Århus-røveri: En halv milliard


De nye besparelser fra det socialdemokratiske byråd i Århus rammer især samfundets svageste grupper, børnene, handicappede, psykiatriske patienter, de socialt udsatte og ældre med behov for hjælp

Kommunistisk Politik 1, 2011

Klik og forstør

I Århus kommune skal der spares igen. Et nyt sparekatalog udkom i december og det inkludere også det traditionelle udsalgskatalog af kommunale aktiviteter til private aktører.

Denne gang er de almindelige besparelser opregnet til 361 mio. kr. og hertil et særligt spareforlig på de mest udsatte på yderligere 172 mio. Siden specialområderne overgik til kommunen fra amterne er behovene vokset, uden at penge er vokset tilsvarende, hvilket har betydet store underskud i socialforvaltningen. Hele pakken ventes planmæssigt vedtaget den 26. januar.

Socialpædagogernes Landsforbund udtaler:
På nuværende tidspunkt foreligger et spareforslag, som betyder, at Århus Kommune i løbet af de næste par år stort set nedlægger samtlige specialiserede børn- og ungeinstitutioner. At udviklingen for de voksne handicappede bliver sat 20–30 år tilbage i tiden. Og at livsvilkårene for psykiatriske og udsatte mennesker bliver helt uacceptable og uværdige.

Socialpædagogerne står som medanbefalere af en demonstration mod Århus Byråd den 7. januar.

Også på børneområdet oplever man det som om tiden skrues tilbage og løfter og politisk valgflæsk er snyd og bedrag.

BUPL Århus udtaler:om sparekataloget:
– Sparekataloget handler ikke kun om, at der skal spares på administrationen. Børne- og ungeområdet bliver ramt af store forringelser på vuggestuerne, i dagplejen, i skovbørnehaverne, i SFO´erne, i specialtilbuddene, i handicaptilbuddene og tilbuddene til børn og unge med særlige behov.

Forældrenævnet i Århus karakteriserer sparekataloget som ’velfriseret’ og kendetegnede ved at konsekvenserne af besparelserne ikke er beskrevet. Det forbereder bl.a. stormøder og høringssvar.

FOA i Århus har sammen med andre forsøgt at starte en debat mod brug af udlicitering og anvist steder i bureaukratiet, der kan spares væk.

Aktivering af ledige og Rådhusrengøringen er eksempler på en planlagt besparelse, der hurtigt kan gå galt. Budgetforliget selv nævner, at et udbud af tilbud til kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere kan betyde at “kvaliteten vil falde i nogle tilbud som konsekvens af den lavere pris”. Netop for de grupper, der risikerer at falde ud af samfundet.

På ældreområdet foreslår budgetforliget en række effektiviseringer, der hurtigt kan vise sig at være rene nedskæringer. Det drejer sig eksempelvis om indførelse af forskellige former for ny teknologi som robotstøvsugere, påsætningsskylletoiletter og loftslifte. Der indføres samtidig med at der fjernes personaleressourcer, uden nogen ved om disse teknologier reelt vil betyde mindre behov for mennesker.

Der er demo for socialt udsatte fredag den 7. januar kl. 14.30 fra Store Torv til Rådhuspladsen
Se mere
her

Netavisen 6. januar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne