VKO’s pensionsangreb skal slås tilbage!

LO indkalder til stormøde for tillidsfolk den 2. februar  i Odense Der må arbejdes for samlede og samlende demonstrationer over hele landet

Kommunistisk Politik 2, 2011

Hvordan slås VKO-regeringens nye angreb tilbage, der vil fjerne efterlønnen og gøre folkepensionen til et næsten uopnåeligt gode?

Det har ikke ligefrem sneet med initiativer. Der er en udbredt tro på, at angrebet vil gå i sig selv igen med et valg og en ny regering. Men det er ingen garanti, for VKO-regeringen kan godt forsøge at køre pensions- og efterløns-’reformen’ igennem inden et valg, bare baseret på det i dag eksisterende flertal.

Og under alle omstændigheder vil EU også efter et valg og af en  ny regering kræve fjernelse af efterlønnen og højere pensionsalder.

Så der er al mulig grund til at mobilisere til kamp imod det, og søge at skabe en fælles bevægelse, som omfatter alle generationer, for det nuværende pensionsangreb rammer i særdeleshed  alle fra 0-58.

De unges – indbefattet de studerende organisationer – må komme frem, ligesom en lang stribe interesseorganisationer, EU-modstanden o.s.v.

Se

De unge siger: Fingrene væk fra efterløn og pensionsalder

LO har meddelt, at det, for første gang i flere år, indkalder til et landsdækkende møde for tillidsfolk og fagligt aktive i Odense Congress Center 2. februar 2011 fra 12.30-16.30 for at drøfte, hvordan angrebet på efterlønnen slås tilbage. Der forventes mindst 1000 deltagere.

– Det utraditionelle initiativ er nødvendigt, fordi regeringens planer om at afskaffe efterlønnen primært rammer LO-lønmodtagerne, siger LO’s formand, Harald Børsting.

Det er forbavsende, at Børsting kalder landsdækkende faglig aktivitet for et ’utraditionelt initiativ’. Dansk LO er ikke kendt for at være dem, der først går på barrikaderne. Snarere som dem, der slet ikke gør det. Man undlod simpelthen at deltage i den fælleseuropæiske aktionsdag, som Euro-LO indkaldte til i september sidste år.

– Vi synes, at det er rigtig godt, at LO har taget initiativ til at samle landets tillidsfolk. Der er behov for at sige stop overfor regeringen, men der er også brug for at samles om at sætte aktiviteter i gang og få diskuteret politik, Vi skal have så mange tillidsfolk til Odense som muligt, så vi kan få sat en offensiv dagsorden, så vi kan få en ny regering og en ny politik, siger Anders Olesen formand for byggefagene i København og Fagligt Ansvar.

Netavisen 19. januar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne