Politiovergreb på stribe: Fjern lømmelpakken!

Politistaten blev en realitet i Danmark under det højt profilerede FN-klimatopmøde COP15, der endte som en gedigen politisk fiasko. Efterspillet bringer flere og flere oplysninger frem om hvordan København blev gjort til COPenhagen.

Bevæbnet med en politistatslov med det muntre navn ’Lømmelpakken’ og tilskyndet og opmuntret af VKO-regeringen begik politiledelsen og dansk politi det ene overgreb og den ene ulovlighed efter den anden. Næsten 2000 mennesker blev arresteret uden at have begået nogen lovovertrædelser.

VKO ville ikke tåle nogen form for uro og protest i gaderne. Derfor førtes op til topmødet en massiv mediekampagne om, at København ville blive overskyllet af ’voldelige aktivister’. Men der var ingen vold under flere ugers protester – andet end den vold, politiet benyttede. Der var mindre vold end efter en topkamp i superligaen.

Mere end hundredtusind demonstrerede og protesterede fredeligt. Masseanholdelserne havde et klart politisk formål: at undertrykke og dæmpe protesterne.

Nu er der faldet en klar dom i Byretten om, at massearrestationerne den 12. december under den største af protesterne var ulovlige, hvor mere end 900 personer blev sat i ’futtog’ på Amagerbrogade. Over 200 har anlagt sag mod politiet, og blev alle tilkendt en erstatning på mellem 9000 og 5000 kr. Politiet har straks anket dommen. Men også en lang række andre “præventive” arrestationer ved forskellige andre aktioner og på Christiania under COP15-forløbet blev underkendt.

Kun arrestationen af medlemmer af ‘sort blok’ den 12. december er ok med Byretten. ‘Sort blok’ blev af politiet gennet ind i den store og fredelige deomnstration, og langt hovedparten af de anholdte have intet med ‘sort blok’ at gøre.

Læs Byrettens sammenfatning af dommen

Byretsdommen mod politiet understreger, hvad kritikerne af lømmelpakken sagde på forhånd:
 – Forslaget er endnu et kæmpeskridt på vejen mod politistaten  – Det er et angreb på ytringsfriheden og demonstrationsretten. Det tager sigte på at begrænse den grundlovssikrede demonstrationsret under påskud af at ville bremse hærværk.– Forslaget er en garanti for mere politivilkårlighed …
Troels Riis Larsen, APK

Lømmelpakken blev brugt og misbrugt fra samme øjeblik, den trådte i funktion. Det er en anti-demokratisk lov, som helt skal fjernes.

Men politiet og anklagemyndigheden har også anket en anden dom ved Byretten: Den 25. november idømtes talskvinderne for ulydigheds-netværket Climate Justice Action fire måneders betinget fængsel for vold mm. Anklageren vil have straffen for Tannie Nyboe og Stine Gry Jonassen forvandlet til ubetinget fængsel.

Lømmelpakken og politiets brutale optræden skulle nemlig ikke bare inddæmme masseprotesterne. De havde også et andet og særligt formål: Aktivisme skulle kriminaliseres, og  ‘civil ulydighed’ rammes så hårdt, at den i fremtiden skulle opgives som massepolitisk kampmetode.

Tre andre internationale talsmænd for Climate Justice Action blev også arresteret under COP15. Natasha Verco og Noah Weiss blev frikendt ved samme ret, som har dømt Tannie og Stine, mens man opgav sagen mod den tyske aktivist Tadzio Müller, der blev anholdt dagen før ’Reclaim Power’-aktionen den 16. december ved Bellacentret. Ingen overhovedet er blevet dømt for vold ved denne aktion, for den var ikke voldelig – bortset fra politiets brug af rødglødende knipler på demonstranter, pressefolk og tilmed delegerede til COP15.

Dokumentarfilmen En Klima-krimi! fra DRs Pirat-TV, offentliggjort på årsdagen for Climate Justice Actions demonstration og People’s Assembly ved Bellacentret, har ved optagelser fra politradioen afsløret, at der var tale om et velforberedt politioverfald, da demonstrationen blev angrebet og klimatalskvinderne på højttalervognen blev arresteret af civilbetjente.

Politifolkene blev blandt andet opmuntret af indsatslederen med følgende:
”Så vil jeg fandem rendeme se den stav der så den bliver rødglødende, når vi skal op og have fat i den bil. Fuld skrue igennem det lort. Slut. ”

Se klip fra En Klima-krimi! her
Politiken

Se hele En Klima-krimi! her
DR PiratTV

Der er ingen tvivl om, at indsatslederen opfordrer til at tæske løs på demonstranter, journalister, hvem som helst, der befandt sig uden for BellaCentret den 16. december 2009. Og det er stanghamrende ulovligt.

Dommen mod Tannie Nyboe og Stine Gry Jonassen må omstødes. Det er en politisk dom. De er uskyldige i forhold til anklagen, og ofre for en politikonspiration. Det er en dom mod fredelig civil ulydighed, der skal legitimere kriminalisering og politiovergreb.

Der må foretages en uvildig undersøgelse af politiets optræden under hele COP15, herunder de ulovlige masseanholdelser den 12., tåregasangrebet på Christiania 14. december, de ulovlige aflytninger og ransagninger,  angrebet på Climate Justice Actions demonstration den 16. december o.s.v.  En sådan undersøgelse bør også belysekoordinationen mellem VK-regeringen og politiet under COP15.

Og det bør få konsekvenser for den københavnske politiledelse, der nu har dom for at den begik hundredvis af forbrydelser.

Se yderligere links under tillægget

Tillæg

Om politiets brug af stave

Af ’Lov om politiets virksomhed’ (2004)

§  16. Politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og må alene ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Det skal indgå i vurderingen af forsvarligheden, om magtanvendelsen indebærer risiko for, at udenforstående kan komme til skade.
Stk. 2. Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et minimum.

Af Særlige bestemmelser om visse magtmidler

§ 18. Stav må kun anvendes med henblik på

1)   at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person,

2)   at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred,

3)   at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg,

4)   at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom,

5)   at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres aktiv modstand, eller

6)   at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes uopsættelig og anden og mindre indgribende magtanvendelse skønnes åbenbart uegnet.

Stk. 2. Før stav tages i brug med henblik på rydning af gader, bygninger m.v. for et større antal personer, skal det så vidt muligt tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge stav, hvis politiets påbud ikke efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet.

Stk. 3. Har politiets brug af stav mod person medført skade, skal den pågældende straks undersøges af en læge, medmindre det skønnes åbenbart ubetænkeligt at undlade lægeundersøgelse.

KPnetTV: Dækning af COP15

Klimakampen på KPnetTV
En samling af KPnetTVs klima-dækning, fra Shut It Down-aktion, over lømmelpakke, til dommen over Tannie og Stine. (for videoer fra Peoples assembly se særskilt playliste)

COP15 PeoplesAssembly
Talere ved Peoples Assembly uden for Bella Center. 16. december 2009

Kommunistisk Politik/Netavisen: Artikler om lømmelpakken, COP15 og kriminalisering af politisk aktivisme

Venstres lømmelpolitik
25. september 2010

Politistatslov mod aktivisme, passiv modstand og civil ulydighed vedtaget
27. november 2009 

Politistat i aktion: Op mod 1000 anholdt i fredelig kæmpedemonstration
12. december 2009

VKO-regeringens politi
15.  december 2009

Tag magten tilbage
17. december 2009

Politistatsprovokation: Klimabevægelsens talspersoner fængsle
17. december 2009

COP-enhagen Day & Night
11. januar 2010

Når uret bli’r ret…
26. november 2010

Netavisen 16. december 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne