Politistatslov mod aktivisme, passiv modstand og civil ulydighed vedtaget

Protesterne var der – fra de højlydte protester fra Slotspladsen, hvor initiativet Væk med lømmelpakken bankede det på trommer ind gennem murene  til de mere eller mindre skarpe afvisninger af uropakken en lang række juridiske institutioner, menneskerettighedsorganisationer og tilmed en højresnoet tænketank. Hverken vrede eller paragrafrigtig saglighed, eller de stadig mere omfattende protester betød noget. VKO går ikke ind for dialog – men vedtog sin egen lov uden videre dikkedarer.

Den spæde parlamentariske opposition forsøgte at ’modarbejde’ loven ved at foreslå at den kun skulle gælde under klimatopmødet – og blev fejet af banen.

- Det er en ren politistatslov, udtaler Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne. Dens formål er simpelthen at kriminalisere al aktivisme, al passiv modstand og al civil ulydighed – og lade det være op til politiet at bestemme og tolke spillereglerne.

- Det er ikke voldelige protester, VKO er ude efter. Det er fredelige politiske protester. Lige nu er det klimaaktivismen med de bebude civile ulydighedsaktioner ved topmødet. Senere bliver det vrede forældre, frustrede sosu’er og arbejdere, der har fået nok.

’Uropakken’ er en del af finansloven. Og det er nu kommet frem, at den vil blive fulgt op af endnu et umenneskeligt og menneskerettighedskrænkende tiltag fra en regering, der både fører krig i udlandet og mod sin egen ungdom og sit eget folk.

Folk, der kan have boet og arbejdet i Danmark i årevis, men ikke er danske statsborgere, skal efter VKO’s plan kunne udvises for en bagatelagtig forseelse – som f.eks. at nægte at gå væk fra en fredelig aktivistkæde – der efter uropakkens vedtagelse kan give 40 dages fængsel.

Endnu engang går VK's og Dansk Folkepartis 'Danmark' foran i en reaktionær udvikling på internationalt plan.

- Det er en ny forrykt svinestreg fra en kriminel lov-og-orden regering, der ikke er i stand til at sikre danskerne mod bandekrige, men søger at sikre sig selv og klimadestruktive monopoler mod fredelige politiske protester, siger Troels Riis Larsen og tilføjer:

– DFs racistiske dagsorden siver ind i alle porer i det såkaldte retssamfund. Men kampen mod lømmelpakken og dens opfølgning vil fortsætte hele vejen under klimatopmødet, og også derefter.

APK er overbevist om, at ’uropakken’ er et internationalt koordineret skridt mod politistaten, som fortsætter i terrorlovgivningernes og overvågningslovenes spor. En sådan ondsindet spiral udvikler sig kun nedad, kun til det værre, som historien viser. Den stopper aldrig, før den bliver stoppet.

Som Seattle var starten på en bevægelse med masseaktivisme og civil ulydighed som metode, skal København og COP15 bringe den til ophør med politistatsmetoder. Den vil særligt blive taget i anvendelse mod de aktivistiske manifestationer, der er annonceret af f,eks. den internationale klimabevægelse Climate Justice Action.

- Nogle skal skræmmes væk fra protest, nogle skal bankes på plads, nogle skal fængsles, siger Troels Riis Larsen.

– Vi er vidner til det største opbud af politi og politimateriel nogensinde i vort land. Noget af det lånt i udlandet. Der er skaffet plads til hundreder eller tusinder af tilbageholdte, arresterede og fængslede. De magthavende er bange, og de har grund til det – selvom der ikke er lagt op til voldelige aktioner under topmødet. De ved at tingene er værre end de vil stå ved – at klimakrisen, fødevarekrisen, den økonomiske krise og alle de andre kapitalistiske kriser uddybes. Og derfor vil de slå protesten ned nu.

APK opfordrer til massedeltagelse i de civile ulydighedsaktioner. Troels Riis Larsen siger:

- Vi opfordrer samtidig Enhedslisten, SF og socialdemokraterne, de folkelige og faglige organisationer til at mobilisere til deltagelse i disse manifestationer, og demonstrere, at de ikke bare i ord er modstandere af 'lømmelpakken'. Nu bliver disse aktioner ikke bare en protest mod klimasvineri for profit, men også mod den truende politistat, og det er en pligt at sige fra.

Netavisen 27. november 2009