Enhedslisten historisk

Kommunistisk Politik 23, 2011

Enhedslisten har indgået forlig med SRSF-regeringen om finansloven for 2011 De borgerlige medier har været overstrømmende i deres ros til et parti, der nu er med i folden. APKs talsmand Troels Riis Larsen er af en anden mening

Den borgerlige presse har enstemmigt prist Enhedslisten, der efter 22 år i folketinget uden at stemme for hverken socialdemokratiske eller åbent borgerlige finanslove nu stemmer for den nye SRSF-regerings første af slagsen, og lægger op til, at det vil blive en tradition.

Som et typisk eksempel på medierosen skriver folketidende.dk:

”Søndagens finanslovsforlig mellem regeringspartierne og Enhedslisten er historisk. Historisk, fordi det er første gange nogensinde partiet på den yderste venstre fløj stemmer for en finanslov. Det er helt nye toner, men Enhedslistens forhandlere med Johanne Schmidt Nielsen og Frank Aaen i spidsen har også formået at få kager i klejnedåsen her op mod jul, og plaqnen om at trække en rød regering i en mere grøn og social retning er lykkedes.”

Men Enhedslisten kommer til at lægge stemmer til en borgerlig finanslov, der til al overmål bygger på Løkke-regeringens eget forslag, som blev fremlagt efter afstemning med EU.

Det er ren mediespekulation, når det kaldes en ’rød finanslov’ – trods enkelte forbedringer på nogle konkrete områder, som har været mindstebetalingen for Enhedslistens stemmer, og som SRSF så nogenlunde havde beregnet, da dens finanslovforslag blev fremlagt,  med nogle tilføjelser og ændringer fra Løkkes.

APK: Ingen ny politik

- Der er ikke tale om en ny politik, og heller ikke for en ny politisk kurs med den nye regering og finansloven, siger Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne:

- Hvad vi var overbevist om før folketingsvalget, hvor APK opfordrede til at stemme blankt, er nu blevet en realitet: Enhedslisten er blevet en fast støtte til den danske kapitalismes statsbudget, som også er et EU-budget.

APKs talsmand fortsætter:
- Der bliver talt en masse om alt det, Enhedslisten angiveligt har opnået ved finanslovsforhandlingerne. De handler mest om at fjerne nogle af de mest ekstreme aftryk fra VKO-tiden.

- Til gengæld siges der intet om prisen: Liste Ø’s tavshed om nedbarbering af efterløn, forhøjelse af pensionsalder, de kommunale tvangsbesparelser, den fortsatte EU-kurs og den ditto danske krigsdeltagelse. Det er i det store billede langt større minus’er end de relativt små og mestendels symbolske forbedringer, Enhedslisten har opnået.

Troels Riis Larsen slutter med:
- Noget af det vigtigste, der sker ved dette tab af Ø’s traditionelle identitet, er at partiet pålægger sig selv rollen som systemets forsvarere og ikke dets kritikere. Sandhed vil blive sjældnere, når f.eks. selv den kendsgerning, at EU  - dvs Tyskland -   nu har indsat sine egne folk som regeringsledere i Grækenland og Italien og sat det borgerlige demokrati ud af kraft, ikke har fået liste Ø på mærkerne.

- Indflydelsens og de små fingeraftryks pris er tavshed og skønmaling.

Se også

Ø-mærket finanslov
KP23, 2011

Kæmpes der om liste Ø?
KP23, 2011

APKs valgopfordring

Der er ikke noget reelt valg: Stem blankt!
20.08.2011

APK: 12 krav til en ny regering

Netavisen 23. november 2011