COP-enhagen Day & Night

Kommunistisk Politik 1, 2010

WONDERFUL  COP-ENHAGEN Plakat af Camilla BrodersenNæsten 2000 blev frihedsberøvet under COP15. Det berygtede danske politi brugte både massearrestationer og målrettede arrestationer af ledende klimaaktivister. Men en bevægelse til forsvar for de politiske klimafanger er vokset ud af topmødedemonstrationerne og protesterne mod 'lømmelpakken'.

Næsten 2000 personer blev ifølge politiets egne tal (som ikke overdriver) frihedsberøvet under COP15 i København. Og her er ikke kortvarige tilbageholdelser, som der var rigtig mange af, talt med. Heller ikke visitationer og anden chikane. Ofrene for dette kan tælles i endnu flere tusinder.

I alt er 1.915 personer blevet anholdt  i perioden 5.-19. december under klimatopmødet, har politiet oplyst. En præcis opgørelse over forholdet mellem danskere og udlændinge foreligger ikke. Næsten alle – 1.898 – blev anbragt i de midlertidige bure på Retortvej i Valby, der var tæt belagt nat og dag. Det ene hold arresterede afløste det andet, og den livsfarlige peberspray blev brugt flittigt.
De øvrige 17 er formentlig kommet til behandling på skadestuer efter mødet med politiet.

Af alle disse masseanholdte blev langt de fleste løsladt i løbet af 12 timer eller mindre. Kun en minimal brøkdel er sigtet for noget som helst. Det præcise tal foreligger ikke.

Knap halvdelen af de frihedsberøvede – mere end 900 – blev anholdt under den store og overordentlig fredelige klimademonstration den 12. december, der angiveligt samlede 100.000. Af de øvrige blev de fleste anholdt i forbindelse med aktioner organiseret af Climate Justice Action, som blev stoppet eller manipuleret af politiet og hver bidrog med op til nogle hundrede anholdte, sidst ved Reclaim Power-marchen til Bella Centret den 16. december, som samlede et sted mellem fem og ti tusind demonstranter.

Politiet har med andre ord gennemført ’præventive anholdelser’ i stor stil – anholdelser på politiets egen løse formodning om, at de pågældende måske kunne finde på at overtræde en eller anden bestemmelse eller i værste fald begå noget ulovligt.

Det har henvist til ’lømmelpakken’ som lovgrundlaget for anholdelserne af næsten tusind mennesker den 12. december – langt de fleste fredelige demonstrerende – og har dermed bevist, at kritikerne havde ret, når de sagde, at denne politistatslov skulle bruges mod fredelige protester. Kritikerne sagde os, at den ikke kun vil blive anvendt under klimatopmødet. Nu skal den sættes ind over for protester mod den økonomiske krise, mod de danske krige eller over for faglige konflikter.

Påskuddet for masseanholdelserne har været, at det ellers ville være kommet til uroligheder. ”Nul tolerance” over for demonstranter, der behandles og fremstilles som kriminelle og ballademagere. ”Klimabøller” var et ord, som blev opfundet dertil af en anløben journalist. VKO-regeringens politi skulle bevise, at det ikke står tilbage for VKO-regeringens soldater i Afghanistan, når det gælder om at udvise samme professionelle og uprofessionelle brutalitet som de amerikanske og britiske storebrødre og forbilleder.

Det lykkedes da også politiet at slå endnu flere skår i billedet af den danske idyl og nærme imaget til den snavsede virkelighed.

Gik efter talsmændene

Den 16. december arrangerede Climate Justice Action en stor march til Bella Centret i København, hvor COP15 foregik. Det var lagt op som og blev en af de alternative hovedbegivenheder. Et ’Folkenes topmøde’ skulle præsentere statslederne for klimabevægelsens og folkenes krav til en alternativ politik, der tager sigte på effektivt at gøre noget ved den globale opvarmning og klimakatastrofen. Demonstranterne ville forsøge at trænge igennem politikæden for at gennemføre den fredelige aktion i umiddelbar nærhed af Bella Centret, hvorfra delegerede og deltagere fra ngo'er m.fl. ville slutte sig til.

Det nu globalt berygtede danske politi ville imidlertid for enhver pris forhindre denne dybt relevante aktion. Fra starten af demonstrationen blev deltagere massearresteret. Det fortsatte ved Bella Centret, hvor talskvinderne for CJA, Tannie Nyboe og Stine Gry Jonassen, blev hevet ned fra højttalervognen og arresteret – efter de havde erklæret forsøget på at trænge ind ved Bella Centret for afsluttet og ’Folkets topmøde’ var gået i gang udenfor. De delegerede fra Bella Centret, som søgte at slutte sig til det, blev mødt af en mur af politi med knipler og slag.

Dagen før var en tysk talsmand, Tadzio Müller, blevet anholdt af civilklædt politi efter et pressemøde i Bella Centret. Politiet gik målrettet efter talsmændene for en erklæret og reel ikke-voldelig bevægelse, der åbent havde fremlagt planer, mål og hensigter.

Retsmøderne, som førte til varetægtsfængsling af disse og nogle andre i politiets søgelys efter ledere, afslørede, at politiovervågningen, udspioneringen og aflytningen af klimaaktivisterne var nærmest altomfattende. Det samme viste retsmødet for Greenpeace-aktivisterne, der gjorde den samlede sikkerhed til grin ved at byde sig selv med til Gallataffel på Christiansborg. Timevis af bånd med telefonaflytninger kunne fremlægges.
Klimaaktivisterne anklagedes for opfordring til vold og mange andre grimme ting i kategorien falske beskyldninger.

En tysk aktivist slog hovedet på sømmet, da han erklærede:
”Mennesker, som er kritiske over for den førte politik, bliver gennemtrevlet, som var de medlemmer af kriminelle bander. Danmark befinder sig på en stejl vej hen imod overvågningsstaten. Øjensynligt gør det danske politi tjeneste som regeringens politiske politi.”

Både Tadzio Müller, Stine Gry Jonassen og Tannie Nyboe blev løsladt før jul. Den 4. januar blev den australske Climate Justice-aktivist Natasha Verco og en amerikansk mand også sat på fri fod, men sigtelserne opretholdes.

Tadzio Müller erklærede ved løsladelsen:
"Den danske stats vanvittige overreaktion med fængsling af omkring 1.800 aktivister uden nogen som helst grund, klapjagten på bevægelsens talspersoner og angreb med tåregas og peberspray er en farlig præcedens, ikke kun for Danmark, men for hele verdens fremtid."

Stine Gry Jonassens mor, Anne-Marie Nielsen, advarede den danske befolkning om den ’snigende fascisme’, som politirepressionen er udtryk for.

Løslad klimabevægelsen!

Solidariteten med de tilbageholdte og fængslede klimaaktivister var umiddelbar. Straks ved den første massearrestation den 12. december afholdtes protester uden for burene i Valby, som blev genoptaget ved de efterfølgende masseanholdelser. Da klimabevægelsens talsmænd arresteredes og det stod klart, at denne ikke-voldelige bevægelse skulle undertrykkes med magt, blev der arrangeret omfattende protester – bl.a. i form af en stor demonstration den 18. december fra Palæstinas Plads (tidligere Israels Plads) til Christiansborg og en jule-larme-demonstration ved Vestre Fængsel den 24. december for de syv klimaaktivister og for de Greenpeace-folk, der skulle holde jul bag tremmer.

APK's talsmand, Troels Riis Larsen, erklærede i forbindelse med arrestationerne af klimatalsmændene:
- Det er en principiel sag, og der må opbygges en slagkraftig solidaritetsbevægelse med disse politiske fanger for et korrupt system, som er ude af stand til at bekæmpe klimaødelæggelse eller tackle klimakrisen, men har rustet sig til at nedkæmpe fredelige demonstrationer og fængsle klimabevægelsens dygtige talsmænd. 
- Når de fængsler talsmændene, fængsler de hele klimabevægelsen, og mere end den, sagde Troels Riis Larsen.

Det danske politis brutalitet og massearrestationerne blev afspejlet i de internationale medier, som også rapporterede om den gigantiske demonstration den 12. december og om Greenpeaces vellykkede deltagelse i dronningens taffel, som samtidig udstillede politiets fordomme, der ikke greb ind over for smokinger og lange kjoler, men visiterede mere beskedent klædte folk i busser og på gader, mens inspektør Per Larsen pralede af det trænede politiinstinkt for ballademagere.

Fængslingerne af talsmænd og aktivister fra notorisk ikke-voldelige organisationer har vakt vrede over hele verden. Ved mange danske ambassader og konsulater er der afholdt protestmanifestationer. Der er talrige protestskrivelser i gang. Tilmed den spanske regering har protesteret mod fængslingen af Greenpeaces spanske talsmand.

Ikke med urette fornemmes det, at den danske regering og dens politi, som Tadzio Müller konstaterede, har forsøgt at skabe en præcedens for den fremtidige behandling af demonstranter og civile ulydighedsaktioner ved internationale møder.
Det er også det, der står på spil.

Klimabevægelsen har oprettet sit eget solidaritetssite mod politirepression på
www.cop-enhagen.net

Netavisen 11. januar 2010