En principiel kamp: Støt konflikten på CSC

Af Peter Gulstad, netop konfliktfyret tillidsmand hos CSC

Tale holdt på 1. maj på Den røde Plads i Fælledparken, København

Peter Gulstad konfliktfyret tillidsamnd på CSC taler 1. maj på Den røde plads i FælledparkenPROSA, forbundet af IT ansatte, er i øjeblikket ude i en meget alvorlig konflikt på CSC, hvor vi nu i mere end 2½ måned har haft lckoutet 120 af vores medlemmer.

CSC er en amerikansk ejet virksomhed med 94.000 ansatte i mere end 40 lande.
De har opkøbt det tidligere statsejede Datacentralen, som leverer højt specialiserede it-løsninger til offentlige kunder. Bl.a. til cpr, skat og politi, men også til private f.eks. TDC, Tryg og Codan.

I de mange lande, hvor CSC opererer, er de vant til, at det er dem, der fastsætter løn- og ansættelsesvilkår ensidigt. De fleste steder har de ingen forpligtelser over for faglige organisationer og CSC samarbejder med andre arbejdsgiverorganisationer om at tryne fagforeninger i bl.a. den 3. verden, som forsøger at finde fodfæste, specielt i Indien.

CSC’s ledelse har ikke ønsket at acceptere, at sådan foregår det ikke i Danmark. De har i flere år forsøgt sig med at sabotere overenskomstsystemet ved at undlade at overholde aftaler, således at alle uoverensstemmelser skal igennem det fagretslige system. Selv når de er dømt, har vi måttet indklage dem igen, fordi de også nægter at efterkomme dommen, hvis den går dem imod.

CSC har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i januar fremsat voldsomme krav, som udgør forringelser på mindst 30% plus bortfald af vores tryghedsaftale.

Da vi ikke straks sagde ja, men ”kun” tilbød at forhandle om forringelser på mellem 7 – 10%, fik vi et lockoutvarsel på 120 mand – som nu har været lockoutet siden den 9. februar.

I den periode har vi for alvor fået det fagretslige systems urimeligheder at føle. CSC iværksatte deres lockout, selv om vi mente, den var i strid med fredsaftalen, men vi må pænt vente med at strejke til Arbejdsretten har afgjort, om vores strejke er i strid med fredsaftalen. En hastesag om spørgsmålet er ikke afgjort endnu.

Vi har set os nødsaget til at opsige fredsaftalen, (som indebærer at driften af IT-systemer i produktion ikke må konfliktrammes), for vi kan selvfølgelig ikke acceptere, at arbejdsgiverne kan lockoute 120 og vi samtidigt ikke må ramme dem på systemer i drift.  Da fredsaftalen blev indgået var der ingen der havde forestillet sig at arbejdsgiveren ville starte med lockout, men snarere, at en konflikt ville starte med strejke for at forbedre overenskomsterne. Derfor skal der desværre gå 3½ måned før konflikten kan udvides til systemer i drift.

CSC har så ansat danske og importeret udenlandske skruebrækkere. Den danske udlændingelov tillader dette. På den måde deltager staten i konflikten på arbejdsgivernes side. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt.

En stor del af vores medlemmer er blevet sat til at lave en stillingsbeskrivelse for sig selv, som de dagen efter kunne se på internettet som et jobopslag. Medlemmerne er herefter blevet beordret til at oplære de indhyrede skruebrækkeraspiranter, så CSC på den måde kan prøve at unddrage sig konsekvensen af en strejke. Vi har selvfølgelig protesteret. Det er efter vores opfattelse helt i strid med spillereglerne. MEN -  en hastesag om spørgsmålet bliver først behandlet i Arbejdsretten den 16. maj. Imens kan CSC benytte sig af deres fortolkningsret – dvs. så længe der ikke er en dom, kan de gøre som de vil.

Da en gruppe af medlemmer, som skulle arbejde under disse ydmygende omstændigheder, valgte at nedlægge arbejdet, var Arbejdsretten til gengæld særdeles effektiv. De blev straks pålagt at genoptage arbejdet og efter 3 dages strejke valgte CSC at bortvise dem og deres tillidsrepræsentant, som var sygemeldt. I øvrigt uden at forhandle med PROSA, sådan som overenskomsten kræver.

I forgårs blev jeg selv bortvist på grund af en fodfejl i forbindelse med formidling af medlemmernes beslutning om en igangsat overenskomststridig strejke. Fejlen blev ellers straks beklaget og rettet og fik i øvrigt ingen betydning. Og for anden gang inden for 10 dage bortviste de således en tillidsrepræsentant uden at forhandle med PROSA først.

Konflikten er meget principiel for hele fagbevægelsen af mange grunde

  • Det er tidligere efter mange sværdslag lykkedes for den danske fagbevægelse at få bl.a. amerikanske virksomheder til at indse, at de må indgå overenskomster, hvis de vil drive virksomhed i Danmark.
  • CSC og mange multinationale virksomheder ønsker ikke overenskomster der blander sig i deres ledelsesret
  • Hvis dette lykkes for CSC, bliver der åbnet for denne front igen. Tag ikke fejl. Dansk Erhverv støtter CSC fuldt ud i denne kamp.
  • Vi kan som fagbevægelse ikke acceptere, at der skal gives arbejdstilladelse til folk som kommer for at være skruebrækkere
  • Vi kan som fagbevægelse ikke acceptere, at virksomheden ikke respekterer den faglige organisation og tillidsrepræsentanterne.

Derfor er det vigtigt, at vi vinder denne kamp og vi håber derfor på Jeres hjælp på alle måder:

  • Støt os økonomisk bla. ved at købe et af de mærkater, som sælges her i Fælledparken
  • Støt os økonomisk ved at din faglige organisation støtter os.
  • Undgå konfliktramt arbejde. Fortæl os, hvis du støder på det.
  • Deltag i debatten i pressen

PROSA har besluttet at lave en landsdækkende aktionsdag mod CSC den 26. maj under parolen: Ja til forhandling – nej til diktat. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der kommer mere senere om tid og sted, og vi håber at se rigtigt mange af Jer den dag.

Netavisen 3. maj 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne