kommunistisk Politik 12, 2012

Det virkelige alternativ: Ægte rødt!
APKs 1. maj tale 2012 på Den røde Plads, Fælledparken

Enhedslistens årsmøde: Støtteparti hvad nu?
Kommunistisk Politik 10, 2012

Hverken ’rød’ blok eller blå blok: Byg et folkeligt og revolutionært alternativ
Kommunistisk Politik 9, 2012

Enhedslisten historisk
Kommunistisk Politik 23, 2011

APK: Enhed mod den blårøde nedskæringspolitik
Kommunistisk Politik 20, 2011

Netavisen 23. juni 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne