Løgnen om arbejdskraftmanglen

Af Kommuistisk Politik

Rød (såkaldt) og blå blok er midt i efterlønsdebatten enige om årsagen til problemerne for det fremtidige velfærdssamfund: Mangelen på arbejdskraft! I bedste fald må deres analyse betegnes som en ny løgnagtig myte på linie med ældrebyrden med videre.

Løkkes løsning hedder afskaffelse af efterlønnen. Thornings er en forhøjelse af den ugentlige arbejdstid med en time. De Radikale har forsøgt sig med et: “Begge dele” – men uden held. Godt det samme, fordi begge ledere af henholdsvis rød og blå blok har erklæret sig principielt enig i modpartens forslag.

Deres påstand om en fremtidig mangel på arbejdskraft bringes frem midt i en tid, hvor såvel det private som det offentlige har fyret og fortsætter med at fyre og/eller reducerer antallet af ansatte. Der er intet, der tyder på, at denne udvikling vendes. Tværtimod! Udflagningen fortsætter, og den sociale dumpning, der først og fremmest bygger på at importere underbetalt arbejdskraft fra andre lande, er med til på en og samme tid at mindske antallet af arbejdspladser og følgelig forøge køen af arbejdsløse.

Senest har Post Danmark erklæret, at de vil fyre omkring 2.500 postarbejdere. Fyringen af et 4-cifret antal ansatte har ikke høstet nogen forargelse blandt etablerede politikere eller fagbosser. Postvæsenet vil benytte en aftrædelsesordning for seniorer til at dække en del af indskrænkningen. Alt efter anciennitet følges en aftrædelse med 100-200.000 kr.

Postarbejdernes Fagforbund 3F’s hovedforhandler Lars Chemnitz udtaler til Information:
– De fratrædelsesordninger er ikke særligt guldrandede. De er skabt for, at man kan komme lidt hurtigere ud, hvis man i forvejen er tæt på at gå, og så kan man beskytte et job for en kollega.

Nu er det vanskeligt at afkræve 3F alene at skulle ændre en årtier benyttet og anerkendt praksis i fagbevægelsen, når det kommer til massefyringer. Metoden er benyttet til hudløshed, og i nutiden vel nærmest et sjældent gode; men man kunne midt i en aktuel efterlønsdebat godt tænke sig en skarpere profil.

Det er trods alt hyklerisk, når en statsejet virksomhed fremmer seniorers afgang fra arbejdsmarkedet, mens statsminister og oppositionsleder taler om nødvendigheden af at beholde de ældre på arbejdsmarkedet. Begge parter har endda med deres “velfærdsforlig” fra 2006 forlænget pensionsalderen til det fyldte 71. år og udskudt efterlønnen til det fyldte 62. år.
De er tavse som graven.

Når det gælder imødegåelse af massefyringerne, må fokus rettes mod bl.a. Ældresagen:
– Alle taler om, at vi skal have ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet, og så forsøger man samtidig fra arbejdsgivers side at få folk over 60 til at holde op. Det her viser, at der altså er lang vej igen, før holdningen på arbejdsmarkedet bliver ændret, udtaler økonom i Ældresagen, Jens Højgaard, der ganske vist skåner politikerne for deres ansvar.

Enhedslistens Frank Aaen har også pippet lidt mod paradokset; men som det fremtidige parlamentariske underlag for en rød-blok regering er harmen til at overskue.

Lederne af henholdsvis rød og blå blok kan nu indvende, at mangelen på arbejdskraft, er et problem, der vil indtræffe med årene. Det er et fremtidigt problem, der ikke gør sig gældende lige nu.

Det må man med 170.000 registrerede arbejdsløse så sandelig give dem ret i! Omkring 800.000 personer i den erhvervsaktive alder står udenfor det ordinære arbejdsmarked. Det danske samfund må siges at råde over en stor arbejdskraftreserve.

Kan vi få problemer på sigt? Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet mener det ikke:
– Der er absolut ingen garanti for, at der vil være beskæftigelse til efterlønsmodtagerne. Vi risikerer at sidde fast i lavvækstfælden lang tid fremover.

Økonomiprofessor Jesper Jespersen fra Roskilde Universitet erklærer sig enig:
– Der er ikke udsigt til nogen optur, der kan skaffe flere job, i dette årti.

Selv om der rent faktisk skulle være brug for mere arbejdskraft, siger alle prognoser, at vi navnlig får brug for højtuddannet arbejdskraft. 80 procent af efterlønnerne er imidlertid faglærte eller ufaglærte. Blot to procent har en lang videregående uddannelse.

Mangel på arbejdskraft er et ikke-eksisterende problem de næste 10 år! Skulle konjunkturen på et tidspunkt herefter vende har vi en arbejdskraftreserve indendørs på mellem 200 og 800.000. Skulle panikken opstå, så står millioner fra Østeuropa og de baltiske lande i kø for at få arbejde – også i Danmark.
Hvor er panikken så henne?

Næeh, Løkke og Thorning: Efterlønsforringelser og forøget arbejdstid handler rummer en helt anden dagsorden: Begge forslag – som ikke er acceptable “løsninger” – får økonomiske konsekvenser, der på den ene side rammer almindelige mennesker på helbred og pengepung, og på den anden og modsatte side gavner stat og kapital.

Vi siger: Føj for den lede!

Netavisen 12. januar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne