Én finanslovulykke kommer sjældent alene

Kommunistisk Politik 17, 2010

VKO-regeringens forslag til finanslov for 2011 cementerer og uddyber ’genopretningspakken’, som hundredtusind protesterede mod i juni måned. Der skæres ned over hele linjen. Ungeorganisationerne annoncerede straks ved offentliggørelsen demonstrationer i København, Århus og Odense ved folketingets åbning den tirsdag den 5. oktober.

Det meste af snakken i den borgerlige presse – og det er stort set alle danske medier – har efter offentliggørelsen af VK-regeringens finanslovforslag, der skal vedtages i den kommende folketingssamling, været hvem som skal lægge den sidste nødvendige stemme til for at sikre den sorte nedskæringsplan det nødvendige parlamentariske flertal.

De fleste af dem peger på partiet Liberal Alliance, som blev skabt og massivt promoveret op til sidste folketingsvalg for at redde VK-regeringen på løftet om en anstændig borgerlig politik og om at sætte Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Nu er det en selvfølge for de tidligere radikale folketingsmedlemmer at samarbejde og konkurrere med Pia Kjærgaard om asociale uhumskheder. Liberal Alliance er blevet den fallerede nyliberalismes fanesvinger nr. 1 i den danske andedam. Man vil tage sig godt betalt for stemmerne – og sikre skattelettelser og tilbagerulning af tidligere tiders velfærdsreformer.

Valgkampen er i gang – og de borgerlige medier skal nok dy sig for at beskæftige sig med indholdet af VKO’s finanslov. Det er endnu et klassebudget til fordel for de rige og på de manges bekostning. Citronen, der presses igen og igen.

Nedskæringer og godhedsrekorder

Der er grund til at se på nedskæringerne. De har klassebrod. Nogle rammer de allersvageste. Den såkaldte satspulje reduceres til næsten en tredjedel – fra en milliard til 303 millioner kr. Det vil kunne mærkes, ikke mindst psykiatrien -  og de vanskeligst stillede sindslidende, prostituerede, hjemløse, handlede kvinder og børn samt stof- og alkoholmisbrugere. Det er rigtig godt gået.

Så er der de arbejdsløse, hvor dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år – med garanti for at folk må gå fra hus og hjem, skilsmisser og andre sociale ulykker. Ulandsbistanden beskæres igen – med mere end 2 milliarder. Og så kommer turen til ungdommen, til fremtiden: Gymnasierne står til at miste 150 millioner kroner. Professionshøjskolerne, der uddanner blandt andet lærere og sygeplejersker, bliver skåret med 20 millioner kroner. Osv.

Og tror man på regeringens snak om videns-samfundet og nødvendighed af stadig uddannelse er der også nyheder: Brugerbetalingen på voksen- og efteruddannelser øges mærkbart.

En anden del af regeringspakken er som bekendt de kommunale nedskæringsbudgetter, hvor 13 milliarder skal spares på budgetterne. Mere end 100 skoler er i fare for at lukke. Og der massefyres blandt pædagoger og mange andre institutions- og kommunalt ansatte. Foruden blandt sygeplejersker og sundhedspersonale selvfølgelig.

Men der er også gode nyheder i finansloven. Den slår udgiftsrekorder på en hel række områder. Med 20 milliarder til EU har Danmark aldrig betalt mere. Der er aldrig brugt flere penge til krig, militarisering, oprustning og lov& orden. Og store koncerner og deres rigmænd og kvinder er aldrig sluppet billigere i skat. Men så er det også slut med godhedsrekorderne!

VK undrer sig over protester

Protesteren mod  finansloven og nedskæringspakkener i gang over hele landet. De dramatiske kommunale nedskæringer bliver mødt af brede folkelige protester mod truende skolelukninger, daginstitutionsforringelser, fyringer osv.

Elever og studerende reagerede øjeblikkeligt ved at annoncere demonstrationer ved folketingets åbning den 5. oktober i København, Århus og Odense, organiseret af deres organisationer, som har samlet sig under paraplyen ’Unge ta’r ansvar’. De har også annonceret en landsdækkende dag den 18. september, hvor de vil præsentere politikerne for en ’Ungdomspakke’.

Der opstilles fem simple krav:

– Stop alle nedskæringer på uddannelse

– Praktikpladser til alle

– Uddannelse til alle

– Bekæmp ungdomsarbejdsløsheden

– Ingen forringelser i SU’en

Formanden for Dansk Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og talsmand for kampagnen ‘Unge ta’r ansvar’ Frederik Gjørup Nielsen siger:
”Det her er dråben, der får bægret til at flyde over. Finansloven går i den helt forkerte retning med flere nedskæringer. Det er en kæmpe udfordring, hvis man taber en hel generation på gulvet. Måske kan man kradse nogle kroner ind nu, men det er utrolig dyrt på længere sigt.”

VK-regeringen fatter selvfølgelig intet. Den kan ikke forstå, hvorfor der protesteres. Den nye undervisningsminister Tina Nedergaard mener, at danske unge skal være glade for de ikke bor i England, for dér bliver der virkelig skåret til benet, meddeler hun politiken.k, og tilføjer:
”Vi bruger 74 milliarder mere på offentlig service i 2011 end i 2001. Men pengene kommer altså ikke flyvende ind ad vinduet”.

Som alle ved har VK-regeringen været ufattelig dygtig til at kanalisere midlerne over til private aktører, konsulenter og bureaukrater, der suger næring fra det offentlige – og undgå at de offentlige midler kommer folk og børn på gulvet til gode.

Netavisen 4. september 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne