FOA efterlyser mere solidaritet op til OK 2011

Forhandlingsorganisationen KTO, der er et fællesskab af faglige organisationer, som repræsenterer lønmodtagerside i den kommunale sektor, har slået søm i den endelige overenskomstplatform.

De kommende forhandlinger følger et år efter, at den vigtige og dominerende private sektor med industrien i spidsen indgik overenskomster, der i den grad var underdrejet og præget af, at arbejdsgiverne i læ af krisen var yderst offensive. Forhandlerne på det kommunale område forventer også, at det bliver vanskeligt at høste fornuftige resultater.

På lønområdet udtrak KTO blandt andet et krav om et lavtlønsværn, der omfatter små 15 procent af de kommunalt ansatte. Det omfatter ansatte til og med løntrin 17. Samtidig skal der indføres et nyt løntrin 56 i den anden ende af skalaen, så kommunale topchefer kan tjene endnu mere.

Denne fordeling er FOA, som organiserer de lavestlønnede, utilfreds med: – Balancen er for skæv, udtaler FOA’s formand Dennis Kristensen.

– Vi er tilfredse med, at der trods alt kommer et lavtlønsværn, men det burde have omfattet betydeligt flere, så der havde været en klar og tydelig solidarisk profil i kravene. Leverpostejen koster det samme, hvad enten du aflønnes på løntrin 18 eller løntrin 55. Men cheferne på de højeste løntrin vil stadig få mere end tre gange så meget som for eksempel ansatte på løntrin 18, fordi KTO har valgt at stille krav om procentvise lønstigninger i stedet for krav om kronebeløb, siger Dennis Kristensen.

FOA efterlyser også et ligelønsprojekt, der over en årrække kunne sikre ligelønnen kønnene imellem:

– Vi ved godt, der ikke er mange penge til ligelønnen lige nu. Men organisationer, der repræsenterer et flertal af de kommunalt ansatte, havde ønsket, at kravet blev stillet denne gang. Det gør der ikke nu, fordi de højtlønnede i AC- og FTF-gruppen har nedlagt veto mod ligelønsprojektet. Det er også et udtryk for mangelen på solidaritet – vel vidende at der slet ikke er penge nok til at løse ligelønsproblemet hverken ved denne eller næste overenskomstforhandling.

Et af de centrale krav, FOA er meget tilfredse med, er større tryghed i ansættelsen. Det er de voldsomme fyringsrunde, der har udløst ekstra stor harme over kommunernes måde at håndtere afskedigelserne på:

– Det er vigtigt, at det er kommet med. Kommunerne er hver især store arbejdsgivere med tusindvis eller sågar titusindvis af ansatte. Men de har sandt for dyden ikke været særligt dygtige til at håndtere den fyringsrunde, som mange af dem står i lige nu. Her har store private arbejdsgivere været langt dygtigere med tilbud om omskoling, kompetenceudvikling, jobbanker og genbesættelser. Her kan kommunerne lære meget, og det håber jeg, de også kan indse, når de om et par måneder sidder ved forhandlingsbordet, siger Dennis Kristensen. 

Netavisen 10. november 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne