“Grønne” arbejdsgivere: Arbejdsforhold skal bombes tilbage til 1. verdenskrig

Overenskomstfornyelsen for 20.000 gartnere, skovarbejdere og landbrugsassistenter er med udløb pr. 1.marts mildest talt i 11.time – og det tegner sort.

De såkaldt grønne arbejdsgivere har krævet 48 timers arbejdsuge. EU har ganske vist for længst tilladt denne grænse, hvilket de fleste for år tilbage ikke troede ville komme på tale; men det er nu den skinbarlige virkelighed. Hvis arbejdsgiverne – sammen med IT-virksomheden CSC – får magt, som de har agt, så skal vi i Danmark helt tilbage til 1919, før der sidste var tale om så lang en arbejdsuge. Den gang betjente arbejdsgiverne sig også af lørdagen som arbejdsdag.

Fagforbundet 3F, som varetager forhandlingerne for de 20.000 ansatte, tøvede ikke med at afvise kravet. Forhandlingerne er derfor brudt sammen.

Formanden for Den Grønne Gruppe i 3F, Arne Grevsen, oplyser:
– Arbejdsgiverne vil have løndumping ind i overenskomsten. Det vil vi på ingen måde gå med til. Vi gjorde det også klart, at vi ikke vil acceptere en overenskomst, som er dårligere end de forlig, som blev indgået på andre 3F-områder sidste år.

Som om det ikke skulle være tilstrækkeligt, så har arbejdsgiverne suppleret provokationen med endnu en. Den er speciel møntet på udenlandsk arbejdskraft:
– Der ønskes indgået en løn og arbejdstidsaftale for udenlandske medarbejdere, der i en begrænset periode arbejder i Danmark (uden at medbringe familie) og er her alene for at opnå en indtjening ved manuelt, ufaglært arbejde.

Meningen er, at de skal arbejde til 80 kr. i timen med en normalarbejdstid på 48 timer samt fritagelse for ydelse til blandt andet pensionsbidrag.

Der er flere gode grunde til at holde den ude af overenskomsterne. Dels i solidaritet med udenlandsk arbejdskraft, og dels fordi de i længden under alle omstændigheder vil falde tilbage på den nuværende arbejdsstyrke. Endelig vil det selvfølgelig forsøges at få en afsmittende effekt på andre områder og brancher.

Arbejdsgiverne mener, at 80 kr. i timen er en rimelig løn, idet deres alternativ kan være 20 kr. i timen i hjemlandet.

Netavisen 13. februar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater