Folkeafstemning: Det italienske folk har sagt nej til atomkraftværker, vandprivatisering og de borgerlige politikeres straffrihed

Udtalelse fra Kommunistisk Platform, Italien

Med folkeafstemningen den 12. og 13. juni har det italienske folk definitivt bremset planerne om at bygge atomkraftværker, som Berlusconi-regeringen har ønsket, har forhindret privatiseringen af vandforsyning og annulleret loven, der giver premierministeren og andre ministre immunitet mod retsforfølgelse i kriminalsager.

På trods af regeringens boykot af folkeafstemningen – Berlusconi opfordrede til at undlade at stemme – og mangelen på dækning i massemedierne, står et beslutningsdygtigt flertal bag resultatet: mere end 57 % stemte.

Der var en høj valgdeltagelse i industribyerne i Nord- og Midtitalien, der understreger arbejderklassens rolle i resultatet.

Resultatet af afstemningerne er ekstraordinært: alle afstemninger blev vundet med en procentandel på 94-95 pct.

Det er en klar sejr med politisk betydning: En massiv forkastelse af de kapitalistiske monopoler og deres politiske repræsentanters diktater, en forkastelse af nyliberalismen, der har hersket i årtier, og af en bande kriminelles privilegier og straffrihed.

Folkeafstemningen viser, at arbejderbevægelsen og den folkelige bevægelse er ved at vågne op, at man ikke ønsker at lægge vores fremtid og vores sundhed i et fåmandsvældes hænder.

Resultatet vender en tendens, som har varet i årtier, og baner vej for andre vigtige kampe.

Det er det tredie slag mod Hr. Berlusconi på en måned efter valg til administrationen. Vinden blæser nu i en anden retning, men regeringen overlever takket være tyve korrupte deputerede.

Revnerne i parlamentsflertallet vil sandsynligvis blive udvidet og også i de partier, som udgør det. Samtidig tilbyder resultatet mere gunstige betingelser for at udvikle arbejdernes modstand, for at tildele den reaktionære regering et afgørende slag på gaderne og i fabrikkerne, i kraft af massemobilisering og massekamp.

Netavisen 14. juni 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne