CSC presses hårdt af konflikten med Prosa


Af Gerd Berlev

Kommunistisk Politik 11, 2011

Konflikten med CSC optrappes op til storstrejken fra 1. juni. Firmaet forsøger at frasige sig overenskomst med Prosa

” CSC Danmark A/S har meddelt PROSA, at vi fra i dag den 23. maj kl. 12.30 anser os som frigjort fra overenskomstgrundlaget med PROSA-foreningerne.”
Sådan skriver CSC i en pressemeddelelse og videre
 ”Hvis parterne ikke afslutter forhandlinger om dette tilbud i enighed senest den 27. maj 2011 kl. 12.00, bortfalder CSC Danmark A/S’ tilbud om overenskomst med PROSA-foreningerne” .

Mandag den 23. maj blev Prosa kaldt til møde med CSC’s ledelse og blev der præsenteret for den multinationale virksomheds ultimatum: Gå i forhandling udenom forligsinstitutionen og få den forhandling afsluttet inden fredag og vedtaget inden 1. juni. Da vi anser os som frigjort fra overenskomsten, er grundlaget for forhandling HK/privat-overenskomsten, en standard overenskomst, som virksomheder under Dansk Erhverv kan indgå uden videre.

Se
CSC vil frigøre sig fra PROSAs overenskomst
PROSA

Foran CSC Retortvej 24. maj 2011

Hvorfor kommer dette kampskridt nu?

– De over tre måneders lock-out og konflikt har styrket de konfliktendes sammenhold og ingen tror længere på at virksomheden ønsker en reel forhandlingsløsning. Det sammenhold ser ledelsen dagligt på vej til arbejde, eller på de ansattes balloner, t-shirts og nøglesnore etc.

– Det er ikke lykkedes ledelsen at nå et forhandlingsresultat, der er så ringe, som de ønsker det, trods forhandlinger. Dvs. uden betalt overarbejde, med en de facto arbejdstid på 45 timer, uden betalte pauser, fridage, betalt tillidsmandsarbejde etc., uden lønskala, uden tryghedsaftale af nogen betydning osv.

– Virkningerne af konflikten viser sig nu på vitale områder for samfundet: Skattesystemerne vakler og mangler opdateringer, CPR-systemet mangler massevis af opdateringer, hvilket vil berøre et evt. valg,  printjob kan ikke udskrives, nye politisystemer kan ikke tages i brug, der er en voldsom pukkel af rettelser til kørende systemer, der ikke kan behandles.

– Det er gået op for politikkerne, at sikkerheden for uvedkommendes kig i politiets og forsvarets data er på spil, at et valg kan risikere at kendes ugyldigt, og at også mange skatteindbetalinger kan forsinkes kraftigt. Også andre spørgsmål har skabt politisk røre i vandene, som sagen om at importere arbejdskraft for at udføre skruebrækkerarbejde.

– De indkaldte skruebrækkere er ikke så hurtigt oplært, som forventet og i øvrigt smutter mange igen, når det går op for dem, hvad de er en del af.

Alt i alt er virksomheden presset og det er ved at være sidste udkald for dem, hvis CSC vil undgå et regeringsindgreb inden folketingets sommerferie, der meget passende nu er udskudt til den 23. juni.

Arbejdsretssager under opsejling

To vigtige arbejdsretssager ser også ud til at få en afgørelse i løbet af en uge.

Sag om vikardækning. Denne sag har været behandlet i arbejdsretten, dommen ventes at falde tirsdag aften eller onsdag morgen. Hvis retten mener at der, som det står i overenskomsten, ikke må være mere end 10 vikarer, er resultatet at omkring 120 såkaldte ”overfrakker” er dømt ude af virksomheden. Dvs. dem, de har forsøgt at oplære til at erstatte dem der går i strejke (i almindelig tale kaldet skruebrækkere).

Sag om vidensoverdragelse.  Denne sag blev i sidste uge udskudt på grund af en procedurefejl og er nu sat til at foregå på torsdag kl. 14.30. Dommen vil så først komme i næste uge. Den handler om lovligheden af at sætte medarbejdere til at oplære andre til at overtage deres job med trusler om, at det er arbejdsvægring, hvis de ikke gør det. Igen en vigtig del af CSC’s strategi, der kan risikere at få et grundstød.

Med sammenhold kan vi vinde

Blandt de konfliktende og dem i arbejde er der ingen tvivl: Hvis vi kan bevare sammenholdet, så kan vi vinde konflikten.

CSC-aktivister

Det er også det CSC forsøger at ramme med sin seneste svinestreg. Det er klart, at nogen er i tvivl om de får råd til terminen, eller om de nogensinde kommer i job igen, hvis de ryger ud. En del er jo højt specialiserede i funktioner, der er ved at blive udfaset fra IT-området. Men med pensionen eller efterlønnen i sigte opstår der en vis fanden-i-voldskhed. Med situationen på boligmarkedet er udsigten til ikke at kunne betale boliggælden nok værre.

At kampviljen er stærk ses bl.a. af, at nogen konfliktende selv foreslår at formindske konfliktudbetalingerne, så det bliver omkostningsfrit at sende andre Prosa-foreninger på CSC i sympatikonflikt.

Prosa har flere overenskomster på stedet idet forskellige opgaver er blevet opkøbt eller insourcet  (SAS, Tryg m.fl.), desuden er der de oprindelige overenskomster, som er dem, der konfliktes på, Prosa/DK og PROFOT.

Prosa-medlemmer i arbejde mødes nu dagligt for at drøfte situationen og kunne handle når de mener det er nødvendigt.

Hvor er resten af fagbevægelsen?

En meget lang række fagforbund og fagforeninger har udtalt deres støtte til Prosa. Alle er klar over, at det er hele fagbevægelsens konflikt. Principielt handler den først og fremmest om retten til at indgå overenskomst. Derfor er Dansk Erhverv også med i forreste linie i forhandlingerne, og på Prosa-siden FTF.

Og det handler også om store internationale (amerikanske) koncerners muligheder for at udnytte og udbytte arbejdskraften på tværs af grænser og national lovgivning og aftaleforhold, også kaldet social dumping. Noget man kender meget til i byggefagene, men også f.eks. i nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

Hvorvidt starten af den udvidede konflikt vil føre til mange sympatistrejker er endnu uvist, idet der er nogen regler omkring sympatistrejker og LO-FTF, der ikke er ganske afklaret, og faglegalistisk tænkning fremherskende.

Om fagtoppene har formået at mobilisere medlemmerne vil vise sig på demonstrationen torsdag den 26. maj.

HK’s stilling: HK udtalte til deres tillidsrepræsentanter på et møde mandag, at de støtter Prosa i konflikten. At CSC truer med at indgå en HK-standard-overenskomst, har HK ingen indflydelse på.

Går Prosa i forhandling?

Den principielle indstilling er at forhandle, når man bliver inviteret. Det er eksplicit udtrykt, at dette IKKE betyder, at Prosa godtager det ultimatum, at konflikten har frigørende virkning. Det er heller ikke juristernes vurdering, at den har det. Prosa har via FTF indklaget CSC’s fortolkning til arbejdsretten som hastesag. Den vil formentlig også blive behandlet torsdag den 26.5.

Under alle omstændigheder kan der ikke indgås forlig uden det har været til urafstemning.

Se også

Storstrejke nærmer sig: CSCs kunder bekymrede

Netavisen 25. maj 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne