Græsrodskvindernes verdenskonference i Venezuela

Kvindernes internationale kampdag 100 år

Af Cory Fischer-Hoffman
Kommunistisk Politik 6, 2011

Verdenskonferece for græsrodskvinder idemonstrerer 8. marts 2011 i Caracas, Venezuela

Langs en støjende motorvej i Caracas, Venezuela, står en stribe høje bygninger, som engang tilhørte Exxon-Mobile. I dag er de hjemsted for Det Bolivariske Universitet, hvor fattige og folk fra arbejderklassen kan få gratis højere uddannelse og specialisere sig i fag, som fokuserer på samfundsudvikling og politisk organisering.

Det Bolivariske Universitet er bare et af de mange innovative regeringsstøttede projekter, der er i gang i Venezuela, og af den grund blev det valgt til at rumme Den Globale Konference for Græsrodskvinder, som fandt sted 4.-8. marts 2011.

I en markering af 100-året for den internationale kvindekampdag samledes hundreder af kvinder fra hele verden i Caracas for at dele deres erfaringer, drøfte en række vigtige emner, udarbejde forslag og udtrykke støtte for den demokratiske proces, som er i gang i Venezuela.

Kvinder fra konferencen og venezuelanske organisationer og partier deltog i en festlig march gennem Caracas’ centrum.

Delegationen fra Konfederationen af Ecuadorianske Kvinder for Forandring (CONFEMEC), 150 kvinder stor, henrykkede de mange deltagere med talekoret: Bella, bella, bella, que cosa mas bonita, las mujeres organizadas luchando por la vida (Skønt, skønt, skønt, hvilket herligt syn: Organiserede kvinder, der kæmper for deres liv).

Delegationen fra Tyrkiet gik arm i arm og bevægede sig sammen i en flot cirkeldans. Talekor og sange på snesevis af forskellige sprog gav ekko i de svedende gader, og kvinder krammede, kyssede, tog billeder og udvekslede kontakt. Selvom det foregik på forskellige sprog, var der et fælles kampens og solidaritetens sprog, og stemningen på gaderne var i top.

Åbningen af konferencen fandt sted i Nueco Cico, med en hyldest til Clara Zetkin, en ung tysk socialistisk revolutionær, som i 1910 propaganderede for nødvendigheden af en dag, som koncentrerede sig om kvindernes kamp. Det følgende år gik millioner af kvinder og mænd på gaderne og krævede rettigheder til kvinder og arbejdere og forlangte stemmeret til kvinderne.

Indianske Caribe-kvinder fra Venezuela bød verdens kvinder velkommen, og programmet fortsatte med forskellige kulturelle og musikalske optrædener.

Den 5.-7. marts deltog kvinderne i workshops og samlinger omkring de 12 temaer, som konferencen behandlede. Det var kvindernes dobbelte undertrykkelse, ret til reproduktion og seksualitet, arbejderkvinder og kvinder på landet, sult og underernæring, racisme og indfødte kvinder, unge kvinder, fremskridt for kvindernes rettigheder, imperialistiske aggressionskrige, miljøet og politisk deltagelse.

Inden for disse temaer deltog kvinderne i en arbejdsgruppe og debatterede og diskuterede disse spørgsmål i tre dage. Derefter stillede de forslag til hele konferencen.

Der var overvældende enighed blandt konferencens kvinder om at det største problem, som verdens kvinder står over for, er kapitalismen og fattigdommen, den skaber. Kvinder fra den såkaldte tredje verden, ligesom den tredje verden i den første verden, står yderligere over for imperialismen og kæmper stadig for grundlæggende suverænitet, som er afgørende for at være i stand til at opnå nogle rettigheder.

Forkortet af KP

Læs også
Hilsen fra Danmark til Den internationale Kvindekonference
Caracas, Venezuela, 4.- 8. marts 2011

Kvindernes internationale kampdag 2011: Interview med Dorte Grenaa
KPnetTV

Netavisen 31. marts 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne